Details
Tournament code feng20070616nm
Description TOURNEY Feng Yun Open, NAMT/Ing Qualifier, Piscataway, NJ,
Tournament date 06/16/2007
Elab date 06/23/2007
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
June 16, 2007 Gu, Jason (11548) Chen, ZhaoNian (11331) 0 7
June 16, 2007 Huang, Kevin (6016) Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) 0 7
June 16, 2007 Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) Lui, Eric (7673) 0 7
June 16, 2007 Lui, I-Han (3616) Liu, Peng (6027) 0 7
June 16, 2007 Chen, Yong (5018) Yang, Jack (12696) 0 7
June 16, 2007 Zhang, Lionel (10460) Zhou, Xun (7316) 0 7
June 16, 2007 Yan, Jasmine (11319) Xu, Yang (11531) 0 7
June 16, 2007 Yang, Jack (15589) Huang, Michael (14033) 0 7
June 16, 2007 Lin, Eric (12697) Zhang, Peter (11633) 0 7
June 16, 2007 Wu, Steven (12154) Lin, Maverick (12720) 0 7
June 16, 2007 Chen, ZhaoNian (11331) Lui, I-Han (3616) 0 7
June 16, 2007 Lui, Eric (7673) Huang, Kevin (6016) 0 7
June 16, 2007 Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) Gu, Jason (11548) 0 7
June 16, 2007 Liu, Peng (6027) Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) 0 7
June 16, 2007 Zhang, Lionel (10460) Chen, Yong (5018) 0 7
June 16, 2007 Yang, Jack (12696) Zhou, Xun (7316) 0 7
June 16, 2007 Yan, Jasmine (11319) Yang, Jack (15589) 0 7
June 16, 2007 Huang, Michael (14033) Xu, Yang (11531) 0 7
June 16, 2007 Lin, Eric (12697) Wu, Steven (12154) 0 7
June 16, 2007 Zhang, Peter (11633) Lin, Maverick (12720) 0 7
June 16, 2007 Chen, ZhaoNian (11331) Lui, Eric (7673) 0 7
June 16, 2007 Lui, I-Han (3616) Huang, Kevin (6016) 0 7
June 16, 2007 Liu, Peng (6027) Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) 0 7
June 16, 2007 Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) Gu, Jason (11548) 0 7
June 16, 2007 Zhou, Xun (7316) Chen, Yong (5018) 0 7
June 16, 2007 Yang, Jack (12696) Zhang, Lionel (10460) 0 7
June 16, 2007 Xu, Yang (11531) Yang, Jack (15589) 0 7
June 16, 2007 Lin, Eric (12697) Yan, Jasmine (11319) 0 7
June 16, 2007 Lin, Maverick (12720) Huang, Michael (14033) 0 7
June 16, 2007 Wu, Steven (12154) Zhang, Peter (11633) 0 7
June 16, 2007 Huang, Kevin (6016) Chen, ZhaoNian (11331) 0 7
June 16, 2007 Lui, Eric (7673) Lui, I-Han (3616) 0 7
June 16, 2007 Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) 0 7
June 16, 2007 Gu, Jason (11548) Liu, Peng (6027) 0 7
June 16, 2007 Yang, Jack (15589) Yang, Jack (12696) 0 7
June 16, 2007 Chen, Yong (5018) Lin, Eric (12697) 0 7
June 16, 2007 Yan, Jasmine (11319) Zhang, Lionel (10460) 0 7
June 16, 2007 Zhou, Xun (7316) Wu, Steven (12154) 0 7
June 16, 2007 Xu, Yang (11531) Lin, Maverick (12720) 0 7
June 16, 2007 Huang, Michael (14033) Zhang, Peter (11633) 0 7