Details
Tournament code feng20080621
Description TOURNEY Feng Yun Go School Rated Games, Piscataway, NJ,
Tournament date 06/21/2008
Elab date 06/28/2008
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
June 21, 2008 Zhao, Aleck (15165) Zhang, Lionel (10460) 0 7
June 21, 2008 Xu, Yang (11531) Huang, Andrew (13637) 0 7
June 21, 2008 Vel, Sudhir (12724) Fang, Howard (14098) 0 7
June 21, 2008 Song, Forest (14141) Huang, Pei (14800) 0 7
June 21, 2008 Zhao, Kelley (14799) Li, Sean (13704) 0 7
June 21, 2008 Brown, Dexter (14895) Mangual, John (11454) 0 7
June 21, 2008 Li, Albert (12251) Kang, Victor (11523) 0 7
June 21, 2008 Gu, Brian (15900) Xu, Eddie (15901) 0 7
June 21, 2008 Fang, Daniel (14097) Nan, Karen (13702) 0 7
June 21, 2008 Wu, Andrew (14762) Xu, Larkin (15164) 0 7
June 21, 2008 Zhu, Alec (15845) Lin, Vincent (15582) 0 7
June 21, 2008 Chiu, Harrison (16582) Huang, Xiao [Alan] (16583) 0 7
June 21, 2008 Zhu, Brian (16089) Kwong, Michelle (16073) 0 7
June 21, 2008 Hseeh, George (14076) Sheng, Keyu (15883) 0 7
June 21, 2008 Gu, Brian (15900) Li, Albert (12251) 0 7
June 21, 2008 Nan, Karen (13702) Kang, Victor (11523) 0 7
June 21, 2008 Xu, Eddie (15901) Fang, Daniel (14097) 0 7
June 21, 2008 Xu, Larkin (15164) Feliccia, Jesy (14592) 0 7
June 21, 2008 Wu, Andrew (14762) Zhu, Alec (15845) 0 7
June 21, 2008 Huang, Xiao [Alan] (16583) Lin, Vincent (15582) 0 7
June 21, 2008 Kwong, Michelle (16073) Chiu, Harrison (16582) 0 7
June 21, 2008 Xue, David (16679) Zhu, Brian (16089) 0 7
June 21, 2008 Zhang, Peter (11633) Vel, Sudhir (12724) 0 7
June 21, 2008 Mangual, John (11454) Xu, Eddie (15901) 0 7
June 21, 2008 Brown, Dexter (14895) Fang, Daniel (14097) 1 0
June 21, 2008 Sheng, Keyu (15883) Xu, Larkin (15164) 0 7
June 21, 2008 Feliccia, Jesy (14592) Huang, Xiao [Alan] (16583) 0 7
June 21, 2008 Zhu, Alec (15845) Hseeh, George (14076) 0 7
June 21, 2008 Lin, Vincent (15582) Wu, Andrew (14762) 0 7
June 21, 2008 Chiu, Harrison (16582) Zhu, Brian (16089) 0 7
June 21, 2008 Kwong, Michelle (16073) Xue, David (16679) 0 7
June 21, 2008 Fang, Howard (14098) Zhao, Kelley (14799) 1 0
June 21, 2008 Li, Sean (13704) Li, Albert (12251) 0 7
June 21, 2008 Kang, Victor (11523) Gu, Brian (15900) 0 7
June 21, 2008 Nan, Karen (13702) Feliccia, Jesy (14592) 1 0
June 21, 2008 Huang, Xiao [Alan] (16583) Kwong, Michelle (16073) 0 7
June 21, 2008 Xue, David (16679) Chiu, Harrison (16582) 0 7
June 21, 2008 Xu, Yang (11531) Fang, Howard (14098) 2 0
June 21, 2008 Huang, Andrew (13637) Song, Forest (14141) 4 0
June 21, 2008 Huang, Pei (14800) Zhao, Kelley (14799) 0 7
June 21, 2008 Brown, Dexter (14895) Sheng, Keyu (15883) 2 0
June 21, 2008 Xu, Larkin (15164) Lin, Vincent (15582) 1 0
June 21, 2008 Zhu, Brian (16089) Wu, Andrew (14762) 0 7
June 21, 2008 Vel, Sudhir (12724) Zhao, Aleck (15165) 0 7
June 21, 2008 Li, Sean (13704) Gu, Brian (15900) 1 0
June 21, 2008 Li, Albert (12251) Nan, Karen (13702) 0 7
June 21, 2008 Fang, Daniel (14097) Kang, Victor (11523) 0 7
June 21, 2008 Feliccia, Jesy (14592) Lin, Vincent (15582) 0 7
June 21, 2008 Xu, Larkin (15164) Huang, Xiao [Alan] (16583) 0 7
June 21, 2008 Wu, Andrew (14762) Kwong, Michelle (16073) 0 7