Tan, Xinmu [4.74904]

Details
Full name Tan, Xinmu
Chapter
Member id 12046
Status accepted
Rating 4.74904
Renewal due Jan. 4, 2008
Games
White Black Tournament Handicap Date
Tan, Xinmu (12046) Wu, James (13275) nova20070704 0 July 14, 2007
Jhirad, Nicholas (14813) Tan, Xinmu (12046) nova20070704 2 July 14, 2007
Chou, Daniel (14833) Tan, Xinmu (12046) nova20070704 2 July 14, 2007
Tan, Xinmu (12046) Abramson, Allan (101) nova20070704 0 July 14, 2007
Tan, Xinmu (12046) Waldron, Scott (13272) balt20070526 0 May 26, 2007
Qian, Bo (15513) Tan, Xinmu (12046) balt20070526 0 May 26, 2007
Zhang, Lionel (10460) Tan, Xinmu (12046) balt20070526 0 May 26, 2007
Han, Xue (12271) Tan, Xinmu (12046) balt20070526 0 May 26, 2007
Tan, Xinmu (12046) Rosenblatt, Gregory (11572) balt20070526 0 May 26, 2007
Tan, Xinmu (12046) Wu, James (13275) nova20070203 2 Feb. 3, 2007
Chou, Daniel (14833) Tan, Xinmu (12046) nova20070203 0 Feb. 3, 2007
Tan, Xinmu (12046) Leung, Wayne Keith (13940) umbc20061112 3 Nov. 12, 2006
Tan, Xinmu (12046) Waldron, Scott (13272) umbc20061112 0 Nov. 12, 2006
Tan, Xinmu (12046) Bresler, Amishav (10986) umbc20061112 0 Nov. 12, 2006
Tan, Xinmu (12046) Liu, Jianbo (14834) umbc20061112 0 Nov. 12, 2006
Ho, Kwo-Ping (13826) Tan, Xinmu (12046) nova20061028 0 Oct. 28, 2006
Tan, Xinmu (12046) Wang, Yiyu (13942) nova20061028 0 Oct. 28, 2006
Chou, Daniel (14833) Tan, Xinmu (12046) nova20061028 0 Oct. 28, 2006
Arnold, Keith L. (81) Tan, Xinmu (12046) nova20061028 0 Oct. 28, 2006
Tan, Xinmu (12046) Sun, Calvin (12602) cong20060813open 0 Aug. 13, 2006
Lebl, Martin (8026) Tan, Xinmu (12046) cong20060813open 0 Aug. 13, 2006
Shen, Cherry (11495) Tan, Xinmu (12046) cong20060813open 0 Aug. 13, 2006
Tan, Xinmu (12046) Gourdeau, Francois (14665) cong20060813open 0 Aug. 13, 2006
Robbins, Charles G. (4) Tan, Xinmu (12046) cong20060813open 0 Aug. 13, 2006
Tan, Xinmu (12046) Nakayama, Yoshitaka (11208) cong20060813open 0 Aug. 13, 2006
Tan, Xinmu (12046) Perrin, Alan (8232) nova20060722 3 July 22, 2006
Zhou, Yuan (4566) Tan, Xinmu (12046) nova20060722 4 July 22, 2006
Morris, Trevor (2829) Tan, Xinmu (12046) nova20060722 2 July 22, 2006
Abramson, Allan (101) Tan, Xinmu (12046) nova20060722 0 July 22, 2006
Tan, Xinmu (12046) Bengtson, Matthew (19) rich20060620 5 June 17, 2006
Tan, Xinmu (12046) Bridges, Adam (9995) rich20060620 4 June 17, 2006
Tan, Xinmu (12046) Cornell, Dewey G. (1310) rich20060620 2 June 17, 2006
Tan, Xinmu (12046) Wong, David (966) rich20060620 2 June 17, 2006
Hyodo, Susumu (6206) Tan, Xinmu (12046) nova20060325 0 March 25, 2006
Tan, Xinmu (12046) Robbins, Charles G. (4) nova20060325 0 March 25, 2006
Tan, Xinmu (12046) Wong, David (966) nova20060325 2 March 25, 2006
Arnold, Keith L. (81) Tan, Xinmu (12046) nova20060325 0 March 25, 2006
Lui, Eric (7673) Tan, Xinmu (12046) nova20060218 4 Feb. 18, 2006
Tan, Xinmu (12046) Koester Jr., Kenneth M. (14) nova20060218 2 Feb. 18, 2006
Tan, Xinmu (12046) Zhao, John Q. (10487) nova20060218 8 Feb. 18, 2006
Tan, Xinmu (12046) Baldridge, Ethan (12100) nova20051217 0 Dec. 17, 2005
Tan, Xinmu (12046) Robbins, Charles G. (4) nova20051217 0 Dec. 17, 2005
Tan, Xinmu (12046) Garlock, Chris (3024) nova20051217 0 Dec. 17, 2005
Quizon, Juan Pablo (10495) Tan, Xinmu (12046) nova20051217 0 Dec. 17, 2005
Ho, Kwo-Ping (13826) Tan, Xinmu (12046) nova20051029 2 Oct. 29, 2005
Lui, Eric (7673) Tan, Xinmu (12046) nova20051029 3 Oct. 29, 2005
Tan, Xinmu (12046) Small, Haskell (1062) nova20051029 0 Oct. 29, 2005
Tan, Xinmu (12046) Small, Haskell (1062) nova20050402 0 April 2, 2005
Tan, Xinmu (12046) Hwang, Jun (13269) nova20050402 2 April 2, 2005
Tan, Xinmu (12046) Zhou, Xin-Li (4489) nova20050402 2 April 2, 2005
Tan, Xinmu (12046) Garlock, Chris (3024) nova20050402 0 April 2, 2005
Tan, Xinmu (12046) Stygar, Paul (848) nova20030729 0 July 29, 2003
Zhang, Hanjun (11562) Tan, Xinmu (12046) nova20030729 2 July 29, 2003
Small, Haskell (1062) Tan, Xinmu (12046) nova20030729 0 July 29, 2003
Liu, Yubo (11933) Tan, Xinmu (12046) nova20030729 2 July 29, 2003