Tao, James C. M. [1.32434]

Details
Full name Tao, James C. M.
Chapter New York Wei-chi Society
Member id 3892
Status accepted
Rating 1.32434
Renewal due Dec. 18, 2000
Opponents
Opponent Games Won Lost Rate
Chiao, David (8621) 1 0 1 0.00
Fan, Chen-Ya (3683) 1 1 0 1.00
Hartsel, Jon (7245) 1 1 0 1.00
Shen, Peter (8623) 2 1 1 0.50
Hui, Siu-Kou (5432) 2 0 2 0.00
Hui, Siu-San (7877) 2 0 2 0.00
Xu, Zhaoxuan (7873) 2 0 2 0.00
Fan, Cheng-Tan (8622) 2 1 1 0.50
Chu, Wan (3614) 2 0 2 0.00
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) 1 1 0 1.00
Games
White Black Tournament Handicap Date
Chiao, David (8621) Tao, James C. M. (3892) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Tao, James C. M. (3892) Fan, Chen-Ya (3683) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Hartsel, Jon (7245) Tao, James C. M. (3892) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Shen, Peter (8623) Tao, James C. M. (3892) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Hui, Siu-Kou (5432) Tao, James C. M. (3892) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Hui, Siu-San (7877) Tao, James C. M. (3892) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Xu, Zhaoxuan (7873) Tao, James C. M. (3892) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Fan, Cheng-Tan (8622) Tao, James C. M. (3892) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Chu, Wan (3614) Tao, James C. M. (3892) nyws19981201 0 Dec. 1, 1998
Fan, Kwang-Ya [Conrad] (3391) Tao, James C. M. (3892) nyws19981201 2 Dec. 1, 1998
Tse, Peter (3921) Tao, James C. M. (3892) nyws19981201 2 Dec. 1, 1998
Tao, James C. M. (3892) Fan, Cheng-Tan (8622) nyws19970501 0 May 1, 1997
Hui, Siu-Kou (5432) Tao, James C. M. (3892) nyws19970501 0 May 1, 1997
Tao, James C. M. (3892) Chu, Wan (3614) nyws19970501 0 May 1, 1997
Tao, James C. M. (3892) Hui, Siu-San (7877) nyws19970501 0 May 1, 1997
Tao, James C. M. (3892) Xu, Zhaoxuan (7873) nyws19970501 0 May 1, 1997
Tao, James C. M. (3892) Shen, Peter (8623) nyws19970501 0 May 1, 1997
Tao, James C. M. (3892) Qian, Qing Xiong (7874) nyws19970501 0 May 1, 1997
Tao, James C. M. (3892) Tse, Peter (3921) nyws19970501 0 May 1, 1997
Bazynski, Michael (6778) Tao, James C. M. (3892) nyws19951111 0 Nov. 11, 1995
Palmer, Marc (4291) Tao, James C. M. (3892) nyws19951111 0 Nov. 11, 1995
Garlock, Chris (3024) Tao, James C. M. (3892) nyws19951111 0 Nov. 11, 1995
Tao, James C. M. (3892) Guzinski, Wojciech (6933) nyws19951111 0 Nov. 11, 1995
Tao, James C. M. (3892) Herman, David A. (347) nyws19951111 0 Nov. 11, 1995
Tao, James C. M. (3892) Straus, Phil (141) meij19931023 0 Oct. 23, 1993
Ee, Chung Shik (4399) Tao, James C. M. (3892) meij19931023 0 Oct. 23, 1993
Small, Haskell (1062) Tao, James C. M. (3892) meij19931023 0 Oct. 23, 1993
Wolfthal, Marvin (2295) Tao, James C. M. (3892) meij19931023 0 Oct. 23, 1993
Mok, Kwok Man (3388) Tao, James C. M. (3892) meij19931023 0 Oct. 23, 1993