Hu, Sheng Xiong [-11.58202]

Details
Full name Hu, Sheng Xiong
Chapter Evanston Go Club
Member id 10335
Status accepted
Rating -11.58202
Renewal due Aug. 17, 2006
Games
White Black Tournament Handicap Date
Hu, Sheng Xiong (10335) Wang, Ryan (10222) evan20060304 0 March 4, 2006
Zhang, Richard (10223) Hu, Sheng Xiong (10335) evan20060304 0 March 4, 2006
Allen, Jason (13684) Hu, Sheng Xiong (10335) evan20060304 2 March 4, 2006
Rohde, David (9702) Hu, Sheng Xiong (10335) evan20060304 0 March 4, 2006
Rohde, David (9702) Hu, Sheng Xiong (10335) evan20050910 0 Sept. 10, 2005
Hu, Sheng Xiong (10335) Halderman, Nicholas (10853) evan20050910 0 Sept. 10, 2005
Rivera, Fernando (13897) Hu, Sheng Xiong (10335) evan20050910 0 Sept. 10, 2005
Cooper, James R. (1602) Hu, Sheng Xiong (10335) evan20050910 8 Sept. 10, 2005
Oberhardt, Matt (13779) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20050810die 0 Aug. 10, 2005
Hu, Sheng Xiong (10335) Canning, Jonathan (12973) cong20050810die 0 Aug. 10, 2005
Hu, Sheng Xiong (10335) Hess, Nathan (9700) cong20050810die 2 Aug. 10, 2005
Turkewitz, Lev (12404) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20050810die 0 Aug. 10, 2005
Hu, Sheng Xiong (10335) Gaty, Cynthia (11278) cong20050807open 0 Aug. 6, 2005
Hu, Sheng Xiong (10335) Lentczner, Mark G. (6378) cong20050807open 0 Aug. 6, 2005
Hu, Sheng Xiong (10335) Sabo, Jonathan (13132) cong20050807open 0 Aug. 6, 2005
Allen, Brian (10573) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20050807open 0 Aug. 6, 2005
Adria, Anthony (13839) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20050807open 0 Aug. 6, 2005
Liu, Zack (12666) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20050807open 0 Aug. 6, 2005
Hu, Sheng Xiong (10335) Kaplan, Jonathan (12972) evan20050604 0 June 4, 2005
Hu, Sheng Xiong (10335) Hur, Lawrence (13680) evan20050604 0 June 4, 2005
Hu, Sheng Xiong (10335) Wang, Ryan (10222) evan20050604 0 June 4, 2005
Hu, Sheng Xiong (10335) Allen, Jason (13684) evan20050604 3 June 4, 2005
Hu, Sheng Xiong (10335) Rohde, David (9702) evan20050306 0 March 6, 2005
Wang, Ryan (10222) Hu, Sheng Xiong (10335) evan20050306 0 March 6, 2005
Rubenstein, Mark (8302) Hu, Sheng Xiong (10335) evan20050306 7 March 6, 2005
Hu, Sheng Xiong (10335) Huynh, Lee (13349) evan20050306 0 March 6, 2005
Delery, Craig (9988) Hu, Sheng Xiong (10335) evan20041205 3 Dec. 5, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Grenier, David (13047) evan20041205 0 Dec. 5, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Rohde, David (9702) evan20041205 0 Dec. 5, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Baker, Will (2004) evan20041205 7 Dec. 5, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Rohde, David (9702) evan20040918 0 Sept. 18, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Mennega, Gregory (12323) evan20040918 4 Sept. 18, 2004
Halderman, Nicholas (10853) Hu, Sheng Xiong (10335) evan20040918 0 Sept. 18, 2004
Downing, Larry (6194) Hu, Sheng Xiong (10335) evan20040918 3 Sept. 18, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Griffith, Jacob Nephi (12866) cong20040804child 7 Aug. 6, 2004
Burrall Li, Karoline (9220) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20040804child 0 Aug. 6, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Zhang, Peter (11633) cong20040804child 3 Aug. 6, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Burrall Li, Karoline (9220) cong20040801open 0 Aug. 1, 2004
Whiteside, David E. (8329) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20040801open 0 Aug. 1, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Rohde, David (9702) cong20040801open 0 Aug. 1, 2004
Duell, Matt (12236) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20040801open 0 Aug. 1, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Ho, Gordon (11639) cong20040801open 0 Aug. 1, 2004
Small, Rachel (7802) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20040801open 0 Aug. 1, 2004
Blood, Daryl (10684) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20040605 0 June 5, 2004
Oly, James (11688) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20040605 2 June 5, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Wang, Ryan (10222) chic20040605 4 June 5, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Smith, Daniel (12765) chic20040605 4 June 5, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Rohde, David (9702) chic20040605 0 June 5, 2004
Benthem, Gerrit (6578) Hu, Sheng Xiong (10335) evan20040316 5 March 16, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Barth, Douglas (12320) evan20040316 0 March 16, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Miller, Paul (12465) evan20040316 2 March 16, 2004
Hu, Sheng Xiong (10335) Vandenbergh, Orien (12466) evan20040316 3 March 16, 2004
Carlock, Robert (6053) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20031206 0 Dec. 6, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Dubbs, Roger (9187) chic20031206 2 Dec. 6, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Beckman, Mattox (9716) chic20031206 0 Dec. 6, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Benthem, Nick (10597) chic20030906 2 Sept. 6, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Benthem, Martin (10598) chic20030906 7 Sept. 6, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Kirkland, Kris (12125) chic20030906 3 Sept. 6, 2003
Dietrich, Matthew (11926) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20030906 0 Sept. 6, 2003
Morris, Elijah (11020) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20030803dh 0 Aug. 3, 2003
Eklund, Bruce (11938) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20030803dh 0 Aug. 3, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Durham, Stephen (11930) cong20030803dh 5 Aug. 3, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Sun, Stanley W. (10774) cong20030803dh 5 Aug. 3, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Myers, Paul (11466) cong20030803open 0 Aug. 3, 2003
Dinhofer, Chelsea (10369) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20030803open 2 Aug. 3, 2003
Tomlin, Bruce (12014) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20030803open 0 Aug. 3, 2003
Eklund, Bruce (11938) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20030803open 0 Aug. 3, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Rouen, Michael (10772) cong20030803open 2 Aug. 3, 2003
Gross, Lawrence E. (5078) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20030803open 2 Aug. 3, 2003
Dinhofer, Chelsea (10369) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20030803y 4 Aug. 3, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Sun, Stanley W. (10774) cong20030803y 5 Aug. 3, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Morris, Elijah (11020) cong20030803y 0 Aug. 3, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Yuan, Jacquelyn (9213) cong20030803y 4 Aug. 3, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Wang, Ryan (10222) chic20030614 2 June 14, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Kadakia, Tania (11687) chic20030614 0 June 14, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Yan, Julia (11683) chic20030614 5 June 14, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Wang, John (11154) chic20030614 5 June 14, 2003
Urso, Chris (11690) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20030614 4 June 14, 2003
Dubbs, Roger (9187) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20030614 4 June 14, 2003
Pontarelli, Brett (11146) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20030222 6 Feb. 22, 2003
Rohde, David (9702) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20030222 2 Feb. 22, 2003
Kwok, Peter (11218) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20030222 3 Feb. 22, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Wang, John (11154) chic20030222 3 Feb. 22, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Wu, Joshua (11152) chic20030222 2 Feb. 22, 2003
Hu, Sheng Xiong (10335) Wang, Ryan (10222) chic20030222 2 Feb. 22, 2003
Carlock, Robert (6053) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20021016 6 Oct. 16, 2002
Rohde, David (9702) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20021016 4 Oct. 16, 2002
Hu, Sheng Xiong (10335) Schmidt, Michael (11373) chic20021016 2 Oct. 16, 2002
Hu, Sheng Xiong (10335) Wu, Joshua (11152) chic20021016 2 Oct. 16, 2002
Benthem, Nick (10597) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20020811sel 0 Aug. 11, 2002
Hu, Sheng Xiong (10335) Dinhofer, Chelsea (10369) cong20020810open 0 Aug. 10, 2002
Hu, Sheng Xiong (10335) Benthem, Nick (10597) cong20020810open 0 Aug. 10, 2002
Kwok, Peter (11218) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20020810open 0 Aug. 10, 2002
Schuschel, Jacob (8023) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20020810open 0 Aug. 10, 2002
Chen, Jesse (11148) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20020810open 0 Aug. 10, 2002
Wu, Joshua (11152) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20020810open 0 Aug. 10, 2002
Li, Johnny (11076) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20020809kid 3 Aug. 9, 2002
Benthem, Nick (10597) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20020809kid 0 Aug. 9, 2002
Redmond, Emi (9672) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20020809kid 5 Aug. 9, 2002
Hu, Sheng Xiong (10335) Dinhofer, Chelsea (10369) cong20020807die 4 Aug. 7, 2002
Zhou, William (11151) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20020807die 0 Aug. 7, 2002
Wallack, Ken (11222) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20020807die 3 Aug. 7, 2002
Heidenreich, Todd (10186) Hu, Sheng Xiong (10335) cong20020807die 6 Aug. 7, 2002
Harris, Steven J. (4091) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20020204 6 Feb. 4, 2002
Carlock, Robert (6053) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20020204 8 Feb. 4, 2002
Gross, Esther (9535) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20020204 0 Feb. 4, 2002
Rohde, David (9702) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20020204 2 Feb. 4, 2002
Zhan, Shawn (10334) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20020204 2 Feb. 4, 2002
Wang, Ryan (10222) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20020204 0 Feb. 4, 2002
Gross, Esther (9535) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20011006 4 Oct. 6, 2001
Hu, Sheng Xiong (10335) Benthem, Martin (10598) chic20011006 4 Oct. 6, 2001
Hu, Sheng Xiong (10335) Benthem, Nick (10597) chic20011006 0 Oct. 6, 2001
Wang, Ryan (10222) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20011006 0 Oct. 6, 2001
Rohde, David (9702) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20010616 7 June 16, 2001
Hu, Sheng Xiong (10335) Chen, YiJiang (10668) chic20010616 0 June 16, 2001
Hu, Sheng Xiong (10335) Hu, Jinhe (10621) chic20010616 0 June 16, 2001
Hu, Sheng Xiong (10335) Benthem, Nick (10597) chic20010616 0 June 16, 2001
Wang, Ryan (10222) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20010616 0 June 16, 2001
Zhan, Shawn (10334) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20010127 0 Jan. 27, 2001
Wong, Joshua (9993) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20010127 2 Jan. 27, 2001
Riga, Stephen (9969) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20010127 0 Jan. 27, 2001
Wang, Ryan (10222) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20010127 0 Jan. 27, 2001
Thompson, James G. (10338) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20010127 0 Jan. 27, 2001
Ratanatharathorn, Rebecca (9925) Hu, Sheng Xiong (10335) chic20010127 3 Jan. 27, 2001