Qiao, Qi [2.63768]

Details
Full name Qiao, Qi
Chapter Hoboken Go Club
Member id 9869
Status accepted
Rating 2.63768
Renewal due Oct. 1, 2006
Opponents
Games
White Black Tournament Handicap Date
Su, Gefei (Amy) (12879) Qiao, Qi (9869) njop20120225 0 Feb. 25, 2012
Qiao, Qi (9869) Feng, Xinzeng (19372) njop20120225 0 Feb. 25, 2012
Lin, Yuzhang (18730) Qiao, Qi (9869) njop20120225 0 Feb. 25, 2012
Qiao, Qi (9869) Wang, Yi (4444) hobo20050925 0 Sept. 25, 2005
Qiao, Qi (9869) Wu, Steven (12154) hobo20050925 0 Sept. 25, 2005
Zhang, Lionel (10460) Qiao, Qi (9869) hobo20050925 0 Sept. 25, 2005
Qiao, Qi (9869) Lowrie, Matthew (11941) hobo20050925 0 Sept. 25, 2005
Qiao, Qi (9869) Kim, Ji Sang (11025) hobo20030921 0 Sept. 21, 2003
Liu, Yubo (11933) Qiao, Qi (9869) hobo20030921 0 Sept. 21, 2003
Bartell, Tom (10933) Qiao, Qi (9869) hobo20030921 0 Sept. 21, 2003
Qiao, Qi (9869) Li, Peng (10481) hobo20030413 2 March 10, 2003
Qiao, Qi (9869) Palmer, Marc (4291) hobo20030413 2 March 10, 2003
Qiao, Qi (9869) Hauenstein, Andreas M. (9659) hobo20030413 0 March 10, 2003
Qiao, Qi (9869) Stoeckert, Terence (732) hobo20030413 3 March 10, 2003
Qiao, Qi (9869) Arnold, Keith L. (81) njo20030302 0 March 2, 2003
Chen, Wei (11413) Qiao, Qi (9869) njo20030302 0 March 2, 2003
Tao, Qingan (11708) Qiao, Qi (9869) njo20030302 0 March 2, 2003
Robbins, Charles G. (4) Qiao, Qi (9869) hobo20021020 0 Oct. 20, 2002
Luo, Ming [Michael] (4246) Qiao, Qi (9869) hobo20021020 0 Oct. 20, 2002
Qiao, Qi (9869) Hauenstein, Andreas M. (9659) hobo20021020 0 Oct. 20, 2002
Qiao, Qi (9869) Chen, ZhaoNian (11331) hobo20021020 0 Oct. 20, 2002
Qiao, Qi (9869) Hui, Siu-Kou (5432) hobo20020505 0 May 5, 2002
Stephenson, John C. (728) Qiao, Qi (9869) hobo20020505 0 May 5, 2002
Xu, Dazhi (10816) Qiao, Qi (9869) hobo20020505 0 May 5, 2002
Dobrescu, Bogdan (6270) Qiao, Qi (9869) hobo20020505 2 May 5, 2002
Watanabe, Larry (10480) Qiao, Qi (9869) prin20020223 0 Feb. 23, 2002
Qiao, Qi (9869) Zhu, Paul (4202) prin20020223 0 Feb. 23, 2002
Bartell, Tom (10933) Qiao, Qi (9869) prin20020223 0 Feb. 23, 2002
Qiao, Qi (9869) Ryder, Jonathan L. (661) prin20020223 0 Feb. 23, 2002
Qiao, Qi (9869) Hauenstein, Andreas M. (9659) prin20020223 0 Feb. 23, 2002
Qiao, Qi (9869) Robbins, Charles G. (4) hobo20020315 0 Feb. 11, 2002
Qiao, Qi (9869) Stoeckert, Terence (732) hobo20020315 3 Feb. 11, 2002
Qiao, Qi (9869) Downes, Edward R. (244) hobo20020315 0 Feb. 11, 2002
Qiao, Qi (9869) Hauenstein, Andreas M. (9659) hobo20020315 0 Feb. 11, 2002
Qiao, Qi (9869) Robbins, Charles G. (4) hobo20010408 0 April 8, 2001
Stephenson, John C. (728) Qiao, Qi (9869) hobo20010408 0 April 8, 2001
Watanabe, Larry (10480) Qiao, Qi (9869) hobo20010408 0 April 8, 2001
Hauenstein, Andreas M. (9659) Qiao, Qi (9869) hobo20010408 0 April 8, 2001
Qiao, Qi (9869) Straus, Phil (141) njop20010217 0 Feb. 17, 2001
Small, Haskell (1062) Qiao, Qi (9869) njop20010217 0 Feb. 17, 2001
Ryder, Jonathan L. (661) Qiao, Qi (9869) njop20010217 0 Feb. 17, 2001
Stephenson, John C. (728) Qiao, Qi (9869) njop20010217 0 Feb. 17, 2001
Qiao, Qi (9869) Lee, Mickey (10243) njop20010217 0 Feb. 17, 2001
Qiao, Qi (9869) Robbins, Charles G. (4) hobo20001015 0 Oct. 15, 2000
Stephenson, John C. (728) Qiao, Qi (9869) hobo20001015 0 Oct. 15, 2000
Qiao, Qi (9869) Downes, Edward R. (244) hobo20001015 0 Oct. 15, 2000
Qiao, Qi (9869) Exter, John (265) hobo20001015 0 Oct. 15, 2000
Qiao, Qi (9869) Hauenstein, Andreas M. (9659) broo20000611 0 June 11, 2000
Exter, John (265) Qiao, Qi (9869) broo20000611 0 June 11, 2000
Wang, Yi (4444) Qiao, Qi (9869) broo20000611 0 June 11, 2000
Qiao, Qi (9869) Fujii, Takaaki (8383) njop20000226 0 Feb. 26, 2000
Qiao, Qi (9869) Moise, Dan L. (9721) njop20000226 0 Feb. 26, 2000
Straus, Phil (141) Qiao, Qi (9869) njop20000226 0 Feb. 26, 2000
Ryder, Jonathan L. (661) Qiao, Qi (9869) njop20000226 0 Feb. 26, 2000
Qiao, Qi (9869) Downes, Edward R. (244) njop20000226 0 Feb. 26, 2000