Details
Tournament code chan20150926
Description ChangQi
Tournament date 09/26/2015
Elab date 09/26/2015
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Sept. 26, 2015 Lin, Tianyu [Bill] (18189) Jung, Seo Joon (22112) 0 7
Sept. 26, 2015 Cho, Beomgeun (19984) Zhang, Yunzhe (18343) 0 7
Sept. 26, 2015 Yang, Zifan (21600) yu, rongxin (22102) 0 7
Sept. 26, 2015 Lockhart, Benjamin (12414) Chen, Mengmeng (17653) 0 7
Sept. 26, 2015 Yen, Albert (20169) Luo, Feijun [Frank] (12590) 0 7
Sept. 26, 2015 Kim, Hyun Woo (22107) Zheng, Xiangnan (20511) 0 7
Sept. 26, 2015 Kim, Sun Woo (22108) Zhou, Yansong (10535) 0 7
Sept. 26, 2015 Ning, Ted (7770) Chen, ZhaoNian (11331) 0 7
Sept. 26, 2015 Zhu, Haichen (21581) Ho, Tai (22109) 0 7
Sept. 26, 2015 Sun, Quan (22089) Jiang, Xinying (20705) 0 7
Sept. 26, 2015 Wang, Jun (8036) Huang, An (22126) 0 7
Sept. 26, 2015 Xu, Lian (22098) Chen, Boyang (21289) 0 7
Sept. 26, 2015 Li, Yingfu (22115) Guo, Jing [Jimmy Creeks] (17363) 0 7
Sept. 26, 2015 Imai, Yurika (20801) Zhang, Lionel (10460) 0 7
Sept. 26, 2015 Zheng, Mingquan (18244) Wong, Vanessa (21046) 0 7
Sept. 26, 2015 Chen, Antong (22106) Ching, Justin (16894) 0 7
Sept. 26, 2015 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) Liu, Ziyin (22118) 0 7
Sept. 26, 2015 Wolf, Oliver (15919) Hu, Xiaocheng (20865) 0 7
Sept. 26, 2015 Su, Gabriella (14158) Song, Forest (14141) 0 7
Sept. 26, 2015 Harwit, Nathan (15227) Xu, Dazhi (10816) 0 7
Sept. 26, 2015 Sun, Chun (14519) Huang, Alan (22050) 0 7
Sept. 26, 2015 Kinrot, Seon (22119) Chen, Walther (11796) 0 7
Sept. 26, 2015 Zhou, Brandon (18587) Hao, Yuheun (22127) 0 7
Sept. 26, 2015 Zhang, Michelle (21727) Shin, Ji Soo (22111) 0 7
Sept. 26, 2015 Cho, David (21333) Dong, Xinheng (22094) 0 7
Sept. 26, 2015 Lu, Ke (11746) Xu, Sheng (22083) 0 7
Sept. 26, 2015 You, Zhiping (3553) Yue, Yuting (20452) 0 7
Sept. 26, 2015 Luff, William (16983) xie, boyuan (21994) 0 7
Sept. 26, 2015 Chen, Junxiang (18900) Lee, Jungyeal (20321) 0 7
Sept. 26, 2015 Xu, Yang (11531) Li, Tianyu (22096) 0 7
Sept. 26, 2015 Hershberger, Matthew (14088) Kanazawa, Atsushi (22100) 0 7
Sept. 26, 2015 Cheng, Po-Keng (20817) Kamsler, Robert (1150) 0 7
Sept. 26, 2015 Wang, Amy (16898) Jung, Tae So (22113) 0 7
Sept. 26, 2015 Xu, Xuyuan (22205) Ho, Brandon (21294) 0 7
Sept. 26, 2015 Fellner, Michael (21298) Hall, Andrew (12167) 0 7
Sept. 26, 2015 Chen, Danni (19365) Fan, Yu-wei (22123) 0 7
Sept. 26, 2015 Osman, Eric (573) Lan, Haoran (21643) 0 7
Sept. 26, 2015 Chen, Kaishuo (11360) Cao, Melissa (21308) 0 7
Sept. 26, 2015 Haengel, Eric (21951) Jiang, Adam (21106) 0 7
Sept. 26, 2015 Wang, Zhengli (22104) Heck, Gus (9929) 0 7
Sept. 26, 2015 Bao, Frederick (19978) Huang, Han (22206) 0 7
Sept. 26, 2015 Tian, Zhong (22006) Liu, Kelly (20462) 0 7
Sept. 26, 2015 Zou, Yun (22103) Ackerman, Josh (3671) 0 7
Sept. 26, 2015 Benson, Terence G. (138) McNamara, Jacob (22101) 0 7
Sept. 26, 2015 Bernadsky, Boris (13734) Steinbrook, Daniel (20581) 0 7
Sept. 26, 2015 Jiang, Brian (21105) Pongracz, Gregory (6922) 0 7
Sept. 26, 2015 Wagner, Cam (22125) Scott, Lisa (14837) 0 7
Sept. 26, 2015 Schumer, Peter (3105) Carrier, James (22054) 0 7
Sept. 26, 2015 Lin, Ted (20823) Peng, Isabelle (21326) 0 7
Sept. 26, 2015 Fraze, Devin (20133) Babany, Michel (22117) 0 7