Details
Tournament code gbcc20160319
Description
Tournament date 03/19/2016
Elab date 03/19/2016
State MA
Games
Game date White Black Handicap Komi
March 19, 2016 Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Zhang, Yunzhe (18343) 0 7
March 19, 2016 Liang, Jie (11018) Huang, Alan (22050) 0 7
March 19, 2016 Yao, Kan (20584) Han, Peiting (22440) 0 7
March 19, 2016 Xu, Sheng (22083) Yun, Donghwan (22439) 0 7
March 19, 2016 Kinrot, Seon (22119) Cho, David (21333) 0 7
March 19, 2016 Luff, William (16983) Park, Chanho (8323) 0 7
March 19, 2016 Sun, Ruoshi (18603) Hershberger, Matthew (14088) 0 7
March 19, 2016 Lu, Ke (11746) Sobieski, Jonathan E. (13493) 0 7
March 19, 2016 zhou, chuxiang (22480) Zhong, Chengyou (22438) 0 7
March 19, 2016 Hall, Andrew (12167) Torrey, Rebecca (10840) 0 7
March 19, 2016 Heck, Gus (9929) Dohoda, Deren (14213) 0 7
March 19, 2016 McGibbon, Jason (16984) Wagner, Cam (22125) 0 7
March 19, 2016 Babany, Michel (22117) Ritter, Neil (20861) 0 7
March 19, 2016 Ligocki, Shawn (20880) McNamara, Jacob (22101) 0 7
March 19, 2016 Hampton, David (21648) game, jake (21838) 0 7
March 19, 2016 Carrier, James (22054) Spitz, David (14376) 0 7
March 19, 2016 Majer, Marek (22415) Chan, Chia (15814) 0 7
March 19, 2016 Wu, Yangh (21940) Metcalf, Wanda (2151) 0 7
March 19, 2016 Engelbrecht, William (20132) Casey, Eva W. (1144) 0 7
March 19, 2016 Teng, Chi-Hse (11754) Barnard, Trenton (18135) 0 7
March 19, 2016 Ritter, Dan (20943) Chaves, Joseph (18593) 0 7
March 19, 2016 Popovych, Kateryna (22394) Krafczyk, Matthew (22476) 0 7
March 19, 2016 Kulasekaran, Cel (11593) Nahabedian, Mark (7068) 3 0
March 19, 2016 Williams, Michael (22035) Huang, Kevin (22049) 0 7
March 19, 2016 Cornett, Howard (13404) Hinsley, Carter (22451) 3 0
March 19, 2016 Itkin, David (22470) Schultz, Nathan (22453) 2 0
March 19, 2016 Huang, Carey (22441) Cutler, Christopher (22455) 0 7
March 19, 2016 Liang, Jie (11018) Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) 0 7
March 19, 2016 Cho, David (21333) Zhang, Yunzhe (18343) 0 7
March 19, 2016 Yun, Donghwan (22439) Han, Peiting (22440) 0 7
March 19, 2016 Huang, Alan (22050) Yao, Kan (20584) 0 7
March 19, 2016 Kinrot, Seon (22119) Xu, Sheng (22083) 0 7
March 19, 2016 Park, Chanho (8323) Sun, Ruoshi (18603) 0 7
March 19, 2016 Lu, Ke (11746) Luff, William (16983) 0 7
March 19, 2016 Hershberger, Matthew (14088) zhou, chuxiang (22480) 0 7
March 19, 2016 Sobieski, Jonathan E. (13493) Hall, Andrew (12167) 0 7
March 19, 2016 Torrey, Rebecca (10840) Heck, Gus (9929) 0 7
March 19, 2016 Zhong, Chengyou (22438) Dohoda, Deren (14213) 0 7
March 19, 2016 Ligocki, Shawn (20880) McGibbon, Jason (16984) 0 7
March 19, 2016 Wagner, Cam (22125) Babany, Michel (22117) 0 7
March 19, 2016 Ritter, Neil (20861) McNamara, Jacob (22101) 0 7
March 19, 2016 Carrier, James (22054) Hampton, David (21648) 0 7
March 19, 2016 Chan, Chia (15814) game, jake (21838) 0 7
March 19, 2016 Spitz, David (14376) Majer, Marek (22415) 0 7
March 19, 2016 Casey, Eva W. (1144) Wu, Yangh (21940) 0 7
March 19, 2016 Engelbrecht, William (20132) Teng, Chi-Hse (11754) 0 7
March 19, 2016 Metcalf, Wanda (2151) Ritter, Dan (20943) 0 7
March 19, 2016 Barnard, Trenton (18135) Popovych, Kateryna (22394) 0 7
March 19, 2016 Chaves, Joseph (18593) Krafczyk, Matthew (22476) 0 7
March 19, 2016 Kulasekaran, Cel (11593) Cornett, Howard (13404) 3 0