Details
Tournament code cary20100328
Description Carolina Spring Go Tournament, Raleigh
Tournament date 03/28/2010
Elab date 03/28/2010
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
March 28, 2010 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) Liu, Bing (15355) 0 7
March 28, 2010 Zhang, Zheng [Eric] (13265) Kuang, Jeff (13845) 0 7
March 28, 2010 Gan, Nianci [Neal] (14403) Wang, Zhijian (17373) 0 7
March 28, 2010 Zhu, Guojun (18108) Wu, Xiaoping (13472) 0 0
March 28, 2010 Salantrie, Frank (2014) Tellier, Shane (17102) 0 0
March 28, 2010 Moore, John (13828) Armenia, Peter (8489) 3 0
March 28, 2010 Williamson, Glenn (11285) Wu, Brian (15452) 3 0
March 28, 2010 Wittmann, Brian (18107) Daland, William Christopher (6416) 2 0
March 28, 2010 Zalesak, Andrew (17540) Argenio, Fred (6127) 2 0
March 28, 2010 Bacon, Bob (11286) Carlson, Tom (11288) 3 0
March 28, 2010 Manning, Steven (9085) Abbey, Ralph (17957) 2 0
March 28, 2010 Blann, Dale (10348) Lewis, Warren (12340) 3 0
March 28, 2010 Hao, David (18054) Sites, Samuel (18104) 0 7
March 28, 2010 Zhu, John (17187) Kwong, Kevin (18105) 3 0
March 28, 2010 Chen, Alvin (18057) Niu, Yucheng (18106) 2 0
March 28, 2010 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) Zhang, Zheng [Eric] (13265) 0 0
March 28, 2010 Kuang, Jeff (13845) Tellier, Shane (17102) 0 0
March 28, 2010 Liu, Bing (15355) Gan, Nianci [Neal] (14403) 0 7
March 28, 2010 Chen, Owen (12182) Zhu, Guojun (18108) 0 0
March 28, 2010 Wang, Zhijian (17373) Salantrie, Frank (2014) 0 7
March 28, 2010 Wu, Xiaoping (13472) Moore, John (13828) 0 7
March 28, 2010 Armenia, Peter (8489) Zalesak, Andrew (17540) 2 0
March 28, 2010 Wittmann, Brian (18107) Wu, Brian (15452) 0 0
March 28, 2010 Williamson, Glenn (11285) Daland, William Christopher (6416) 4 0
March 28, 2010 Bacon, Bob (11286) Argenio, Fred (6127) 0 0
March 28, 2010 Carlson, Tom (11288) Hao, David (18054) 3 0
March 28, 2010 Blann, Dale (10348) Abbey, Ralph (17957) 0 0
March 28, 2010 Manning, Steven (9085) Lewis, Warren (12340) 4 0
March 28, 2010 Sites, Samuel (18104) Chen, Alvin (18057) 7 0
March 28, 2010 Kwong, Kevin (18105) Niu, Yucheng (18106) 0 0
March 28, 2010 Zhu, John (17187) Zalesak, Rudy (17571) 4 0
March 28, 2010 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) Kuang, Jeff (13845) 0 0
March 28, 2010 Chen, Owen (12182) Zhang, Zheng [Eric] (13265) 0 7
March 28, 2010 Liu, Bing (15355) Zhu, Guojun (18108) 0 7
March 28, 2010 Gan, Nianci [Neal] (14403) Salantrie, Frank (2014) 0 7
March 28, 2010 Tellier, Shane (17102) Moore, John (13828) 0 7
March 28, 2010 Wu, Xiaoping (13472) Wang, Zhijian (17373) 0 7
March 28, 2010 Armenia, Peter (8489) Wu, Brian (15452) 3 0
March 28, 2010 Williamson, Glenn (11285) Zalesak, Andrew (17540) 0 0
March 28, 2010 Wittmann, Brian (18107) Argenio, Fred (6127) 3 0
March 28, 2010 Daland, William Christopher (6416) Bacon, Bob (11286) 0 7
March 28, 2010 Carlson, Tom (11288) Abbey, Ralph (17957) 3 0
March 28, 2010 Blann, Dale (10348) Hao, David (18054) 0 0
March 28, 2010 Sites, Samuel (18104) Lewis, Warren (12340) 0 0
March 28, 2010 Manning, Steven (9085) Chen, Alvin (18057) 9 0
March 28, 2010 Zalesak, Rudy (17571) Kwong, Kevin (18105) 0 7
March 28, 2010 Zhu, John (17187) Niu, Yucheng (18106) 6 0
March 28, 2010 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) Zhu, Guojun (18108) 0 0
March 28, 2010 Zhang, Zheng [Eric] (13265) Gan, Nianci [Neal] (14403) 0 0
March 28, 2010 Kuang, Jeff (13845) Liu, Bing (15355) 0 7