Details
Tournament code cong20170806mast
Description US Open Masters Division 2017, San Diego
Tournament date 08/06/2017
Elab date 08/06/2017
State CA
Games
Game date White Black Handicap Komi
Aug. 6, 2017 Naddef, Jean-Loup (22846) Hu, Zi Yang (19265) 0 7
Aug. 6, 2017 Bao, Yun (22714) Ye, Aaron (17069) 0 7
Aug. 6, 2017 Gourdeau, Daniel (14664) Song, Zirui (21349) 0 7
Aug. 6, 2017 Zhao, Zhixun (22577) Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) 0 7
Aug. 6, 2017 Chen, ZhaoNian (11331) Yu, Sarah (22637) 0 7
Aug. 6, 2017 Ai, Muzhen (22278) Li, Ryan (21059) 0 7
Aug. 6, 2017 Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) Lui, Eric (7673) 0 7
Aug. 6, 2017 Shi, Gansheng (16746) Zhou, Sean (23398) 0 7
Aug. 6, 2017 Ge, Yongfei (10617) Lockhart, Benjamin (12414) 0 7
Aug. 6, 2017 Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) Luo, Qipeng (21427) 0 7
Aug. 6, 2017 Yen, Albert (20169) Yoder, Eric (20753) 0 7
Aug. 6, 2017 Huang, Alan (22315) Wu, Hao (22752) 0 7
Aug. 6, 2017 Gao, Yifei (21345) LIU, XIAORAN (23320) 0 7
Aug. 6, 2017 Zhou, Erica (23397) Chiu, Jeremy (17531) 0 7
Aug. 6, 2017 Sun, Quan (22089) Gherman, Sorin (10100) 0 7
Aug. 6, 2017 Hu, Zi Yang (19265) Sun, Quan (22089) 0 7
Aug. 6, 2017 Chiu, Jeremy (17531) Bao, Yun (22714) 0 7
Aug. 6, 2017 LIU, XIAORAN (23320) Song, Zirui (21349) 0 7
Aug. 6, 2017 Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Yen, Albert (20169) 0 7
Aug. 6, 2017 Wu, Hao (22752) Chen, ZhaoNian (11331) 0 7
Aug. 6, 2017 Li, Ryan (21059) Ge, Yongfei (10617) 0 7
Aug. 6, 2017 Lui, Eric (7673) Ai, Muzhen (22278) 0 7
Aug. 6, 2017 Luo, Qipeng (21427) Shi, Gansheng (16746) 0 7
Aug. 6, 2017 Gherman, Sorin (10100) Gourdeau, Daniel (14664) 0 7
Aug. 6, 2017 Yoder, Eric (20753) Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) 0 7
Aug. 6, 2017 Zhao, Zhixun (22577) Huang, Alan (22315) 0 7
Aug. 6, 2017 Zhou, Sean (23398) Naddef, Jean-Loup (22846) 0 7
Aug. 6, 2017 Lockhart, Benjamin (12414) Zhou, Erica (23397) 0 7
Aug. 6, 2017 Ye, Aaron (17069) Gao, Yifei (21345) 0 7
Aug. 6, 2017 Yu, Sarah (22637) Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) 0 7
Aug. 6, 2017 Song, Zirui (21349) Hu, Zi Yang (19265) 0 7
Aug. 6, 2017 Bao, Yun (22714) Wu, Hao (22752) 0 7
Aug. 6, 2017 Lui, Eric (7673) Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) 0 7
Aug. 6, 2017 Luo, Qipeng (21427) Li, Ryan (21059) 0 7
Aug. 6, 2017 Chen, ZhaoNian (11331) Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) 0 7
Aug. 6, 2017 Shi, Gansheng (16746) Naddef, Jean-Loup (22846) 0 7
Aug. 6, 2017 Gherman, Sorin (10100) Ge, Yongfei (10617) 0 7
Aug. 6, 2017 Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) Yen, Albert (20169) 0 7
Aug. 6, 2017 Chiu, Jeremy (17531) Zhao, Zhixun (22577) 0 7
Aug. 6, 2017 LIU, XIAORAN (23320) Ye, Aaron (17069) 0 7
Aug. 6, 2017 Lockhart, Benjamin (12414) Sun, Quan (22089) 0 7
Aug. 6, 2017 Gourdeau, Daniel (14664) Zhou, Erica (23397) 0 7
Aug. 6, 2017 Ai, Muzhen (22278) Zhou, Sean (23398) 0 7
Aug. 6, 2017 Yu, Sarah (22637) Huang, Alan (22315) 0 7
Aug. 6, 2017 Gao, Yifei (21345) Yoder, Eric (20753) 0 7
Aug. 6, 2017 Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Song, Zirui (21349) 0 7
Aug. 6, 2017 Wu, Hao (22752) Li, Ryan (21059) 0 7
Aug. 6, 2017 Hu, Zi Yang (19265) Chen, ZhaoNian (11331) 0 7
Aug. 6, 2017 Bao, Yun (22714) Shi, Gansheng (16746) 0 7
Aug. 6, 2017 Sun, Quan (22089) Lui, Eric (7673) 0 7