Kwok, Pasco [2.12787]

Details
Full name Kwok, Pasco
Chapter
Member id 24368
Status accepted
Rating 2.12787
Renewal due Sept. 30, 2022
Games
White Black Tournament Handicap Date
Kwok, Pasco (24368) Rudvalis, Arunas (2000) sdgchandi20211127 6 Nov. 27, 2021
Kwok, Pasco (24368) Chanik Park, Jaewoo Park (25659) sdgchandi20211127 1 Nov. 27, 2021
Zhou, Andy (23083) Kwok, Pasco (24368) sdgchandi20211127 0 Nov. 27, 2021
Kwok, Pasco (24368) Terpstra, Theodore B. (754) sdgchandi20211127 4 Nov. 27, 2021
Kwok, Pasco (24368) Liu, Tommy Yinhe (22262) dapuhandi20211017 1 Oct. 17, 2021
Kwok, Pasco (24368) Lu, Wenhao (21284) dapuhandi20211017 1 Oct. 17, 2021
Bird, Isaiah (25535) Kwok, Pasco (24368) dapuhandi20211017 0 Oct. 17, 2021
Kwok, Pasco (24368) Garcia, Enrique (24519) sgchandiadd20210829 3 Aug. 29, 2021
Kwok, Pasco (24368) Lanphear III, Lester C. (439) sgchandiadd20210829 1 Aug. 29, 2021
Zhou, Andy (23083) Kwok, Pasco (24368) sgchandiadd20210829 0 Aug. 29, 2021
Baran, David (18242) Kwok, Pasco (24368) sdgc20191130handi 3 Nov. 30, 2019
Makoviichuk, Viktor (24042) Kwok, Pasco (24368) sdgc20191130handi 3 Nov. 30, 2019
Kwok, Pasco (24368) Moscola, Lucia (22030) sdgc20191130handi 1 Nov. 30, 2019
Kim, Panseo (24971) Kwok, Pasco (24368) sdgc20191130handi 3 Nov. 30, 2019
Kwok, Pasco (24368) Lee, Addison K. (23706) sdgc20190929handi 7 Sept. 29, 2019
Kwok, Pasco (24368) Sanders, Michael (24843) sdgc20190929handi 2 Sept. 29, 2019
Kwok, Pasco (24368) Tan, Evan (24235) sdgc20190929handi 2 Sept. 29, 2019
Kwok, Pasco (24368) Zhao, Angelina (23676) sdgc20190519 0 May 19, 2019
Yang, Tony (23626) Kwok, Pasco (24368) sdgc20190519 0 May 19, 2019
Yang, Eric (23699) Kwok, Pasco (24368) sdgc20190519 0 May 19, 2019
Yang, Eric (23699) Kwok, Pasco (24368) sand20190324 0 March 24, 2019
Truong, VN (21468) Kwok, Pasco (24368) sand20190324 5 March 24, 2019
Kwok, Pasco (24368) Moscola, Lucia (22030) sand20190324 3 March 24, 2019
Zhou, Andy (23083) Kwok, Pasco (24368) sand20190324 0 March 24, 2019