Details
Tournament code cong19960727b
Description
Tournament date 07/27/1996
Elab date 08/03/1996
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
July 27, 1996 Yu, Zhi-Qi (6504) Queston, David (3293) 0 0
July 27, 1996 Yu, Zhi-Qi (6504) Dinh, Thanh Tuan (7351) 0 0
July 27, 1996 Yu, Zhi-Qi (6504) Hong, Sunghwa (4074) 0 5
July 27, 1996 Yu, Zhi-Qi (6504) Jiang, Danning (7346) 0 5
July 27, 1996 Queston, David (3293) Ayoun, Philippe (6823) 2 0
July 27, 1996 Dinh, Thanh Tuan (7351) Chevalier, Alain (7792) 3 0
July 27, 1996 Dinh, Thanh Tuan (7351) Queston, David (3293) 0 5
July 27, 1996 Hong, Sunghwa (4074) Ayoun, Philippe (6823) 3 0
July 27, 1996 Hong, Sunghwa (4074) King, Frederick (5135) 4 0
July 27, 1996 Jiang, Danning (7346) Weimer, David L. (806) 3 0
July 27, 1996 Jiang, Danning (7346) Arnold, Keith L. (81) 3 0
July 27, 1996 Kim, Edward (3502) Lampert, Jay (3801) 2 0
July 27, 1996 Kim, Edward (3502) Zhou, Yuan (4566) 0 5
July 27, 1996 Kim, Edward (3502) Jiang, Danning (7346) 0 5
July 27, 1996 Kim, Edward (3502) Hong, Michael (7789) 0 0
July 27, 1996 Lampert, Jay (3801) Pierce, Franklin (5458) 0 0
July 27, 1996 Lampert, Jay (3801) Weimer, David L. (806) 0 0
July 27, 1996 Lampert, Jay (3801) Ohashi, Yoko (6148) 3 0
July 27, 1996 Zhou, Yuan (4566) Pierce, Franklin (5458) 3 0
July 27, 1996 Zhou, Yuan (4566) Queston, David (3293) 0 0
July 27, 1996 Zhou, Yuan (4566) Hong, Sunghwa (4074) 0 5
July 27, 1996 Hong, Michael (7789) Arnold, Keith L. (81) 2 0
July 27, 1996 Hong, Michael (7789) Weimer, David L. (806) 2 0
July 27, 1996 Hong, Michael (7789) Dinh, Thanh Tuan (7351) 0 5
July 27, 1996 Pierce, Franklin (5458) Arnold, Keith L. (81) 0 5
July 27, 1996 Pierce, Franklin (5458) Hansen, Wilfred J. (91) 0 0
July 27, 1996 Weimer, David L. (806) Chevalier, Alain (7792) 0 0
July 27, 1996 Arnold, Keith L. (81) Benthem, James A. (139) 0 0
July 27, 1996 Ayoun, Philippe (6823) Franks, Grant (2300) 2 0
July 27, 1996 King, Frederick (5135) Benthem, James A. (139) 0 5
July 27, 1996 King, Frederick (5135) Ohashi, Yoko (6148) 0 0
July 27, 1996 King, Frederick (5135) Herman, David A. (347) 0 5
July 27, 1996 Chevalier, Alain (7792) Wolfe, David (3486) 0 5
July 27, 1996 Chevalier, Alain (7792) Hutchinson, Craig R. (371) 0 0
July 27, 1996 Ohashi, Yoko (6148) Crowl, Roland W. (6748) 7 0
July 27, 1996 Hansen, Wilfred J. (91) Lafleche, Robert (3141) 0 5
July 27, 1996 Hansen, Wilfred J. (91) Hutchinson, Craig R. (371) 0 0
July 27, 1996 Hansen, Wilfred J. (91) Hayenga, Gary M. (7086) 2 0
July 27, 1996 Franks, Grant (2300) Ohashi, Yoko (6148) 0 5
July 27, 1996 Benthem, James A. (139) Kim, Jin Bai (406) 0 0
July 27, 1996 Benthem, James A. (139) Herman, David A. (347) 0 5
July 27, 1996 Wolfe, David (3486) Franks, Grant (2300) 0 0
July 27, 1996 Wolfe, David (3486) Kim, Jin Bai (406) 0 0
July 27, 1996 Wolfe, David (3486) Herman, David A. (347) 0 5
July 27, 1996 Lafleche, Robert (3141) Franks, Grant (2300) 0 0
July 27, 1996 Kim, Jin Bai (406) Hutchinson, Craig R. (371) 0 5
July 27, 1996 Hassinger, Philip A. (5843) Kim, Jin Bai (406) 0 0
July 27, 1996 Hassinger, Philip A. (5843) Marcus, Mat (4063) 0 0
July 27, 1996 Hassinger, Philip A. (5843) Lafleche, Robert (3141) 0 5
July 27, 1996 Hassinger, Philip A. (5843) Lafleche, Pierre-Yves (7257) 3 0