Details
Tournament code dapuhandi20211017
Description Dapu Cup North America Go Open, Handicap Games
Tournament date 10/17/2021
Elab date 10/17/2021
State CA
Games
Game date White Black Handicap Komi
Oct. 17, 2021 Bird, Isaiah (25535) Kwok, Pasco (24368) 0 7
Oct. 17, 2021 Zhou, Andy (23083) Bi, Zhengwen (22801) 0 7
Oct. 17, 2021 Liu, Tommy Yinhe (22262) Lu, Wenhao (21284) 0 7
Oct. 17, 2021 Acres, James (8290) Cao, Roxin (25219) 0 7
Oct. 17, 2021 Lanphear III, Lester C. (439) Yang, Eric (23699) 0 7
Oct. 17, 2021 Garcia, Enrique (24519) Kamalabadi, Exir (25592) 0 7
Oct. 17, 2021 Zhao, Angelina (23676) Zhou, Angel (24128) 0 7
Oct. 17, 2021 Terpstra, Theodore B. (754) Chen, Abigail (24494) 0 7
Oct. 17, 2021 Baran, David (18242) Zhou, Anna (23082) 1 0
Oct. 17, 2021 hranek, jackson (25568) Wei, Jiaying (25560) 0 7
Oct. 17, 2021 Liddington, Nicholas (25217) Jin, Shizhang (25030) 3 0
Oct. 17, 2021 Jin, Henry (25031) Wang, Zihan (25618) 5 0
Oct. 17, 2021 Chen , Donovan (25532) Lin, Ken (25609) 9 0
Oct. 17, 2021 Kwok, Pasco (24368) Lu, Wenhao (21284) 1 0
Oct. 17, 2021 Bi, Zhengwen (22801) Bird, Isaiah (25535) 0 7
Oct. 17, 2021 Zhou, Andy (23083) Liu, Tommy Yinhe (22262) 0 7
Oct. 17, 2021 Lanphear III, Lester C. (439) Acres, James (8290) 0 7
Oct. 17, 2021 Yang, Eric (23699) Cao, Roxin (25219) 0 7
Oct. 17, 2021 Garcia, Enrique (24519) Zhao, Angelina (23676) 1 0
Oct. 17, 2021 Zhou, Angel (24128) Kamalabadi, Exir (25592) 0 7
Oct. 17, 2021 Chen, Abigail (24494) Baran, David (18242) 1 0
Oct. 17, 2021 Terpstra, Theodore B. (754) Zhou, Anna (23082) 1 0
Oct. 17, 2021 hranek, jackson (25568) Jin, Shizhang (25030) 6 0
Oct. 17, 2021 Wei, Jiaying (25560) Liddington, Nicholas (25217) 2 0
Oct. 17, 2021 Jin, Henry (25031) Chen , Donovan (25532) 6 0
Oct. 17, 2021 Wang, Zihan (25618) Lin, Ken (25609) 9 0
Oct. 17, 2021 Kwok, Pasco (24368) Liu, Tommy Yinhe (22262) 1 0
Oct. 17, 2021 Bird, Isaiah (25535) Lu, Wenhao (21284) 1 0
Oct. 17, 2021 Bi, Zhengwen (22801) Cao, Roxin (25219) 0 7
Oct. 17, 2021 Zhou, Andy (23083) Garcia, Enrique (24519) 2 0
Oct. 17, 2021 Acres, James (8290) Yang, Eric (23699) 0 7
Oct. 17, 2021 Lanphear III, Lester C. (439) Kamalabadi, Exir (25592) 3 0
Oct. 17, 2021 Zhao, Angelina (23676) Baran, David (18242) 1 0
Oct. 17, 2021 Zhou, Angel (24128) Liddington, Nicholas (25217) 6 0
Oct. 17, 2021 Chen, Abigail (24494) Zhou, Anna (23082) 2 0
Oct. 17, 2021 Terpstra, Theodore B. (754) hranek, jackson (25568) 3 0
Oct. 17, 2021 Wei, Jiaying (25560) Chen , Donovan (25532) 9 0
Oct. 17, 2021 Jin, Shizhang (25030) Wang, Zihan (25618) 9 0
Oct. 17, 2021 Jin, Henry (25031) Lin, Ken (25609) 9 0