Details
Tournament code cong20190714open
Description 2019 US Open
Tournament date 07/14/2019
Elab date 07/14/2019
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
July 14, 2019 Oh, Chanseok (21282) Bao, Frederick (19978) 0 7
July 14, 2019 Chou, Daniel (14833) Sedgwick, James (7547) 0 7
July 14, 2019 Komoto, Tadashi (16545) Hyodo, Shunichi (6157) 0 7
July 14, 2019 Cho, David (21333) Takahashi, Daichi (24765) 0 7
July 14, 2019 Danek, Vladimir (24656) Varma, Ashish (17706) 0 7
July 14, 2019 Fan, Zhongsheng (24682) Xie, Yacen (24768) 0 7
July 14, 2019 Jaffe, Soren (19705) Fang, Chuanqi (24759) 0 7
July 14, 2019 Rosenblatt, Gregory (11572) Jin, Xitong (24760) 0 7
July 14, 2019 Li, Shixiong (24763) Liu, Shize (24695) 0 7
July 14, 2019 Siyu, Li (23258) Sun, Hao (23114) 0 7
July 14, 2019 Oyakawa, Tyler (16855) zhang, tianyuan (22817) 0 7
July 14, 2019 xie, boyuan (24654) Qian, Yingzhi (20320) 0 7
July 14, 2019 Wang, Seowoo (22672) Stringfellow, Steve C. (2894) 0 7
July 14, 2019 Fan, Ruyan (24681) Zhang, Qingbo (22896) 0 7
July 14, 2019 Arnold, Keith L. (81) Li, Kunxuan (24762) 0 7
July 14, 2019 Boley, Jon (2802) Feng, Gilbert (16787) 0 7
July 14, 2019 Li, Zonghan (24693) Cao, Melissa (21308) 0 7
July 14, 2019 Ling, Xiaoyu (24694) Cha, Tony (18618) 0 7
July 14, 2019 Zhao, Kaiyan (24726) Huang, Daqian (23568) 0 7
July 14, 2019 Lampert, Jay (3801) Jiang, Adam (21106) 0 7
July 14, 2019 Kawaguchi, Masahiro (17673) Lei, Zixiang (24690) 0 7
July 14, 2019 Peng, Peilung M. [Mike] (6) Kenny, Joel (24545) 0 7
July 14, 2019 Kimura, Hiroshi (13852) Wang, Sophia (17976) 0 7
July 14, 2019 Lu, Siyuan (24764) Sibicky, Nick (15928) 0 7
July 14, 2019 Blake, Nicholas (13099) Chen, Yong (5018) 0 7
July 14, 2019 LePore, Mike (9620) Armitage, Benjamin (10749) 0 7
July 14, 2019 Burrall, Steven F. (1620) Zhao, Patrick (19263) 0 7
July 14, 2019 Buss, Jonathan (2434) Suzuki, Fumio (7791) 0 7
July 14, 2019 game, jake (21838) Hyodo, Susumu (6206) 0 7
July 14, 2019 Lebl, Martin (8026) Glekel, David (17919) 0 7
July 14, 2019 Johnson, Justin (22027) Jiang, Brian (21105) 0 7
July 14, 2019 Olsen, Andy (7998) Kirschner, Christopher (416) 0 7
July 14, 2019 Smilack, Solomon (11389) LI, Tianyi (20172) 0 7
July 14, 2019 Xu, Hancheng (21265) Matlock, Matthew (22614) 0 7
July 14, 2019 Qi, Alexander (23560) Matsumoto, Mamoru (7353) 0 7
July 14, 2019 Daniels, Brady (8979) Jin, Yongquan (24761) 0 7
July 14, 2019 Huynh, Lee (13349) Funakoshi, Jumpei (24683) 0 7
July 14, 2019 Funakoshi, Kazuko (24685) Kita, Tadafumi (22836) 0 7
July 14, 2019 Harvey, Austin David Gabriel (20940) Luo, Terry (18780) 0 7
July 14, 2019 Horowitz, Stuart (2372) Ma, Haohan (24697) 0 7
July 14, 2019 Oh, Moonhun (22904) Koester Jr., Kenneth M. (14) 0 7
July 14, 2019 Li, Mingjian (24634) Ye, Brian (22384) 0 7
July 14, 2019 Xie, Katherine (21652) Kirby, Brian (12553) 0 7
July 14, 2019 Balwit, Fritz (16968) Straus, Phil (141) 0 7
July 14, 2019 Benthem, James A. (139) Wilmes, Nicholas (22622) 0 7
July 14, 2019 Numano, Satoshi (24703) Burrall, Julie (9654) 0 7
July 14, 2019 Chen, Cong (22373) Li, Tao (13130) 0 7
July 14, 2019 Evenson, Kent (12635) Inoue, Satoru (18165) 0 7
July 14, 2019 Frankel, David M. (4146) Wainwright, Eric (5946) 0 7
July 14, 2019 Funk, James (22498) Jaffe, Jerry (16016) 0 7