Wang, Seowoo [5.16636]

Details
Full name Wang, Seowoo
Chapter
Member id 22672
Status accepted
Rating 5.16636
Renewal due Aug. 15, 2022
Games
White Black Tournament Handicap Date
Oyakawa, Tyler (16855) Wang, Seowoo (22672) coro20191116open 0 Nov. 16, 2019
Wang, Seowoo (22672) Sato, Kosuke (23619) coro20191116open 0 Nov. 16, 2019
Wang, Seowoo (22672) Wang, Jack (24978) coro20191116open 0 Nov. 16, 2019
Wang, Seowoo (22672) He, Zichang (24876) coro20191116open 0 Nov. 16, 2019
Wang, Seowoo (22672) LI, Tianyi (20172) cotsen10272019 2 Oct. 26, 2019
Wang, Seowoo (22672) Luan, Bo (23409) cotsen10272019 0 Oct. 26, 2019
He, Zichang (24876) Wang, Seowoo (22672) cotsen10272019 0 Oct. 26, 2019
Lu, Andrew (14956) Wang, Seowoo (22672) cotsen10272019 0 Oct. 26, 2019
Wang, Seowoo (22672) Kenny, Joel (24545) cotsen10272019 0 Oct. 26, 2019
Wang, Seowoo (22672) Stringfellow, Steve C. (2894) cong20190717die 0 July 17, 2019
Xie, Yacen (24768) Wang, Seowoo (22672) cong20190714open 0 July 14, 2019
Lockhart, Will (12412) Wang, Seowoo (22672) cong20190714open 0 July 14, 2019
Wang, Seowoo (22672) Huang, Daqian (23568) cong20190714open 0 July 14, 2019
Qian, Yingzhi (20320) Wang, Seowoo (22672) cong20190714open 0 July 14, 2019
Wang, Seowoo (22672) Chou, Daniel (14833) cong20190714open 0 July 14, 2019
Wang, Seowoo (22672) Stringfellow, Steve C. (2894) cong20190714open 0 July 14, 2019
Wang, Seowoo (22672) Tang, Zihuan (24484) zheng20190216 0 Feb. 16, 2019
Kang, Boyang (23696) Wang, Seowoo (22672) zheng20190216 0 Feb. 16, 2019
Wang, Seowoo (22672) Huang, Kevin (23962) zheng20190216 0 Feb. 16, 2019
Wang, Seowoo (22672) Li, Hanhua (21782) zheng20190216 4 Feb. 16, 2019
Wang, Seowoo (22672) Zhu, Yiheng (24399) zheng20190216 2 Feb. 16, 2019
Wang, Tsanshao [Joe] (3116) Wang, Seowoo (22672) zheng20190216 0 Feb. 16, 2019
Huang, Kevin (23962) Wang, Seowoo (22672) zheng20190105 0 Jan. 5, 2019
Kang, Boyang (23696) Wang, Seowoo (22672) zheng20190105 0 Jan. 5, 2019
Wang, Seowoo (22672) Sato, Kosuke (23619) zheng20190105 2 Jan. 5, 2019
Chen, Davi (24033) Wang, Seowoo (22672) zheng20190105 0 Jan. 5, 2019
Wang, Seowoo (22672) Alvira, Daniel (16751) sand20181124handi 0 Nov. 24, 2018
Wang, Seowoo (22672) Sahraei, Saeid (24079) sand20181124handi 2 Nov. 24, 2018
He, Zhihong (William) (23184) Wang, Seowoo (22672) sand20181124handi 0 Nov. 24, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) Wang, Seowoo (22672) sand20181124handi 1 Nov. 24, 2018
Wang, Seowoo (22672) Yang, Kevin (23636) sand20181124handi 7 Nov. 24, 2018
Wang, Seowoo (22672) Brown, Michael (24103) cots20181113 0 Oct. 13, 2018
Lebl, Martin (8026) Wang, Seowoo (22672) cots20181113 0 Oct. 13, 2018
LI, Tianyi (20172) Wang, Seowoo (22672) cots20181113 2 Oct. 13, 2018
Guo, Dongsheng (24344) Wang, Seowoo (22672) cots20181113 0 Oct. 13, 2018
Emsenhuber, Anton (6982) Wang, Seowoo (22672) cots20181113 3 Oct. 13, 2018
Wang, Seowoo (22672) Lanphear III, Lester C. (439) sand20180930handi 3 Sept. 30, 2018
Wang, Seowoo (22672) Margetts, Paul (4307) sand20180930handi 2 Sept. 30, 2018
Wang, Seowoo (22672) Acres, James (8290) sand20180930handi 1 Sept. 30, 2018
Wang, Seowoo (22672) game, jake (21838) cong20180725die 0 July 25, 2018
Wang, Seowoo (22672) Small, Haskell (1062) cong20180725die 0 July 25, 2018
Weimer, David L. (806) Wang, Seowoo (22672) cong20180725die 0 July 25, 2018
Kierulf, Anders (2798) Wang, Seowoo (22672) cong20180725die 0 July 25, 2018
Wang, Seowoo (22672) Suzuki, Fumio (7791) cong20180722open 0 July 22, 2018
LePore, Mike (9620) Wang, Seowoo (22672) cong20180722open 0 July 22, 2018
game, jake (21838) Wang, Seowoo (22672) cong20180722open 0 July 22, 2018
Wang, Seowoo (22672) Smilack, Solomon (11389) cong20180722open 0 July 22, 2018
Wang, Seowoo (22672) Wang, Sophia (17976) cong20180722open 0 July 22, 2018
Frankel, David M. (4146) Wang, Seowoo (22672) cong20180722open 0 July 22, 2018
Wang, Seowoo (22672) game, jake (21838) cong20180721self 0 July 21, 2018
Wang, Seowoo (22672) BI, SHANGZE (KING) (22686) sanm20180623 0 June 23, 2018
He, Zhihong (William) (23184) Wang, Seowoo (22672) sanm20180623 0 June 23, 2018
Alvira, Daniel (16751) Wang, Seowoo (22672) sanm20180623 0 June 23, 2018
Wang, Seowoo (22672) Char, Wai-to S. (11066) sccg20180303 0 March 3, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) Wang, Seowoo (22672) sccg20180303 0 March 3, 2018
Wang, Seowoo (22672) Li, Hanhua (21782) sccg20180303 0 March 3, 2018
Alvira, Daniel (16751) Wang, Seowoo (22672) sccg20180303 0 March 3, 2018
Wang, Yi (23429) Wang, Seowoo (22672) sccg20180106 4 Jan. 6, 2018
Wang, Seowoo (22672) Liu, Robert (23701) sccg20180106 4 Jan. 6, 2018
Qi, Mai (23700) Wang, Seowoo (22672) sccg20180106 3 Jan. 6, 2018
Zhang, Yifan (21995) Wang, Seowoo (22672) sccg20180106 2 Jan. 6, 2018
Lu, Jeff (21068) Wang, Seowoo (22672) cots20171121 2 Oct. 21, 2017
Zhang, Yifan (21995) Wang, Seowoo (22672) cots20171121 2 Oct. 21, 2017
Lebl, Martin (8026) Wang, Seowoo (22672) cots20171121 0 Oct. 21, 2017
Miller, Adam (10213) Wang, Seowoo (22672) cots20171121 0 Oct. 21, 2017
Kim, Christopher (14578) Wang, Seowoo (22672) cots20171121 2 Oct. 21, 2017
game, jake (21838) Wang, Seowoo (22672) sand20170806 0 Aug. 6, 2017
Lebl, Martin (8026) Wang, Seowoo (22672) sand20170806 0 Aug. 6, 2017
Wang, Seowoo (22672) Weavers, Alexander (23426) sand20170806 4 Aug. 6, 2017
Zhang, Yin (23250) Wang, Seowoo (22672) cong20170806open 0 Aug. 6, 2017
Wang, Seowoo (22672) Lebl, Martin (8026) cong20170806open 0 Aug. 6, 2017
Wang, Seowoo (22672) Ji, Haotian (23449) cong20170806open 0 Aug. 6, 2017
Hoak, Jax (16701) Wang, Seowoo (22672) cong20170806open 0 Aug. 6, 2017
Wang, Seowoo (22672) Wu, Isaac (21091) cong20170806open 0 Aug. 6, 2017
Huynh, Lee (13349) Wang, Seowoo (22672) cong20170806open 0 Aug. 6, 2017
Wang, Seowoo (22672) Liu, Yiyang (22880) cots20161022 2 Oct. 22, 2016
Wang, Seowoo (22672) Lee, Alex XM (13646) cots20161022 0 Oct. 22, 2016
Wang, Seowoo (22672) Chan, Jay (17466) cots20161022 0 Oct. 22, 2016
Wang, Seowoo (22672) Shen, Jeffrey (22105) cots20161022 0 Oct. 22, 2016
Chang, Timothy (1145) Wang, Seowoo (22672) cots20161022 0 Oct. 22, 2016
Puzan, Daniel (18130) Wang, Seowoo (22672) cong20160803die 0 Aug. 3, 2016
Wang, Seowoo (22672) One, Kunio (8703) cong20160803die 0 Aug. 3, 2016
Schreiber, Raphael (21818) Wang, Seowoo (22672) cong20160803die 0 Aug. 3, 2016
Wang, Seowoo (22672) Xie, Andrew (21633) cong20160803die 0 Aug. 3, 2016
Koester Jr., Kenneth M. (14) Wang, Seowoo (22672) cong20160731open 0 July 30, 2016
Wang, Seowoo (22672) Wang, Sophia (17976) cong20160731open 0 July 30, 2016
Palmer, Marc (4291) Wang, Seowoo (22672) cong20160731open 0 July 30, 2016
Wang, Seowoo (22672) Tappe, Jochen (22747) cong20160731open 0 July 30, 2016
Xie, Andrew (21633) Wang, Seowoo (22672) cong20160731open 0 July 30, 2016
Wang, Seowoo (22672) Kierulf, Ryan (18759) cong20160731open 0 July 30, 2016
Lanphear III, Lester C. (439) Wang, Seowoo (22672) sanm20160611 0 June 11, 2016
Chen, Jiale (21783) Wang, Seowoo (22672) sanm20160611 0 June 11, 2016
Wang, Seowoo (22672) Gundberg Jr., William (1314) sanm20160611 0 June 11, 2016