Details
Tournament code cong20080808ing
Description 2008 North American Ing Masters
Tournament date 08/03/2008
Elab date 08/10/2008
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Aug. 3, 2008 Price, Guthrie (12829) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 8
Aug. 3, 2008 Feng, Yun (10297) Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) 0 8
Aug. 3, 2008 Yang, Yilun (6656) Guo, Jimmy (10810) 0 8
Aug. 3, 2008 Chung, Yao Nien (13848) Ge, Yongfei (10617) 0 8
Aug. 3, 2008 Stringfellow, Steve C. (2894) Lin, Shirley (Xuefen) (10568) 0 8
Aug. 3, 2008 Lui, Eric (7673) Zhang, Lionel (10460) 0 8
Aug. 3, 2008 Wang, Yinli (10158) Chen, ZhaoNian (11331) 0 8
Aug. 3, 2008 Liang, Jie (11018) Abronson, Louis (8102) 0 8
Aug. 3, 2008 Koh, Juyong (16226) Zhang, Hugh (13150) 0 8
Aug. 3, 2008 Sedgwick, James (7547) hong, kevin (2998) 0 8
Aug. 3, 2008 Hsiang, Thomas Y. (2507) Boley, Jon (2802) 0 8
Aug. 3, 2008 Liang, Richard (8885) Zhang, Tony (11492) 0 8
Aug. 3, 2008 Kiguchi, Christopher (12038) Chen, Jin (8582) 0 8
Aug. 3, 2008 Brownell, Landon (11948) Shen, Gary (14686) 0 8
Aug. 3, 2008 Burrall, Steven F. (1620) Phipps, Ned (596) 0 8
Aug. 3, 2008 Chou, Daniel (14833) Lung, Patrick (13153) 0 8
Aug. 3, 2008 Koh, Juyong (16226) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 8
Aug. 3, 2008 hong, kevin (2998) Feng, Yun (10297) 0 8
Aug. 3, 2008 Yang, Yilun (6656) Hsiang, Thomas Y. (2507) 0 8
Aug. 3, 2008 Liang, Richard (8885) Ge, Yongfei (10617) 0 8
Aug. 3, 2008 Chen, Jin (8582) Lin, Shirley (Xuefen) (10568) 0 8
Aug. 3, 2008 Lui, Eric (7673) Brownell, Landon (11948) 0 8
Aug. 3, 2008 Chen, ZhaoNian (11331) Lung, Patrick (13153) 0 8
Aug. 3, 2008 Phipps, Ned (596) Liang, Jie (11018) 0 8
Aug. 3, 2008 Chou, Daniel (14833) Wang, Yinli (10158) 0 8
Aug. 3, 2008 Price, Guthrie (12829) Zhang, Hugh (13150) 0 8
Aug. 3, 2008 Sedgwick, James (7547) Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) 0 8
Aug. 3, 2008 Guo, Jimmy (10810) Boley, Jon (2802) 0 8
Aug. 3, 2008 Zhang, Tony (11492) Chung, Yao Nien (13848) 0 8
Aug. 3, 2008 Abronson, Louis (8102) Burrall, Steven F. (1620) 0 8
Aug. 3, 2008 Kiguchi, Christopher (12038) Stringfellow, Steve C. (2894) 0 8
Aug. 3, 2008 Shen, Gary (14686) Zhang, Lionel (10460) 0 8
Aug. 3, 2008 Lui, Eric (7673) Feng, Yun (10297) 0 8
Aug. 3, 2008 Yang, Yilun (6656) Liang, Jie (11018) 0 8
Aug. 3, 2008 Chen, ZhaoNian (11331) Ge, Yongfei (10617) 0 8
Aug. 3, 2008 Lin, Shirley (Xuefen) (10568) Koh, Juyong (16226) 0 8
Aug. 3, 2008 Jiang, Ming Jiu (10298) Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) 0 8
Aug. 3, 2008 hong, kevin (2998) Guo, Jimmy (10810) 0 8
Aug. 3, 2008 Hsiang, Thomas Y. (2507) Chung, Yao Nien (13848) 0 8
Aug. 3, 2008 Liang, Richard (8885) Abronson, Louis (8102) 0 8
Aug. 3, 2008 Chen, Jin (8582) Zhang, Hugh (13150) 0 8
Aug. 3, 2008 Brownell, Landon (11948) Kiguchi, Christopher (12038) 0 8
Aug. 3, 2008 Lung, Patrick (13153) Phipps, Ned (596) 0 8
Aug. 3, 2008 Chou, Daniel (14833) Shen, Gary (14686) 0 8
Aug. 3, 2008 Sedgwick, James (7547) Price, Guthrie (12829) 0 8
Aug. 3, 2008 Boley, Jon (2802) Stringfellow, Steve C. (2894) 0 8
Aug. 3, 2008 Zhang, Lionel (10460) Zhang, Tony (11492) 0 8
Aug. 3, 2008 Burrall, Steven F. (1620) Wang, Yinli (10158) 0 8
Aug. 3, 2008 Chen, ZhaoNian (11331) Feng, Yun (10297) 0 8
Aug. 3, 2008 Koh, Juyong (16226) Yang, Yilun (6656) 0 8