Hashiguchi, Hachiro [-4.92561]

Details
Full name Hashiguchi, Hachiro
Chapter Seattle AGA Chapter
Member id 1543
Status accepted
Rating -4.92561
Renewal due Aug. 14, 1999
Games
White Black Tournament Handicap Date
Mead, Parker (4476) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19990418 0 April 18, 1999
Hashiguchi, Hachiro (1543) Hoffman, Eric (5325) seat19990418 0 April 18, 1999
Hashiguchi, Hachiro (1543) Christensen, Peter S. (7285) seat19990418 4 April 18, 1999
Horn, Jeff (3033) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19990418 4 April 18, 1999
Schumer, Peter (3105) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19980808open 0 Aug. 8, 1998
Clough, Gerald W. (203) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19980808open 0 Aug. 8, 1998
Wyse, Frank (831) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19980808open 0 Aug. 8, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) Heller, Henry (2502) cong19980808open 0 Aug. 8, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) Metcalf, Wanda (2151) cong19980808open 0 Aug. 8, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) Spies, Richard (4633) cong19980808open 0 Aug. 8, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) Carter, Jimmy (3524) cong19980801d 0 Aug. 1, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) Heller, Henry (2502) cong19980801d 0 Aug. 1, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) French, Charles C. (4699) cong19980801d 0 Aug. 1, 1998
Barberi, Steve (2323) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19980801d 2 Aug. 1, 1998
Nelson, Wayne B. (546) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19980801d 4 Aug. 1, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) Cordingley, Robert (5591) cong19980801d 0 Aug. 1, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) Peterson, Ted L. (1046) cong19980801d 4 Aug. 1, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) Pickett, James M. (598) cong19980801d 3 Aug. 1, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) Pickett, James M. (598) cong19980801d 3 Aug. 1, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) Pickett, James M. (598) cong19980801d 3 Aug. 1, 1998
Liang, Chao (8805) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19980418 5 April 18, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) Lu, Dale (8926) seat19980418 2 April 18, 1998
Lelivelt, John (5189) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19980418 0 April 18, 1998
Lock, Eddie (1816) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19980418 2 April 18, 1998
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kim, Kwang Suk (8277) seat19961019 0 Oct. 19, 1996
Kim, Dae Oh (7863) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19961019 0 Oct. 19, 1996
Hashiguchi, Hachiro (1543) Xu, Jingdong (8116) seat19961019 2 Oct. 19, 1996
Pak, Hyun (7861) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19961019 0 Oct. 19, 1996
Acres, James (8290) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19961001a 0 Oct. 1, 1996
Debel, Judith R. (1540) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19961001a 2 Oct. 1, 1996
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kiersky, Lou (1349) seat19961001a 2 Oct. 1, 1996
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schmitten, George (2429) seat19961001a 3 Oct. 1, 1996
Lelivelt, John (5189) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19960426 0 April 26, 1996
Mooyman, Peter J. (7303) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19960426 2 April 26, 1996
Hashiguchi, Hachiro (1543) Van Pelt, Greg (7280) seat19960426 4 April 26, 1996
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schmitten, George (2429) seat19960426 2 April 26, 1996
Ortiz, A.M. Bert (5013) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19951230 0 Dec. 30, 1995
Mooyman, Peter J. (7303) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19951230 0 Dec. 30, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Baxter, Bill (7917) seat19951230 0 Dec. 30, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19951230 2 Dec. 30, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kurz, Steffen (2384) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schneider, Ira H. (3456) cong19950801 3 Aug. 1, 1995
Barberi, Steve (2323) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 3 Aug. 1, 1995
Zawacki, Chester (4132) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 2 Aug. 1, 1995
Arnold, Keith L. (81) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 6 Aug. 1, 1995
Zawacki, Chester (4132) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 2 Aug. 1, 1995
French, Charles C. (4699) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 2 Aug. 1, 1995
Sudhoff, Horst (4310) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 8 Aug. 1, 1995
Sudhoff, Horst (4310) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 7 Aug. 1, 1995
Zawacki, Chester (4132) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 2 Aug. 1, 1995
Lampert, Roger (7715) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Wang, Ping-Lei (5507) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Steadman, Clyde (6617) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 3 Aug. 1, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Sloane, Robert R. (5278) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Law, Samuel (6536) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Spies, Richard (4633) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Chapman, David (5410) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kurz, Steffen (2384) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Hodgins, Wayne (2997) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Stone, Geoffrey (6376) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Miyata, Akio (7794) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 4 Aug. 1, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Mishlove, Alan (3655) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Gilman, Robert (3688) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Lo, Steven (3260) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Metcalf, Wanda (2151) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Spies, Richard (4633) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) New, Gordon (7031) seat19950422 4 April 22, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Mead, Parker (4476) seat19950422 3 April 22, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Yi, Matthew C. (7601) seat19950422 0 April 22, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Lassen, Gerald (6429) seat19950422 5 April 22, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19950218 0 Feb. 18, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Lelivelt, John (5189) seat19950218 0 Feb. 18, 1995
Kirschner, Christopher (416) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19950218 8 Feb. 18, 1995
Glynn, Pierre (3567) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Gilman, Robert (3688) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Zawacki, Chester (4132) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 2 Aug. 10, 1994
Metcalf, Wanda (2151) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Zawacki, Chester (4132) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 2 Aug. 10, 1994
Hammerman, Joseph (2494) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Matson, David (10) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kurz, Steffen (2384) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Barberi, Steve (2323) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 3 Aug. 10, 1994
Neureiter, Paul (6343) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Warburton, Arthur EA (7366) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 3 Aug. 10, 1994
Nelson, Wayne B. (546) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 3 Aug. 10, 1994
Albright, Hugh N. (1600) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Hassinger, Philip A. (5843) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 3 Aug. 10, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schneider, Ira H. (3456) cong19940810b 2 Aug. 10, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Brooks, Thomas (5730) cong19940810b 7 Aug. 10, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Vagios, Vassilis (6321) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Glynn, Pierre (3567) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Roads, Francis M. (638) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940810b 7 Aug. 10, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Peterson, Ted L. (1046) cong19940810b 2 Aug. 10, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Brooks, Thomas (5730) cong19940810b 7 Aug. 10, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Carter, Jimmy (3524) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Hammerman, Joseph (2494) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940807 0 Aug. 7, 1994
Schnall, Ira (2349) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940807 0 Aug. 7, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Metcalf, Wanda (2151) cong19940807 0 Aug. 7, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Grosett-Ryan, Daphne (4681) cong19940807 0 Aug. 7, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Lo, Steven (3260) cong19940807 0 Aug. 7, 1994
Gilman, Robert (3688) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19940807 0 Aug. 7, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Ekstrom, Philip A. (1276) seat19940423 7 April 23, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kerekes, Mike (7311) seat19940423 7 April 23, 1994
Hashiguchi, Hachiro (1543) Baarslag-Benson, Ross (5190) seat19940423 2 April 23, 1994
Camp, Bill (2057) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19940423 4 April 23, 1994
Maia, Joe (3856) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930808 0 Aug. 8, 1993
Schumer, Peter (3105) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930808 0 Aug. 8, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Pickett, James M. (598) cong19930808 0 Aug. 8, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Klinger, Tim (6654) cong19930808 0 Aug. 8, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Greene, Kevin J. (3972) cong19930808 0 Aug. 8, 1993
Smith, Clay Chip (3) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930808 0 Aug. 8, 1993
Casey, Eva W. (1144) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Zawacki, Chester (4132) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Nelson, Wayne B. (546) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 2 Aug. 7, 1993
Beckett, John (1085) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 5 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schneider, Ira H. (3456) cong19930807a 3 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kurz, Steffen (2384) cong19930807a 3 Aug. 7, 1993
Isenbergh, Joseph (3836) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 2 Aug. 7, 1993
Haff, Leonard R. (4287) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schmitten, George (2429) cong19930807a 4 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Gilman, Robert (3688) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Gilman, Robert (3688) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Nelson, Wayne B. (546) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 2 Aug. 7, 1993
Hassinger, Philip A. (5843) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 2 Aug. 7, 1993
Gilston, Mark (2489) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 2 Aug. 7, 1993
Chuppe, Drew (2354) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 4 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Rinehart, Charles (4055) cong19930807a 5 Aug. 7, 1993
Zawacki, Chester (4132) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Arnold, Keith L. (81) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 5 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kane, Stewart (7048) cong19930807a 2 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Maartmann-Moe III, Ron (4407) cong19930807a 3 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Metcalf, Wanda (2151) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Waldron, Philip (28) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 4 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kane, Stewart (7048) cong19930807a 2 Aug. 7, 1993
Greene, Kevin J. (3972) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kane, Stewart (7048) cong19930807a 2 Aug. 7, 1993
Zawacki, Chester (4132) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Mechner, Francis (2958) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 6 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Carmona, Brian (5028) cong19930807a 3 Aug. 7, 1993
Barberi, Steve (2323) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 4 Aug. 7, 1993
Barberi, Steve (2323) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 4 Aug. 7, 1993
Barberi, Steve (2323) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 4 Aug. 7, 1993
Nagy, Jonathan (921) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 9 Aug. 7, 1993
Sudhoff, Horst (4310) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 7 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schneider, Ira H. (3456) cong19930807a 2 Aug. 7, 1993
Sudhoff, Horst (4310) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 8 Aug. 7, 1993
Sudhoff, Horst (4310) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 7 Aug. 7, 1993
Maia, Joe (3856) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Schumer, Peter (3105) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Pickett, James M. (598) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Klinger, Tim (6654) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Greene, Kevin J. (3972) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Smith, Clay Chip (3) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Casey, Eva W. (1144) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Pickett, James M. (598) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Glynn, Pierre (3567) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Duval, Yvon (6655) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Maia, Joe (3856) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Schumer, Peter (3105) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Pickett, James M. (598) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Klinger, Tim (6654) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Greene, Kevin J. (3972) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Smith, Clay Chip (3) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Casey, Eva W. (1144) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Pickett, James M. (598) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Glynn, Pierre (3567) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Duval, Yvon (6655) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Casey, Eva W. (1144) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Zawacki, Chester (4132) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Nelson, Wayne B. (546) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 2 Aug. 7, 1993
Beckett, John (1085) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 5 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schneider, Ira H. (3456) cong19930807c 3 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kurz, Steffen (2384) cong19930807c 3 Aug. 7, 1993
Isenbergh, Joseph (3836) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 2 Aug. 7, 1993
Haff, Leonard R. (4287) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schmitten, George (2429) cong19930807c 4 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Gilman, Robert (3688) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Gilman, Robert (3688) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Nelson, Wayne B. (546) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 2 Aug. 7, 1993
Hassinger, Philip A. (5843) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 2 Aug. 7, 1993
Gilston, Mark (2489) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 2 Aug. 7, 1993
Chuppe, Drew (2354) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 4 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Rinehart, Charles (4055) cong19930807c 5 Aug. 7, 1993
Zawacki, Chester (4132) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Arnold, Keith L. (81) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 5 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kane, Stewart (7048) cong19930807c 2 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Maartmann-Moe III, Ron (4407) cong19930807c 3 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Metcalf, Wanda (2151) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Waldron, Philip (28) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 4 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kane, Stewart (7048) cong19930807c 2 Aug. 7, 1993
Greene, Kevin J. (3972) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kane, Stewart (7048) cong19930807c 2 Aug. 7, 1993
Zawacki, Chester (4132) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Mechner, Francis (2958) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 6 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Carmona, Brian (5028) cong19930807c 3 Aug. 7, 1993
Barberi, Steve (2323) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 4 Aug. 7, 1993
Barberi, Steve (2323) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 4 Aug. 7, 1993
Barberi, Steve (2323) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 4 Aug. 7, 1993
Nagy, Jonathan (921) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 9 Aug. 7, 1993
Sudhoff, Horst (4310) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 7 Aug. 7, 1993
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schneider, Ira H. (3456) cong19930807c 2 Aug. 7, 1993
Sudhoff, Horst (4310) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 8 Aug. 7, 1993
Sudhoff, Horst (4310) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19930807c 7 Aug. 7, 1993
Roos, Eva (6151) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801a 0 Aug. 1, 1992
Yun, Che-Cho (5975) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801a 0 Aug. 1, 1992
Cowles, Tim (7047) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801a 0 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Haff, Daniel (4846) cong19920801a 0 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Takeshima, Yasuko (5470) cong19920801a 0 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Marsh, Gordon (5857) cong19920801a 0 Aug. 1, 1992
Gilston, Mark (2489) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801b 0 Aug. 1, 1992
Sudhoff, Horst (4310) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801b 7 Aug. 1, 1992
Barberi, Steve (2323) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801b 2 Aug. 1, 1992
Barnard, Max (1125) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801b 3 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kurz, Steffen (2384) cong19920801b 2 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schmitten, George (2429) cong19920801b 4 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Zimmer, J. Adrian (3520) cong19920801b 0 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schneider, Ira H. (3456) cong19920801b 3 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Bieberle, David R. (4410) cong19920801b 5 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Haff, Leonard R. (4287) cong19920801b 0 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kane, Stewart (7048) cong19920801b 2 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Mead, Parker (4476) cong19920801b 3 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kellogg Jr., Ogden Ellis (400) cong19920801b 3 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) French, Charles C. (4699) cong19920801b 0 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Matson, David (10) cong19920801b 0 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Cowles, Tim (7047) cong19920801b 0 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kalb, John (4330) cong19920801b 0 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kern, Gregory (5667) cong19920801b 2 Aug. 1, 1992
Zawacki, Chester (4132) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801b 0 Aug. 1, 1992
Feldstein, Alex (1769) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801b 0 Aug. 1, 1992
Fung, Gerry (5393) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801b 2 Aug. 1, 1992
Ohashi, Yoko (6148) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801b 0 Aug. 1, 1992
Kohri, Yoshiko (4305) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801b 4 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Smith, Clay Chip (3) cong19920801b 0 Aug. 1, 1992
Schumer, Peter (3105) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801d 0 Aug. 1, 1992
Hassinger, Philip A. (5843) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801d 0 Aug. 1, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Greene, Kevin J. (3972) cong19920801d 2 Aug. 1, 1992
Jeans, Timothy L. (3848) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19920801d 2 Aug. 1, 1992
Yean, Ung L. (2907) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19920425 4 April 25, 1992
Kalosh, Michael (1547) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19920425 2 April 25, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) New, Gordon (7031) seat19920425 6 April 25, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Keutzer, Volker (6093) seat19920425 4 April 25, 1992
Hodgins, Wayne (2997) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19920425 0 April 25, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kern, Gregory (5667) port19920223a 2 Feb. 23, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kellogg Jr., Ogden Ellis (400) port19920223a 3 Feb. 23, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Kiersky, Lou (1349) port19920223a 0 Feb. 23, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Hakala, Ben (6080) port19920223a 3 Feb. 23, 1992
Hashiguchi, Hachiro (1543) Bjorksten, Lennart (6081) port19920223a 3 Feb. 23, 1992
Debel, Judith R. (1540) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19910406 3 April 6, 1991
Johnson, David (3348) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19910406 2 April 6, 1991
Hashiguchi, Hachiro (1543) Baarslag-Benson, Ross (5190) seat19910406 0 April 6, 1991
Hashiguchi, Hachiro (1543) Schmitten, George (2429) seat19910406 4 April 6, 1991
Hashiguchi, Hachiro (1543) Ortiz, A.M. Bert (5013) seat19910406 7 April 6, 1991