Song, Zirui [8.35126]

Details
Full name Song, Zirui
Chapter
Member id 21349
Status accepted
Rating 8.35126
Renewal due Aug. 24, 2025
Opponents
Games
White Black Tournament Handicap Date
Song, Zirui (21349) Sun, Xingke (25878) chicopen20220514 0 May 14, 2022
Qi, Alexander (23560) Song, Zirui (21349) chicopen20220514 0 May 14, 2022
Song, Zirui (21349) Yen, Albert (20169) chicopen20220514 0 May 14, 2022
SHI, Yiwei (25947) Song, Zirui (21349) chicopen20220514 0 May 14, 2022
Song, Zirui (21349) Chiu, Jeremy (17531) chicopen20220514 0 May 14, 2022
Song, Zirui (21349) Ye, Aaron (17069) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Song, Zirui (21349) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Yen, Albert (20169) Song, Zirui (21349) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Wei, Ding (24052) Song, Zirui (21349) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Song, Zirui (21349) Li, Ryan (21059) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Fu, Bin (24024) Song, Zirui (21349) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Song, Zirui (21349) Ai, Muzhen (22278) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Song, Zirui (21349) Lui, Eric (7673) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Song, Zirui (21349) Ahn, Dalhoon (23964) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Song, Zirui (21349) Bao, Yun (22714) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Luo, Qipeng (21427) Song, Zirui (21349) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Lui, Eric (7673) Song, Zirui (21349) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Song, Zirui (21349) Ye, Aaron (17069) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Song, Zirui (21349) Chen, ZhaoNian (11331) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Song, Zirui (21349) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Song, Zirui (21349) Hu, Zi Yang (19265) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
LIU, XIAORAN (23320) Song, Zirui (21349) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Gourdeau, Daniel (14664) Song, Zirui (21349) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Shi, Gansheng (16746) Song, Zirui (21349) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Zhang, Cheng (22771) Song, Zirui (21349) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Song, Zirui (21349) Bao, Yun (22714) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Song, Zirui (21349) Lui, Eric (7673) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Tang, Zhengbokang (22185) Song, Zirui (21349) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Sun, Calvin (12602) Song, Zirui (21349) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Song, Zirui (21349) An, Bohan (22713) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Zhang, Hanchen (22855) Song, Zirui (21349) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Song, Zirui (21349) Man, Bowen (22184) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Song, Zirui (21349) Ge, Yongfei (10617) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Song, Zirui (21349) Chen, Boyang (21289) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Lui, Eric (7673) Song, Zirui (21349) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Song, Zirui (21349) Cho, Beomgeun (19984) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Tong, Yulin (21973) Song, Zirui (21349) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Wang, Qun (22012) Song, Zirui (21349) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Lee, Mark (21303) Song, Zirui (21349) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Wang, Chen (21975) Song, Zirui (21349) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Song, Zirui (21349) Cao, Youyin (22010) cong20150802mast 0 Aug. 2, 2015
Song, Zirui (21349) Lee, Mark (21303) cong20150801panda 0 Aug. 1, 2015
Li, Dongfang (21347) Song, Zirui (21349) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Cho, Beomgeun (19984) Song, Zirui (21349) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Li, Ryan (21059) Song, Zirui (21349) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Song, Zirui (21349) Okada, Ryo (21348) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Song, Zirui (21349) Lee, Mark (21303) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Song, Zirui (21349) Li, Conner (21346) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Hu, Zi Yang (19265) Song, Zirui (21349) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Song, Zirui (21349) Cheng, Ziyi (21352) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014
Gan, Jianing (17679) Song, Zirui (21349) cong20140810mast 0 Aug. 10, 2014