Fan, Kwang-Ya [Conrad] [3.76132]

Details
Full name Fan, Kwang-Ya [Conrad]
Chapter New York Wei-chi Society
Member id 3391
Status accepted
Rating 3.76132
Renewal due Dec. 18, 2001
Opponents
Games
White Black Tournament Handicap Date
Du, Xiao Rong (10237) Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) east20001029 0 Oct. 28, 2000
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Tong, Alex H. (2105) east20001029 0 Oct. 28, 2000
Kirichenko, Alex (8860) Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) east20001029 0 Oct. 28, 2000
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Hui, Siu-Kou (5432) east20001029 0 Oct. 28, 2000
Qian, Qing Xiong (7874) Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) east20001029 0 Oct. 28, 2000
Small, Haskell (1062) Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) eaop19991106 0 Nov. 6, 1999
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Kim, Jin Won (5760) eaop19991106 0 Nov. 6, 1999
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Hui, Siu-Kou (5432) eaop19991106 0 Nov. 6, 1999
Hui, Siu-San (7877) Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) eaop19991106 0 Nov. 6, 1999
Qian, Qing Xiong (7874) Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) eaop19991106 0 Nov. 6, 1999
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Tao, James C. M. (3892) nyws19981201 2 Dec. 1, 1998
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Chiao, David (8621) nyws19981201 2 Dec. 1, 1998
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Fan, Chen-Ya (3683) nyws19981201 2 Dec. 1, 1998
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Hartsel, Jon (7245) nyws19981201 2 Dec. 1, 1998
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Shen, Peter (8623) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Hui, Siu-Kou (5432) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Hui, Siu-San (7877) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Xu, Zhaoxuan (7873) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Fan, Cheng-Tan (8622) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Chu, Wan (3614) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Tse, Peter (3921) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Lee, Jung Woo (5021) Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) nyws19951111 0 Nov. 11, 1995
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Wu, Zhao Can (7872) nyws19951111 0 Nov. 11, 1995
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Garlock, Chris (3024) nyws19951111 0 Nov. 11, 1995
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Kim, Jin Won (5760) nyws19951111 0 Nov. 11, 1995
Chen, Yong (5018) Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) nyws19951111 0 Nov. 11, 1995