Yi, Matthew C. [-2.56311]

Details
Full name Yi, Matthew C.
Chapter Seattle AGA Chapter
Member id 7601
Status accepted
Rating -2.56311
Renewal due July 1, 1998
Opponents
Games
White Black Tournament Handicap Date
Yi, Matthew C. (7601) Lu, Dale (8926) seat19971213 2 Dec. 13, 1997
Lee, Jung Gone (8274) Yi, Matthew C. (7601) seat19971213 0 Dec. 13, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Kim, Jisoo (8927) seat19971213 3 Dec. 13, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Maxwell, Phillip (8605) seat19971213 0 Dec. 13, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Kim, Kyung Ho (8642) seat19971213 4 Dec. 13, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Eclipse, Larry (7918) seat19971213 7 Dec. 13, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Lee, Joon (8078) seat19971018 0 Oct. 18, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Brown, Frank (6096) seat19971018 9 Oct. 18, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Lee, Jung Gone (8274) seat19971018 0 Oct. 18, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Lee, Kyu Ha (2531) seat19971018 2 Oct. 18, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Kim, Kung Ho (8873) seat19971018 5 Oct. 18, 1997
Schmitten, George (2429) Yi, Matthew C. (7601) seat19970920 3 Sept. 20, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Liang, Chao (8805) seat19970920 4 Sept. 20, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Fukuda, Frank K. (2803) seat19970920 2 Sept. 20, 1997
Lim, Choon Sik (6616) Yi, Matthew C. (7601) seat19970419a 0 April 19, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Schmitten, George (2429) seat19970419a 4 April 19, 1997
Yi, Matthew C. (7601) Irvin, Jake (8283) seat19970419a 7 April 19, 1997
Choi, Hyoung Mo (8641) Yi, Matthew C. (7601) seat19970419a 0 April 19, 1997
Pak, Hyun (7861) Yi, Matthew C. (7601) seat19961019 0 Oct. 19, 1996
Yi, Matthew C. (7601) Kwon, Dae (8281) seat19961019 5 Oct. 19, 1996
Yi, Matthew C. (7601) Golias, David (8079) seat19961019 4 Oct. 19, 1996
Yi, Matthew C. (7601) Bae, Charlie (8280) seat19961019 5 Oct. 19, 1996
Yi, Matthew C. (7601) Xu, Jingdong (8116) seat19961001b 3 Oct. 1, 1996
Horn, Jeff (3033) Yi, Matthew C. (7601) seat19961001b 2 Oct. 1, 1996
Yi, Matthew C. (7601) Mead, Parker (4476) seat19961001b 3 Oct. 1, 1996
Camp, Bill (2057) Yi, Matthew C. (7601) seat19961001b 2 Oct. 1, 1996
Steadman, Clyde (6617) Yi, Matthew C. (7601) seat19961001b 3 Oct. 1, 1996
Steadman, Clyde (6617) Yi, Matthew C. (7601) seat19951230 0 Dec. 30, 1995
Cha, Hyon (7860) Yi, Matthew C. (7601) seat19951230 0 Dec. 30, 1995
Eggink, David (3235) Yi, Matthew C. (7601) seat19951230 0 Dec. 30, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19951230 2 Dec. 30, 1995
Wahl, David V. (3002) Yi, Matthew C. (7601) suzu19951111 3 Nov. 11, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Hodgins, Wayne (2997) suzu19951111 0 Nov. 11, 1995
Steadman, Clyde (6617) Yi, Matthew C. (7601) suzu19951111 3 Nov. 11, 1995
Cho, Yang Hwi [Yonny] (857) Yi, Matthew C. (7601) suzu19951111 3 Nov. 11, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Schmitten, George (2429) suzu19951111 4 Nov. 11, 1995
Cha, Hyon (7860) Yi, Matthew C. (7601) seat19951021 0 Oct. 21, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Lee, Lawrence (7865) seat19951021 5 Oct. 21, 1995
Lelivelt, John (5189) Yi, Matthew C. (7601) seat19951021 0 Oct. 21, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Mooyman, Peter J. (7303) seat19951021 0 Oct. 21, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Kim, Dae Oh (7863) seat19951021 0 Oct. 21, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Wang, Ping-Lei (5507) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Law, Timothy (6530) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 4 Aug. 1, 1995
Law, Timothy (6530) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 5 Aug. 1, 1995
Zawacki, Chester (4132) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Zawacki, Chester (4132) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Zawacki, Chester (4132) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Harris, Ronald L. (6723) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Chang, Selina (5396) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 5 Aug. 1, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Taylor, Thomas C. (1880) cong19950801 3 Aug. 1, 1995
Sano, Takuya (5440) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 5 Aug. 1, 1995
Kern, Gregory (5667) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Harris, Ronald L. (6723) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Law, Samuel (6536) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Spies, Richard (4633) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
French, Charles C. (4699) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Harris, Ronald L. (6723) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Hashiguchi, Hachiro (1543) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Cobb, William S. (9) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Wang, Ping-Lei (5507) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Lo, Steven (3260) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Carter, Jimmy (3524) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
McAdams, Melinda (3052) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Stone, Geoffrey (6376) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Albright, Hugh N. (1600) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Lelivelt, John (5189) Yi, Matthew C. (7601) cong19950801 0 Aug. 1, 1995
Yi, Matthew C. (7601) New, Gordon (7031) seat19950519 4 May 19, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Byrnes, Douglas (3187) seat19950519 0 May 19, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Cho, Kook Nam (7707) seat19950519 0 May 19, 1995
Steadman, Clyde (6617) Yi, Matthew C. (7601) seat19950519 2 May 19, 1995
McCoy, William H. (7213) Yi, Matthew C. (7601) seat19950519 4 May 19, 1995
Mabel, Joe (2895) Yi, Matthew C. (7601) seat19950422 2 April 22, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Kott, Ryszard K. (7712) seat19950422 3 April 22, 1995
Yi, Matthew C. (7601) New, Gordon (7031) seat19950422 4 April 22, 1995
Hashiguchi, Hachiro (1543) Yi, Matthew C. (7601) seat19950422 0 April 22, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Hashiguchi, Hachiro (1543) seat19950218 0 Feb. 18, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Roach, Jared (4197) seat19950218 0 Feb. 18, 1995
Hubbell, Rick (6608) Yi, Matthew C. (7601) seat19950218 8 Feb. 18, 1995
Yi, Matthew C. (7601) Hodgins, Wayne (2997) suzu19941001 0 Oct. 1, 1994
Yi, Matthew C. (7601) Van Pelt, Greg (7280) suzu19941001 5 Oct. 1, 1994
Yi, Matthew C. (7601) Mead, Parker (4476) suzu19941001 4 Oct. 1, 1994
Yi, Matthew C. (7601) Wong, Mary (4830) suzu19941001 4 Oct. 1, 1994
Cho, Andrew W. [Byong] (2464) Yi, Matthew C. (7601) suzu19941001 6 Oct. 1, 1994