Song, Zirui [8.35148]

Details
Full name Song, Zirui
Chapter
Member id 21349
Status accepted
Rating 8.35148
Renewal due Aug. 24, 2025
Opponents
Opponent Games Won Lost Rate
Sun, Xingke (25878) 1 0 1 0.00
Qi, Alexander (23560) 1 1 0 1.00
Yen, Albert (20169) 2 1 1 0.50
SHI, Yiwei (25947) 1 1 0 1.00
Chiu, Jeremy (17531) 1 1 0 1.00
Ye, Aaron (17069) 2 2 0 1.00
Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) 2 1 1 0.50
Wei, Ding (24052) 1 0 1 0.00
Li, Ryan (21059) 2 0 2 0.00
Fu, Bin (24024) 1 1 0 1.00
Games
White Black Tournament Handicap Date
Song, Zirui (21349) Sun, Xingke (25878) chicopen20220514 0 May 14, 2022
Qi, Alexander (23560) Song, Zirui (21349) chicopen20220514 0 May 14, 2022
Song, Zirui (21349) Yen, Albert (20169) chicopen20220514 0 May 14, 2022
SHI, Yiwei (25947) Song, Zirui (21349) chicopen20220514 0 May 14, 2022
Song, Zirui (21349) Chiu, Jeremy (17531) chicopen20220514 0 May 14, 2022
Song, Zirui (21349) Ye, Aaron (17069) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Song, Zirui (21349) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Yen, Albert (20169) Song, Zirui (21349) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Wei, Ding (24052) Song, Zirui (21349) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Song, Zirui (21349) Li, Ryan (21059) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Fu, Bin (24024) Song, Zirui (21349) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Song, Zirui (21349) Ai, Muzhen (22278) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Song, Zirui (21349) Lui, Eric (7673) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Song, Zirui (21349) Ahn, Dalhoon (23964) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Song, Zirui (21349) Bao, Yun (22714) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Luo, Qipeng (21427) Song, Zirui (21349) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Lui, Eric (7673) Song, Zirui (21349) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Song, Zirui (21349) Ye, Aaron (17069) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Song, Zirui (21349) Chen, ZhaoNian (11331) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Song, Zirui (21349) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Song, Zirui (21349) Hu, Ziyang (19265) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
LIU, XIAORAN (23320) Song, Zirui (21349) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Gourdeau, Daniel (14664) Song, Zirui (21349) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Shi, Gansheng (16746) Song, Zirui (21349) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Zhang, Cheng (22771) Song, Zirui (21349) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Song, Zirui (21349) Bao, Yun (22714) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Song, Zirui (21349) Lui, Eric (7673) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Tang, Zhengbokang (22185) Song, Zirui (21349) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Sun, Calvin (12602) Song, Zirui (21349) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Song, Zirui (21349) An, Bohan (22713) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Zhang, Hanchen (22855) Song, Zirui (21349) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Song, Zirui (21349) Man, Bowen (22184) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Song, Zirui (21349) Ge, Yongfei (10617) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Song, Zirui (21349) Chen, Boyang (21289) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Lui, Eric (7673) Song, Zirui (21349) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Song, Zirui (21349) Cho, Beomgeun (19984) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Tong, Yulin (21973) Song, Zirui (21349) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Wang, Qun (22012) Song, Zirui (21349) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Lee, Mark (21303) Song, Zirui (21349) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Wang, Chen (21975) Song, Zirui (21349) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Song, Zirui (21349) Cao, Youyin (22010) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Song, Zirui (21349) Lee, Mark (21303) cong20150801panda 0 Aug. 1, 2015
Li, Dongfang (21347) Song, Zirui (21349) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Cho, Beomgeun (19984) Song, Zirui (21349) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Li, Ryan (21059) Song, Zirui (21349) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Song, Zirui (21349) Okada, Ryo (21348) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Song, Zirui (21349) Lee, Mark (21303) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Song, Zirui (21349) Li, Conner (21346) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Hu, Ziyang (19265) Song, Zirui (21349) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Song, Zirui (21349) Cheng, Ziyi (21352) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Gan, Jianing (17679) Song, Zirui (21349) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014