Zhao, Bing Lin [-2.93815]

Details
Full name Zhao, Bing Lin
Chapter Houston Go Club
Member id 5971
Status accepted
Rating -2.93815
Renewal due Jan. 10, 2004
Games
White Black Tournament Handicap Date
Kim, Michael [Gyung-Ik] (9121) Zhao, Bing Lin (5971) hous20060422 4 April 22, 2006
Jaqua, Daniel (13268) Zhao, Bing Lin (5971) hous20060422 0 April 22, 2006
Zhao, Bing Lin (5971) Lee, Florian (14495) hous20060422 9 April 22, 2006
Zhao, Bing Lin (5971) Hess, Nathan (9700) hous20060422 9 April 22, 2006
Zhao, Bing Lin (5971) Stewart, Robert (11763) hous20060422 6 April 22, 2006
Gai, Hongwei (14494) Zhao, Bing Lin (5971) hous20060422 2 April 22, 2006
Zhao, Bing Lin (5971) Eisenbarth, Marc (11110) hous20060422 0 April 22, 2006
Zhao, Bing Lin (5971) Tam, Vincent (11347) hous20050416 3 April 16, 2005
Xie, Rui (12742) Zhao, Bing Lin (5971) hous20050416 7 April 16, 2005
Peng, Peilung M. [Mike] (6) Zhao, Bing Lin (5971) hous20050416 5 April 16, 2005
Zhao, Bing Lin (5971) Chang, Kevin (12834) hous20050416 3 April 16, 2005
Newman, William (4420) Zhao, Bing Lin (5971) hous20050416 2 April 16, 2005
Zhao, Bing Lin (5971) Lee, Jason (10218) hous20050416 2 April 16, 2005
Zhao, Bing Lin (5971) Eisenbarth, Marc (11110) hous20050416 0 April 16, 2005
Dinhofer, David (7888) Zhao, Bing Lin (5971) hous20021103hd 0 Nov. 3, 2002
Zhao, Bing Lin (5971) Yi, Kevin (10776) hous20021103hd 2 Nov. 3, 2002
Zhao, Bing Lin (5971) Yun, Che-Cho (5975) hous20021103hd 0 Nov. 3, 2002
Zhao, Bing Lin (5971) Smith, Clay Chip (3) hous19921107b 0 Nov. 7, 1992
Cao, Qunjian (7116) Zhao, Bing Lin (5971) hous19921107b 4 Nov. 7, 1992
Peng, Peilung M. [Mike] (6) Zhao, Bing Lin (5971) hous19921107b 4 Nov. 7, 1992
Jiang, Mark (5116) Zhao, Bing Lin (5971) hous19921107b 4 Nov. 7, 1992
Zhao, Bing Lin (5971) Freeman, Carl (5959) hous19921107b 0 Nov. 7, 1992
Wang, Yaping (5968) Zhao, Bing Lin (5971) hous19921107b 3 Nov. 7, 1992
Chen, Bowen (5967) Zhao, Bing Lin (5971) hous19921107b 0 Nov. 7, 1992