Zhao, Zhongxin [4.67875]

Details
Full name Zhao, Zhongxin
Chapter Santa Monica Go Club
Member id 3665
Status accepted
Rating 4.67875
Renewal due Aug. 22, 2007
Games
White Black Tournament Handicap Date
Zhao, Zhongxin (3665) Maekawa, Takeo (12068) cong20060813open 0 Aug. 13, 2006
Zhao, Zhongxin (3665) Nolin, Barry (4926) cong20060813open 0 Aug. 13, 2006
Kato, Yuki (14571) Zhao, Zhongxin (3665) cong20060813open 0 Aug. 13, 2006
Matsumoto, Mamoru (7353) Zhao, Zhongxin (3665) cong20060813open 0 Aug. 13, 2006
Gourdeau, Francois (14665) Zhao, Zhongxin (3665) cong20060813open 0 Aug. 13, 2006
Zhao, Zhongxin (3665) Zhang, Tina (9253) cong20060813open 0 Aug. 13, 2006
Zhao, Zhongxin (3665) Kiguchi, Christopher (12038) cong20060812self 0 Aug. 12, 2006
Zhao, Zhongxin (3665) Wu, Ming Teh (11057) cots20050430 0 April 30, 2005
Chao, Kevin (3374) Zhao, Zhongxin (3665) cots20050430 0 April 30, 2005
Jan, Yen-Zen (8432) Zhao, Zhongxin (3665) cots20050430 0 April 30, 2005
Zhao, Zhongxin (3665) Eryu, Sam O. (6106) cots20040918 0 Sept. 18, 2004
Zhao, Zhongxin (3665) Huang, Jim (9827) cots20040918 0 Sept. 18, 2004
Zhao, Zhongxin (3665) Jan, Yen-Zen (8432) cots20040918 0 Sept. 18, 2004
Chang, Huan-Min (6101) Zhao, Zhongxin (3665) cots20040918 0 Sept. 18, 2004
Xu, Paul (11814) Zhao, Zhongxin (3665) cots20040918 0 Sept. 18, 2004
Gherman, Sorin (10100) Zhao, Zhongxin (3665) chic20030906 3 Sept. 6, 2003
Zhao, Zhongxin (3665) Capranica, Thomas (10099) chic20030906 2 Sept. 6, 2003
Zhao, Zhongxin (3665) Schattke, Robert (6318) chic20030906 2 Sept. 6, 2003
Zhao, Zhongxin (3665) Harriman, John (6360) chic20030906 0 Sept. 6, 2003
Zhao, Zhongxin (3665) Phipps, Joanne (2162) cong20030803sp 0 Aug. 3, 2003
Phipps, Ned (596) Zhao, Zhongxin (3665) cong20030803sp 3 Aug. 3, 2003
Zhao, Zhongxin (3665) Lee, Tae-Ho (11124) cong20030803dh 2 Aug. 3, 2003
Nakayama, Yoshitaka (11208) Zhao, Zhongxin (3665) cong20030803dh 0 Aug. 3, 2003
Zhao, Zhongxin (3665) Straus, Phil (141) cong20030803dh 2 Aug. 3, 2003
Chen, Jin (8582) Zhao, Zhongxin (3665) cong20030803dh 2 Aug. 3, 2003
Lin, Chen-Dao (2012) Zhao, Zhongxin (3665) cong20030803open 0 Aug. 3, 2003
Zhao, Zhongxin (3665) Ota, Tsutomu (12069) cong20030803open 0 Aug. 3, 2003
Yu, Paul (11866) Zhao, Zhongxin (3665) cong20030803open 0 Aug. 3, 2003
Zhao, Zhongxin (3665) Kato, Kaoru (9235) cong20030803open 0 Aug. 3, 2003
Chen, Jianbo (11579) Zhao, Zhongxin (3665) cong20030803open 0 Aug. 3, 2003
Arnold, Keith L. (81) Zhao, Zhongxin (3665) cong20030803open 0 Aug. 3, 2003
Chao, Kevin (3374) Zhao, Zhongxin (3665) cong20020810open 0 Aug. 10, 2002
Zhao, Zhongxin (3665) Emsenhuber, Anton (6982) cong20020810open 0 Aug. 10, 2002
Wang, Justin (7335) Zhao, Zhongxin (3665) cong20020810open 0 Aug. 10, 2002
Zhao, Zhongxin (3665) Lin, Chen-Dao (2012) cong20020810open 0 Aug. 10, 2002
Peng, Peilung M. [Mike] (6) Zhao, Zhongxin (3665) cong20020810open 0 Aug. 10, 2002
Zhao, Zhongxin (3665) Curran, Matthew J. (8651) cong20020810open 0 Aug. 10, 2002
Zhao, Zhongxin (3665) Weimer, David L. (806) cong20020807die 0 Aug. 7, 2002
Curran, Matthew J. (8651) Zhao, Zhongxin (3665) cong20020807die 0 Aug. 7, 2002
Zhao, Zhongxin (3665) Wang, Rui (11206) cong20020807die 0 Aug. 7, 2002
Kuo, Kuan Chu (432) Zhao, Zhongxin (3665) cong20020807die 0 Aug. 7, 2002
Nagy, Jonathan (921) Zhao, Zhongxin (3665) cong19970820b 0 Aug. 20, 1997
Wang, Jonathan (6724) Zhao, Zhongxin (3665) cong19970820b 0 Aug. 20, 1997
Chen, Yong (5018) Zhao, Zhongxin (3665) cong19970820b 0 Aug. 20, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Yam, Peter (2003) cong19970820b 0 Aug. 20, 1997
Kuo, Kuan Chu (432) Zhao, Zhongxin (3665) cong19970820c 0 Aug. 20, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Burrall, Steven F. (1620) cong19970820c 0 Aug. 20, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Kuo, Kuan Chu (432) cong19970820c 0 Aug. 20, 1997
Wiener, Donald (816) Zhao, Zhongxin (3665) cong19970817open 0 Aug. 17, 1997
Hong, Sunghwa (4074) Zhao, Zhongxin (3665) cong19970817open 0 Aug. 17, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Kohri, Keiji (4304) cong19970817open 0 Aug. 17, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Chao, Kevin (3374) cong19970817open 0 Aug. 17, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Peng, Peilung M. [Mike] (6) cong19970817open 0 Aug. 17, 1997
Arnold, Keith L. (81) Zhao, Zhongxin (3665) cong19970817open 0 Aug. 17, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Burrall, Steven F. (1620) sanf19970601 0 June 1, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Phipps, Joanne (2162) sanf19970601 0 June 1, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Wang, Jesse (6701) sanf19970601 0 June 1, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Nieh, Benjamin K. (6726) sanf19970601 0 June 1, 1997
Bull, Michael (1431) Zhao, Zhongxin (3665) sanf19970601 0 June 1, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Kim, Jin Kwan (6168) sanf19970601 0 June 1, 1997
Tang, Chun-ming (1533) Zhao, Zhongxin (3665) jujo19970104 0 Jan. 4, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Wang, Sam (6917) jujo19970104 0 Jan. 4, 1997
Bump, Daniel (1538) Zhao, Zhongxin (3665) jujo19970104 0 Jan. 4, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Burrall, Steven F. (1620) jujo19970104 0 Jan. 4, 1997
Yen-Zen, Johnny Jan (2041) Zhao, Zhongxin (3665) jujo19970104 0 Jan. 4, 1997
Zhao, Zhongxin (3665) Harris, Mark S. (1782) ncal19960608 0 June 8, 1996
Zhao, Zhongxin (3665) Kotani, Masanori (8094) ncal19960608 0 June 8, 1996
Chen, Wei-Wei (6919) Zhao, Zhongxin (3665) ncal19960608 0 June 8, 1996
Bull, Michael (1431) Zhao, Zhongxin (3665) ncal19960608 0 June 8, 1996
Zhao, Zhongxin (3665) Xu, Patrick (8098) ncal19960608 0 June 8, 1996
Zhao, Zhongxin (3665) Chen, Dong (7938) jujo19960106b 0 Jan. 6, 1996
Wang, Jonathan (6724) Zhao, Zhongxin (3665) jujo19960106b 0 Jan. 6, 1996
Zhao, Zhongxin (3665) Ran, Qiao (7723) jujo19960106b 0 Jan. 6, 1996
Wang, Yuan Xi (7935) Zhao, Zhongxin (3665) jujo19960106b 0 Jan. 6, 1996
Bull, Michael (1431) Zhao, Zhongxin (3665) jujo19960106b 0 Jan. 6, 1996
Kuo, Kuan Chu (432) Zhao, Zhongxin (3665) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Sudhoff, Horst (4310) Zhao, Zhongxin (3665) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Sudhoff, Horst (4310) Zhao, Zhongxin (3665) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Kuo, Kuan Chu (432) Zhao, Zhongxin (3665) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Kuo, Kuan Chu (432) Zhao, Zhongxin (3665) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Zhao, Zhongxin (3665) Starkweather, John (5550) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Kume, Hideo (7355) Zhao, Zhongxin (3665) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Zhao, Zhongxin (3665) Straus, Phil (141) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Kuo, Kuan Chu (432) Zhao, Zhongxin (3665) cong19940810b 0 Aug. 10, 1994
Baba, Kozo (7350) Zhao, Zhongxin (3665) cong19940807 0 Aug. 7, 1994
Zhao, Zhongxin (3665) Van Diepen, N.W.P. (3146) cong19940807 0 Aug. 7, 1994
Zhao, Zhongxin (3665) Roads, Francis M. (638) cong19940807 0 Aug. 7, 1994
Zhao, Zhongxin (3665) Downes, Edward R. (244) cong19940807 0 Aug. 7, 1994
Halden, Bill (1861) Zhao, Zhongxin (3665) cong19940807 0 Aug. 7, 1994
Starkweather, John (5550) Zhao, Zhongxin (3665) cong19940807 0 Aug. 7, 1994
Gan, Qiang (4964) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930808 0 Aug. 8, 1993
Quintero, Ricardo (5093) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930808 0 Aug. 8, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) cong19930808 0 Aug. 8, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Whiteley, Norman (2899) cong19930808 0 Aug. 8, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Rohlfs, Jeffrey (644) cong19930808 0 Aug. 8, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Chang, Charles (5392) cong19930808 0 Aug. 8, 1993
Kuo, Kuan Chu (432) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Peng, Peilung M. [Mike] (6) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Rohlfs, Jeffrey (644) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Sudhoff, Horst (4310) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Sudhoff, Horst (4310) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Sudhoff, Horst (4310) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Rohlfs, Jeffrey (644) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Rohlfs, Jeffrey (644) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Gan, Qiang (4964) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Quintero, Ricardo (5093) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Whiteley, Norman (2899) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Rohlfs, Jeffrey (644) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Chang, Charles (5392) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Ryder, Robert M. (662) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Buss, Jonathan (2434) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Leroux, Louis (1166) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Sudhoff, Horst (4310) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807a 0 Aug. 7, 1993
Gan, Qiang (4964) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Quintero, Ricardo (5093) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Whiteley, Norman (2899) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Rohlfs, Jeffrey (644) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Chang, Charles (5392) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Ryder, Robert M. (662) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Buss, Jonathan (2434) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Leroux, Louis (1166) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Sudhoff, Horst (4310) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807b 0 Aug. 7, 1993
Kuo, Kuan Chu (432) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Peng, Peilung M. [Mike] (6) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Rohlfs, Jeffrey (644) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Sudhoff, Horst (4310) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Zhao, Zhongxin (3665) Sudhoff, Horst (4310) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Sudhoff, Horst (4310) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Rohlfs, Jeffrey (644) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993
Rohlfs, Jeffrey (644) Zhao, Zhongxin (3665) cong19930807c 0 Aug. 7, 1993