Details
Tournament code congressmaster202208
Description 2022 US Masters
Tournament date 07/31/2022
Elab date 07/31/2022
State CO
Games
Game date White Black Handicap Komi
July 31, 2022 Han, Han (25841) Sun, Harrison (25392) 0 7
July 31, 2022 Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Sagner, Christopher (18077) 0 7
July 31, 2022 Qi, Alexander (23560) Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) 0 7
July 31, 2022 Sedgwick, James (7547) Chen, ZhaoNian (11331) 0 7
July 31, 2022 Zhou, Yixian (11816) Yen, Albert (20169) 0 7
July 31, 2022 Donley, Jeremiah (20614) Ge, Yongfei (10617) 0 7
July 31, 2022 Chiu, Jeremy (17531) Huang, Alan (22315) 0 7
July 31, 2022 Huang, Xiaodi (25837) Tu, Xinyu (10446) 0 7
July 31, 2022 BI, SHANGZE (KING) (22686) Zhang, Hugh (13150) 0 7
July 31, 2022 Yoder, Eric (20753) Burrall, Matthew (8686) 0 7
July 31, 2022 Huang, Alan (22315) Han, Han (25841) 0 7
July 31, 2022 Ge, Yongfei (10617) Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) 0 7
July 31, 2022 Burrall, Matthew (8686) Qi, Alexander (23560) 0 7
July 31, 2022 Chen, ZhaoNian (11331) Huang, Xiaodi (25837) 0 7
July 31, 2022 Zhang, Hugh (13150) Yen, Albert (20169) 0 7
July 31, 2022 Tu, Xinyu (10446) Zhou, Yixian (11816) 0 7
July 31, 2022 Chiu, Jeremy (17531) Donley, Jeremiah (20614) 0 7
July 31, 2022 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) BI, SHANGZE (KING) (22686) 0 7
July 31, 2022 Sun, Harrison (25392) Yoder, Eric (20753) 0 7
July 31, 2022 Sagner, Christopher (18077) Sedgwick, James (7547) 0 7
July 31, 2022 Han, Han (25841) Ge, Yongfei (10617) 0 7
July 31, 2022 Qi, Alexander (23560) Sun, Harrison (25392) 0 7
July 31, 2022 Yen, Albert (20169) Chen, ZhaoNian (11331) 0 7
July 31, 2022 Sedgwick, James (7547) Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) 0 7
July 31, 2022 Huang, Alan (22315) Tu, Xinyu (10446) 0 7
July 31, 2022 Burrall, Matthew (8686) Zhang, Hugh (13150) 0 7
July 31, 2022 Huang, Xiaodi (25837) Chiu, Jeremy (17531) 0 7
July 31, 2022 Sagner, Christopher (18077) Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) 0 7
July 31, 2022 Yoder, Eric (20753) Donley, Jeremiah (20614) 0 7
July 31, 2022 Zhou, Yixian (11816) BI, SHANGZE (KING) (22686) 0 7
July 31, 2022 Chen, ZhaoNian (11331) Han, Han (25841) 0 7
July 31, 2022 Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Huang, Alan (22315) 0 7
July 31, 2022 Zhang, Hugh (13150) Qi, Alexander (23560) 0 7
July 31, 2022 Yen, Albert (20169) Burrall, Matthew (8686) 0 7
July 31, 2022 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) Ge, Yongfei (10617) 0 7
July 31, 2022 Sun, Harrison (25392) Chiu, Jeremy (17531) 0 7
July 31, 2022 Tu, Xinyu (10446) Sedgwick, James (7547) 0 7
July 31, 2022 BI, SHANGZE (KING) (22686) Huang, Xiaodi (25837) 0 7
July 31, 2022 Donley, Jeremiah (20614) Zhou, Yixian (11816) 0 7
July 31, 2022 Yoder, Eric (20753) Sagner, Christopher (18077) 0 7
July 31, 2022 Han, Han (25841) Qi, Alexander (23560) 0 7
July 31, 2022 Chen, ZhaoNian (11331) Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) 0 7
July 31, 2022 Ge, Yongfei (10617) Yen, Albert (20169) 0 7
July 31, 2022 Chiu, Jeremy (17531) Zhang, Hugh (13150) 0 7
July 31, 2022 Huang, Alan (22315) Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) 0 7
July 31, 2022 Sun, Harrison (25392) Tu, Xinyu (10446) 0 7
July 31, 2022 Huang, Xiaodi (25837) Donley, Jeremiah (20614) 0 7
July 31, 2022 Burrall, Matthew (8686) BI, SHANGZE (KING) (22686) 0 7
July 31, 2022 Sedgwick, James (7547) Yoder, Eric (20753) 0 7
July 31, 2022 Zhou, Yixian (11816) Sagner, Christopher (18077) 0 7