Huang, Alan [7.64489]

Details
Full name Huang, Alan
Chapter Soaring (Black&White) Go Club
Member id 22315
Status accepted
Rating 7.64489
Renewal due Feb. 3, 2022
Games
White Black Tournament Handicap Date
Jian, Zhongfan (21528) Huang, Alan (22315) goth20191101 0 Nov. 1, 2019
Huang, Alan (22315) Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) goth20191101 0 Nov. 1, 2019
Huang, Andrew (13637) Huang, Alan (22315) goth20191101 0 Nov. 1, 2019
Huang, Alan (22315) Sun, Lei (23177) goth20191101 0 Nov. 1, 2019
Huang, Alan (22315) Hu, Xiaocheng (20865) cong20190717die 0 July 17, 2019
Peterson, Maxwell (17742) Huang, Alan (22315) cong20190717die 0 July 17, 2019
Ge, Yongfei (10617) Huang, Alan (22315) cong20190720mast 0 July 13, 2019
Huang, Alan (22315) Teng, Justin (16597) cong20190720mast 0 July 13, 2019
Huang, Willis (18369) Huang, Alan (22315) cong20190720mast 0 July 13, 2019
Huang, Alan (22315) Lui, Eric (7673) cong20190720mast 0 July 13, 2019
Zhou, Brandon (18587) Huang, Alan (22315) cong20190720mast 0 July 13, 2019
Huang, Alan (22315) Zhao, Kevin W. (12008) cong20190720mast 0 July 13, 2019
Nyu, Eiko (24671) Huang, Alan (22315) cong20190720mast 0 July 13, 2019
Chen, ZhaoNian (11331) Huang, Alan (22315) mdopen20190526 0 May 25, 2019
Lui, Eric (7673) Huang, Alan (22315) mdopen20190526 0 May 25, 2019
Huang, Alan (22315) Huang, Willis (18369) mdopen20190526 0 May 25, 2019
Huang, Alan (22315) Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) mdopen20190526 0 May 25, 2019
Zhang, Qingbo (22896) Huang, Alan (22315) mdopen20190526 0 May 25, 2019
Huang, Alan (22315) Lui, Eric (7673) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Chen, ZhaoNian (11331) Huang, Alan (22315) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Huang, Alan (22315) Ching, Justin (16894) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Huang, Alan (22315) Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Ai, Muzhen (22278) Huang, Alan (22315) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Ye, Aaron (17069) Huang, Alan (22315) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Huang, Alan (22315) Williams, Brandon (21807) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Huang, Alan (22315) Yen, Albert (20169) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Zhou, Yuan (4566) Huang, Alan (22315) cong20180722mast 0 July 22, 2018
Huang, Alan (22315) Deng, Yu (23851) penn20180428 0 April 28, 2018
Fu, Chase (23836) Huang, Alan (22315) penn20180428 0 April 28, 2018
He, Young (21072) Huang, Alan (22315) penn20180428 0 April 28, 2018
Huang, Alan (22315) Park, Kijoon (23961) penn20180428 0 April 28, 2018
Huang, Alan (22315) Wang, Xiquan (13330) penn20180428 0 April 28, 2018
Lockhart, Benjamin (12414) Huang, Alan (22315) goth20171118 0 Nov. 18, 2017
Tseng, Hai-ruo (23574) Huang, Alan (22315) goth20171118 0 Nov. 18, 2017
Huang, Alan (22315) Huang, Willis (18369) goth20171118 0 Nov. 18, 2017
Chen, ZhaoNian (11331) Huang, Alan (22315) goth20171118 0 Nov. 18, 2017
Huang, Alan (22315) Liu, Yanjun (23453) cong20170809die 0 Aug. 9, 2017
Ye, Aaron (17069) Huang, Alan (22315) cong20170809die 0 Aug. 9, 2017
Zhou, Yixian (11816) Huang, Alan (22315) cong20170809die 0 Aug. 9, 2017
Huang, Alan (22315) Luan, Bo (23409) cong20170809die 0 Aug. 9, 2017
Yu, Sarah (22637) Huang, Alan (22315) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Huang, Alan (22315) Wu, Hao (22752) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Zhao, Zhixun (22577) Huang, Alan (22315) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Huang, Alan (22315) Lockhart, Benjamin (12414) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Naddef, Jean-Loup (22846) Huang, Alan (22315) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Huang, Alan (22315) Chiu, Jeremy (17531) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Huang, Alan (22315) Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Gourdeau, Daniel (14664) Huang, Alan (22315) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Ye, Aaron (17069) Huang, Alan (22315) cong20170806mast 0 Aug. 6, 2017
Huang, Alan (22315) Lui, Eric (7673) mdop20170527 0 May 27, 2017
Jiang, Xinying (20705) Huang, Alan (22315) mdop20170527 0 May 27, 2017
Huang, Alan (22315) Sun, Calvin (12602) mdop20170527 0 May 27, 2017
Huang, Alan (22315) Su, Gabriella (14158) mdop20170527 0 May 27, 2017
Chen, ZhaoNian (11331) Huang, Alan (22315) mdop20170527 0 May 27, 2017
Huang, Alan (22315) Liu, Bryant (23153) phil20170312div1 0 March 12, 2017
Huang, Alan (22315) Wang, Ethan (23152) phil20170312div1 0 March 12, 2017
Chen, ZhaoNian (11331) Huang, Alan (22315) phil20170312div1 0 March 12, 2017
Gu, Zhenying (10583) Huang, Alan (22315) phil20170312div1 0 March 12, 2017
Huang, Alan (22315) Imamura, Toru (22729) cong20160731evening 0 July 31, 2016
Huang, Alan (22315) Lebl, Martin (8026) cong20160731evening 0 July 31, 2016
Fu, Yuan (22718) Huang, Alan (22315) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Lee, Jung Hoon (5806) Huang, Alan (22315) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Huang, Alan (22315) Chen, Fan (19267) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Huang, Alan (22315) Hsiang, Thomas Y. (2507) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Zhang, Hugh (13150) Huang, Alan (22315) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Huang, Alan (22315) Chiu, Jeremy (17531) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Su, Gabriella (14158) Huang, Alan (22315) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Huang, Alan (22315) Sha, Irene (18309) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Zheng, Xiangnan (20511) Huang, Alan (22315) cong20160731mast 0 July 31, 2016
Chen, Antong (22106) Huang, Alan (22315) njop20160319 0 March 19, 2016
Huang, Alan (22315) Kim, Dae Yol (3039) njop20160319 0 March 19, 2016
Huang, Alan (22315) Tang, Zhengbokang (22185) njop20160319 0 March 19, 2016
Lu, Andrew (14956) Huang, Alan (22315) njop20160319 0 March 19, 2016
Huang, Alan (22315) Li, Mike Yunxuan (15726) njop20160319 0 March 19, 2016