Details
Tournament code gbcc20100829
Description 3rd Boston Go Open, Waltham, MA
Tournament date 08/29/2010
Elab date 08/29/2010
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Aug. 29, 2010 Sun, Chun (14519) Liang, Jie (11018) 0 7
Aug. 29, 2010 Xie, Guochen (18342) Zhang, Siteng (18344) 0 7
Aug. 29, 2010 Zhang, Yunzhe (18343) You, Zhiping (3553) 0 7
Aug. 29, 2010 Zheng, Mingquan (18244) Fodera, Michael (16547) 0 7
Aug. 29, 2010 Liang, Jie (11018) Xie, Guochen (18342) 0 7
Aug. 29, 2010 Zhang, Siteng (18344) Sun, Chun (14519) 0 7
Aug. 29, 2010 Zhang, Yunzhe (18343) Zheng, Mingquan (18244) 0 7
Aug. 29, 2010 You, Zhiping (3553) Fodera, Michael (16547) 0 7
Aug. 29, 2010 Sun, Chun (14519) Zheng, Mingquan (18244) 0 7
Aug. 29, 2010 Xie, Guochen (18342) Zhang, Yunzhe (18343) 0 7
Aug. 29, 2010 Zhang, Siteng (18344) You, Zhiping (3553) 0 7
Aug. 29, 2010 Fodera, Michael (16547) Liang, Jie (11018) 0 7
Aug. 29, 2010 Liang, Jie (11018) Zhang, Yunzhe (18343) 0 7
Aug. 29, 2010 You, Zhiping (3553) Sun, Chun (14519) 0 7
Aug. 29, 2010 Zheng, Mingquan (18244) Xie, Guochen (18342) 0 7
Aug. 29, 2010 Fodera, Michael (16547) Zhang, Siteng (18344) 0 7
Aug. 29, 2010 Osman, Eric (573) Saxner, David (15096) 0 7
Aug. 29, 2010 Torrey, Rebecca (10840) Li, Henry (17536) 0 7
Aug. 29, 2010 Heck, Gus (9929) Spitz, David (14376) 0 0
Aug. 29, 2010 Gousios, Peter W. W. (4386) Casey, Eva W. (1144) 0 7
Aug. 29, 2010 Alailima, Titi (18345) Yoo, Daniel (17481) 0 7
Aug. 29, 2010 Osman, Eric (573) Torrey, Rebecca (10840) 0 0
Aug. 29, 2010 Saxner, David (15096) Li, Henry (17536) 0 0
Aug. 29, 2010 Heck, Gus (9929) Alailima, Titi (18345) 3 0
Aug. 29, 2010 Spitz, David (14376) Casey, Eva W. (1144) 0 7
Aug. 29, 2010 Gousios, Peter W. W. (4386) Yoo, Daniel (17481) 0 7
Aug. 29, 2010 Osman, Eric (573) Heck, Gus (9929) 3 0
Aug. 29, 2010 Saxner, David (15096) Torrey, Rebecca (10840) 0 0
Aug. 29, 2010 Li, Henry (17536) Spitz, David (14376) 3 0
Aug. 29, 2010 Casey, Eva W. (1144) Yoo, Daniel (17481) 0 0
Aug. 29, 2010 Osman, Eric (573) Casey, Eva W. (1144) 5 0
Aug. 29, 2010 Torrey, Rebecca (10840) Heck, Gus (9929) 2 0
Aug. 29, 2010 Li, Henry (17536) Yoo, Daniel (17481) 5 0
Aug. 29, 2010 He, Deguang (18341) Richardson, David (18052) 0 7
Aug. 29, 2010 He, Bowen (18059) St. Louis, Ralph (18259) 0 0
Aug. 29, 2010 Hey, Marjorie E. (7724) Powers, Mary (18078) 3 0
Aug. 29, 2010 Chan, Chia (15814) He, Deguang (18341) 4 0
Aug. 29, 2010 Richardson, David (18052) St. Louis, Ralph (18259) 2 0
Aug. 29, 2010 He, Bowen (18059) Hey, Marjorie E. (7724) 4 0
Aug. 29, 2010 Chan, Chia (15814) Richardson, David (18052) 4 0
Aug. 29, 2010 He, Deguang (18341) He, Bowen (18059) 0 0
Aug. 29, 2010 St. Louis, Ralph (18259) Hey, Marjorie E. (7724) 3 0
Aug. 29, 2010 Chan, Chia (15814) He, Bowen (18059) 5 0
Aug. 29, 2010 He, Deguang (18341) St. Louis, Ralph (18259) 2 0
Aug. 29, 2010 Richardson, David (18052) Hey, Marjorie E. (7724) 5 0