Wang , Xiaoyu [3.00124]

Details
Full name Wang , Xiaoyu
Chapter Austin Go Club
Member id 21444
Status accepted
Rating 3.00124
Renewal due July 15, 2023
Opponents
Games
White Black Tournament Handicap Date
Lan, Juanshu (24788) Wang , Xiaoyu (21444) hgcfall20221106 0 Nov. 6, 2022
Wang, Tianxing (26137) Wang , Xiaoyu (21444) hgcfall20221106 0 Nov. 6, 2022
Wang , Xiaoyu (21444) Zheng, Shuzhong (26110) hgcfall20221106 0 Nov. 6, 2022
Wang , Xiaoyu (21444) Davis, Elisabeth (26109) hgcfall20221106 0 Nov. 6, 2022
Wang , Xiaoyu (21444) Wang, Logan (26120) hgcfall20221106 0 Nov. 6, 2022
Yi, Yun-Bo (9059) Wang , Xiaoyu (21444) congselfthree220806 2 Aug. 5, 2022
Buss, Jonathan (2434) Wang , Xiaoyu (21444) congdiehard222022080 0 Aug. 3, 2022
Yi, Yun-Bo (9059) Wang , Xiaoyu (21444) congself2220220806 2 Aug. 1, 2022
Kierulf, Anders (2798) Wang , Xiaoyu (21444) congusopen2220220806 0 Aug. 1, 2022
Smith, Ryan (12376) Wang , Xiaoyu (21444) congusopen2220220806 0 Aug. 1, 2022
Wang , Xiaoyu (21444) LI, Tianyi (20172) congusopen2220220806 0 Aug. 1, 2022
Nguyen, Anh (24817) Wang , Xiaoyu (21444) congusopen2220220806 0 Aug. 1, 2022
Wang , Xiaoyu (21444) Cao, Roxin (25219) congusopen2220220806 0 Aug. 1, 2022
Wang , Xiaoyu (21444) Heitmann, Ray (15932) congself2220220806 4 Aug. 1, 2022
Luan, Bo (23409) Wang , Xiaoyu (21444) congself2220220806 4 Aug. 1, 2022
Wang , Xiaoyu (21444) Li, Jinyang (24522) evan20190504 3 May 4, 2019
Wang , Xiaoyu (21444) Moon, Laura (11380) evan20190504 0 May 4, 2019
Wang , Xiaoyu (21444) Solberg, Richard (3833) evan20190504 0 May 4, 2019
Huynh, Lee (13349) Wang , Xiaoyu (21444) evan20190504 2 May 4, 2019
Wang , Xiaoyu (21444) Moon, Laura (11380) evan20180623 0 June 23, 2018
Wang , Xiaoyu (21444) Kurz, Steffen (2384) evan20180623 2 June 23, 2018
Wang , Xiaoyu (21444) Chan, Nathan (19395) evan20180623 0 June 23, 2018
Dowell, Daniel (9963) Wang , Xiaoyu (21444) evan20180623 3 June 23, 2018
Fienup, James R. (1717) Wang , Xiaoyu (21444) cong20150802open 0 Aug. 2, 2015
Wang , Xiaoyu (21444) Liu, Kelly (20462) cong20150802open 0 Aug. 2, 2015
Wang , Xiaoyu (21444) Xiong, Nqua (20441) tcgo20141018 3 Oct. 18, 2014
Hoel, Tim (3955) Wang , Xiaoyu (21444) tcgo20141018 0 Oct. 18, 2014