Lu, Aiyang [6.81469]

Details
Full name Lu, Aiyang
Chapter San Diego Go Club
Member id 25608
Status accepted
Rating 6.81469
Renewal due Sept. 16, 2025
Opponents
Opponent Games Won Lost Rate
Tan, Yuliang (24235) 1 1 0 1.00
Zhou, Yixian (11816) 2 2 0 1.00
Zhou, Shang (25643) 1 0 1 0.00
BI, SHANGZE (KING) (22686) 1 0 1 0.00
Liu, Xingshuo (15805) 1 1 0 1.00
Yang, Meng (25949) 1 1 0 1.00
Zhu, Yingxu (25674) 1 1 0 1.00