BI, SHANGZE (KING) [4.12456]

Details
Full name BI, SHANGZE (KING)
Chapter San Diego Go Club
Member id 22686
Status accepted
Rating 4.12456
Renewal due Aug. 12, 2023
Games
White Black Tournament Handicap Date
Liu, Xingshuo (15805) BI, SHANGZE (KING) (22686) dapuopen20211017 0 Oct. 17, 2021
Cardew, Seth (19329) BI, SHANGZE (KING) (22686) dapuopen20211017 0 Oct. 17, 2021
BI, SHANGZE (KING) (22686) Huang, Xingang (24822) dapuopen20211017 0 Oct. 17, 2021
BI, SHANGZE (KING) (22686) Miller, Adam (10213) sdgcopen20210829 0 Aug. 29, 2021
BI, SHANGZE (KING) (22686) Tan, Evan (24235) sdgcopen20210829 0 Aug. 29, 2021
Zhou, Yixian (11816) BI, SHANGZE (KING) (22686) sdgcopen20210829 0 Aug. 29, 2021
BI, SHANGZE (KING) (22686) Kim, Sungkyun (21069) zheng20190216 2 Feb. 16, 2019
Lu, Jiefei (21802) BI, SHANGZE (KING) (22686) zheng20190216 0 Feb. 16, 2019
BI, SHANGZE (KING) (22686) He, Zhihong (William) (23184) zheng20190216 0 Feb. 16, 2019
BI, SHANGZE (KING) (22686) Yang, Barnett (23625) zheng20190216 0 Feb. 16, 2019
Humbert, Christophe (11811) BI, SHANGZE (KING) (22686) zheng20190216 0 Feb. 16, 2019
BI, SHANGZE (KING) (22686) Bi, Zhengwen (22801) zheng20190216 2 Feb. 16, 2019
Chen, Davi (24033) BI, SHANGZE (KING) (22686) zheng20190105 0 Jan. 5, 2019
BI, SHANGZE (KING) (22686) Wang, SangHo (22673) zheng20190105 2 Jan. 5, 2019
Huang, Kevin (23962) BI, SHANGZE (KING) (22686) zheng20190105 2 Jan. 5, 2019
BI, SHANGZE (KING) (22686) Sato, Kosuke (23619) zheng20190105 0 Jan. 5, 2019
He, Zhihong (William) (23184) BI, SHANGZE (KING) (22686) sand20181124handi 0 Nov. 24, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) Bi, Zhengwen (22801) sand20181124handi 1 Nov. 24, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) Alvira, Daniel (16751) sand20181124handi 0 Nov. 24, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) Wang, Seowoo (22672) sand20181124handi 1 Nov. 24, 2018
You, Henry (21440) BI, SHANGZE (KING) (22686) sand20181124handi 0 Nov. 24, 2018
Chen, Jin (23947) BI, SHANGZE (KING) (22686) cots20181113 2 Oct. 13, 2018
Alvira, Daniel (16751) BI, SHANGZE (KING) (22686) cots20181113 0 Oct. 13, 2018
Chen, Davi (24033) BI, SHANGZE (KING) (22686) cots20181113 2 Oct. 13, 2018
Jin, Yufei (23575) BI, SHANGZE (KING) (22686) cots20181113 2 Oct. 13, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) Lebl, Martin (8026) cots20181113 0 Oct. 13, 2018
LI, Tianyi (20172) BI, SHANGZE (KING) (22686) cong20180722open 0 July 22, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) Olsen, Andy (7998) cong20180722open 0 July 22, 2018
Zhang, Yifan (21995) BI, SHANGZE (KING) (22686) cong20180722open 0 July 22, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) Hayashi, Eiji (23995) cong20180722open 0 July 22, 2018
yang, yue (23482) BI, SHANGZE (KING) (22686) cong20180722open 0 July 22, 2018
LePore, Mike (9620) BI, SHANGZE (KING) (22686) cong20180722open 0 July 22, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) He, Zhihong (William) (23184) sanm20180623 0 June 23, 2018
Wang, Seowoo (22672) BI, SHANGZE (KING) (22686) sanm20180623 0 June 23, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) Alvira, Daniel (16751) sanm20180623 0 June 23, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) Wang, Seowoo (22672) sccg20180303 0 March 3, 2018
Qi, Mai (23700) BI, SHANGZE (KING) (22686) sccg20180303 2 March 3, 2018
Pan, Kaicheng (23809) BI, SHANGZE (KING) (22686) sccg20180303 0 March 3, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) Burrall, Steven F. (1620) sccg20180303 0 March 3, 2018
Lu, Jiefei (21802) BI, SHANGZE (KING) (22686) sccg20180303 0 March 3, 2018
BI, SHANGZE (KING) (22686) Humbert, Christophe (11811) sand20171203 0 Dec. 3, 2017
Cardew, Seth (19329) BI, SHANGZE (KING) (22686) sand20171203 0 Dec. 3, 2017
Wang, Fong Chain [Gary] (17595) BI, SHANGZE (KING) (22686) cots20171121 2 Oct. 21, 2017
You, Henry (21440) BI, SHANGZE (KING) (22686) cots20171121 2 Oct. 21, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Cai, Meng (16795) cots20171121 0 Oct. 21, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Jenkins, Jesse (21494) cots20171121 0 Oct. 21, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Ketner, Jonathan (23033) cots20171121 0 Oct. 21, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Chen, Yong (5018) cong20170809die 0 Aug. 9, 2017
Tanimiya, Yuichi (15744) BI, SHANGZE (KING) (22686) cong20170809die 0 Aug. 9, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Gong, Ben (23445) cong20170809die 0 Aug. 9, 2017
Ma, Albert (23134) BI, SHANGZE (KING) (22686) cong20170809die 0 Aug. 9, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Zhang, Xiaoxi (23470) cong20170806open 0 Aug. 6, 2017
Pruitt, Cole (18724) BI, SHANGZE (KING) (22686) cong20170806open 0 Aug. 6, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Jiang, Brian (21105) cong20170806open 0 Aug. 6, 2017
Kirschner, Christopher (416) BI, SHANGZE (KING) (22686) cong20170806open 0 Aug. 6, 2017
Zhang, Tianyang (22325) BI, SHANGZE (KING) (22686) sand20170806 0 Aug. 6, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Wang, SangHo (22673) sand20170806 2 Aug. 6, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Feng, Gilbert (16787) cong20170806open 0 Aug. 6, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Kirschner, Christopher (416) soca20170225handi 0 Feb. 25, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Lou, James (20899) soca20170225handi 0 Feb. 25, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) YANG, YUELUN (23146) soca20170225handi 0 Feb. 25, 2017
He, Zhihong (William) (23184) BI, SHANGZE (KING) (22686) soca20170225handi 0 Feb. 25, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Lu, Jeff (21068) soca20170225handi 0 Feb. 25, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) He, Zhihong (William) (23184) losa20170121 0 Jan. 21, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Liu, Yiyang (22880) losa20170121 3 Jan. 21, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Chen, Jiale (21783) losa20170121 3 Jan. 21, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Kim, Sungkyun (21069) losa20170121 5 Jan. 21, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) Lanphear III, Lester C. (439) sand20170114open 0 Jan. 14, 2017
BI, SHANGZE (KING) (22686) zhang, Yisha (20322) sand20170114open 0 Jan. 14, 2017
Huang, Chengjie (21251) BI, SHANGZE (KING) (22686) sand20170114open 0 Jan. 14, 2017
Huang, Charles (22827) BI, SHANGZE (KING) (22686) cots20161022 0 Oct. 22, 2016
BI, SHANGZE (KING) (22686) Oyakawa, Tyler (16855) cots20161022 0 Oct. 22, 2016
Pan, Jinming (19970) BI, SHANGZE (KING) (22686) cots20161022 0 Oct. 22, 2016
BI, SHANGZE (KING) (22686) Kierulf, Anders (2798) cots20161022 0 Oct. 22, 2016
Chao, Kevin (3374) BI, SHANGZE (KING) (22686) cots20161022 0 Oct. 22, 2016
Lou, James (20899) BI, SHANGZE (KING) (22686) sanm20160611 0 June 11, 2016
BI, SHANGZE (KING) (22686) Oyakawa, Tyler (16855) sanm20160611 0 June 11, 2016
BI, SHANGZE (KING) (22686) Lebl, Martin (8026) sanm20160611 0 June 11, 2016