Details
Tournament code colo20111001main
Description Rocky Mountain Fall Go Tournament Main Section
Tournament date 10/01/2011
Elab date 10/01/2011
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Oct. 1, 2011 Zhang, Peigang (12975) Bennett, Huck (14208) 2 0
Oct. 1, 2011 Horowitz, Stuart (2372) Luo, Xian Wu (17538) 0 0
Oct. 1, 2011 Wanek, Michael (15639) Zhang, Luke (16850) 2 0
Oct. 1, 2011 Abell, John (3605) Nelson, Tom (17860) 0 7
Oct. 1, 2011 DeVeyra, Aeones (14515) LeJeune, Larry (6064) 0 0
Oct. 1, 2011 Nishikawa, Jared (18518) Luo, Daisy (17858) 0 0
Oct. 1, 2011 Barbieri, Gerard (19341) Conley, Alex (17740) 0 7
Oct. 1, 2011 Luo, Robin (17857) Becker, Dan (11093) 0 7
Oct. 1, 2011 Linz, Laurie (5892) Kent, Daniel (19319) 0 0
Oct. 1, 2011 Angelos, George (18594) Abell, Dave (19343) 0 7
Oct. 1, 2011 Ingham, Steve (3226) Sluchak, Nikita (18506) 0 7
Oct. 1, 2011 Newman, Richard (15753) Jung, Hannah (18511) 4 0
Oct. 1, 2011 Ray, Connor (19325) Amanov, Akrom (18505) 0 0
Oct. 1, 2011 Jung, Andrew (18512) Newman, Alan (19342) 5 0
Oct. 1, 2011 Amanov, Akrom (18505) Cupec, Abby (19326) 6 0
Oct. 1, 2011 Ray, Connor (19325) McAlister, Johnathon (17101) 3 0
Oct. 1, 2011 Haler, Eric (15818) Becker, Dan (11093) 5 0
Oct. 1, 2011 Luo, Robin (17857) Angelos, George (18594) 2 0
Oct. 1, 2011 Yu, Erwin (13194) London, Philip (14415) 0 0
Oct. 1, 2011 Newman, Alan (19342) Cupec, Abby (19326) 0 7
Oct. 1, 2011 Abell, Dave (19343) Ingham, Steve (3226) 0 0
Oct. 1, 2011 Amanov, Akrom (18505) McAlister, Johnathon (17101) 3 0
Oct. 1, 2011 Wanek, Michael (15639) LeJeune, Larry (6064) 5 0
Oct. 1, 2011 Nishikawa, Jared (18518) Cacela, Dave (10765) 4 0
Oct. 1, 2011 Linz, Laurie (5892) Sluchak, Nikita (18506) 2 0
Oct. 1, 2011 Ray, Connor (19325) Jung, Andrew (18512) 0 0
Oct. 1, 2011 Zhang, Luke (16850) DeVeyra, Aeones (14515) 2 0
Oct. 1, 2011 Luo, Daisy (17858) Kent, Daniel (19319) 2 0
Oct. 1, 2011 Barbieri, Gerard (19341) Luo, Robin (17857) 0 7
Oct. 1, 2011 Conley, Alex (17740) Angelos, George (18594) 2 0
Oct. 1, 2011 Jung, Andrew (18512) Cupec, Abby (19326) 5 0
Oct. 1, 2011 Jung, Hannah (18511) Newman, Alan (19342) 7 0
Oct. 1, 2011 Abell, Dave (19343) Ray, Connor (19325) 9 0
Oct. 1, 2011 Becker, Dan (11093) Ingham, Steve (3226) 3 0
Oct. 1, 2011 Haler, Eric (15818) Angelos, George (18594) 6 0
Oct. 1, 2011 Conley, Alex (17740) Luo, Robin (17857) 0 7
Oct. 1, 2011 Jung, Hannah (18511) Cupec, Abby (19326) 7 0
Oct. 1, 2011 Abell, Dave (19343) Jung, Andrew (18512) 9 0
Oct. 1, 2011 Amanov, Akrom (18505) Newman, Alan (19342) 6 0
Oct. 1, 2011 LeJeune, Larry (6064) Luo, Daisy (17858) 0 0
Oct. 1, 2011 Abell, John (3605) Kent, Daniel (19319) 6 0
Oct. 1, 2011 Horowitz, Stuart (2372) DeVeyra, Aeones (14515) 4 0
Oct. 1, 2011 Newman, Richard (15753) Jung, Andrew (18512) 6 0
Oct. 1, 2011 Barbieri, Gerard (19341) Cacela, Dave (10765) 2 0
Oct. 1, 2011 Ray, Connor (19325) Cupec, Abby (19326) 7 0
Oct. 1, 2011 Jung, Hannah (18511) McAlister, Johnathon (17101) 4 0
Oct. 1, 2011 Ray, Connor (19325) Newman, Alan (19342) 7 0
Oct. 1, 2011 Luo, Xian Wu (17538) Wanek, Michael (15639) 0 7
Oct. 1, 2011 Yu, Erwin (13194) Harwit, Matthew (15228) 2 0
Oct. 1, 2011 Nishikawa, Jared (18518) Luo, Robin (17857) 2 0