Details
Tournament code hous19931023
Description
Tournament date 10/23/1993
Elab date 10/30/1993
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Oct. 23, 1993 Yu, Lianzhou (4813) Lan, Di (5973) 0 5
Oct. 23, 1993 Kim, Dong Soo (3573) Guo, Stephen (5962) 0 5
Oct. 23, 1993 Zeng, Michael (1495) Kim, Moon Chong (5334) 0 5
Oct. 23, 1993 Zeng, Robert (3794) Chen, Guangjiong (5185) 0 5
Oct. 23, 1993 Wang, Owen (6605) Kwan, Jurn (7112) 0 5
Oct. 23, 1993 Peng, Peilung M. [Mike] (6) Pu, Howard (2862) 0 5
Oct. 23, 1993 Pien, Lu-An (6851) Zhu, Yi (6153) 0 5
Oct. 23, 1993 Hsi, Yu Jang (7175) Chang, Chi-Hsiun (5964) 0 5
Oct. 23, 1993 Kim, Moon Chong (5334) Yu, Lianzhou (4813) 0 5
Oct. 23, 1993 Lan, Di (5973) Zeng, Michael (1495) 0 5
Oct. 23, 1993 Chen, Guangjiong (5185) Kim, Dong Soo (3573) 0 5
Oct. 23, 1993 Guo, Stephen (5962) Zeng, Robert (3794) 0 5
Oct. 23, 1993 Pu, Howard (2862) Wang, Owen (6605) 0 5
Oct. 23, 1993 Zhu, Yi (6153) Peng, Peilung M. [Mike] (6) 0 5
Oct. 23, 1993 Kwan, Jurn (7112) Hsi, Yu Jang (7175) 0 5
Oct. 23, 1993 Chang, Chi-Hsiun (5964) Pien, Lu-An (6851) 0 5
Oct. 23, 1993 Yu, Lianzhou (4813) Kim, Dong Soo (3573) 0 5
Oct. 23, 1993 Zeng, Michael (1495) Chen, Guangjiong (5185) 0 5
Oct. 23, 1993 Lan, Di (5973) Guo, Stephen (5962) 0 5
Oct. 23, 1993 Zeng, Robert (3794) Kim, Moon Chong (5334) 0 5
Oct. 23, 1993 Pu, Howard (2862) Zhu, Yi (6153) 0 5
Oct. 23, 1993 Wang, Owen (6605) Chang, Chi-Hsiun (5964) 0 5
Oct. 23, 1993 Peng, Peilung M. [Mike] (6) Kwan, Jurn (7112) 0 5
Oct. 23, 1993 Pien, Lu-An (6851) Hsi, Yu Jang (7175) 0 5
Oct. 23, 1993 Yu, Lianzhou (4813) Wang, Owen (6605) 0 5
Oct. 23, 1993 Kim, Moon Chong (5334) Pien, Lu-An (6851) 0 5
Oct. 23, 1993 Kim, Dong Soo (3573) Kwan, Jurn (7112) 0 5
Oct. 23, 1993 Chen, Guangjiong (5185) Pu, Howard (2862) 0 5
Oct. 23, 1993 Guo, Stephen (5962) Zeng, Michael (1495) 0 5
Oct. 23, 1993 Zhu, Yi (6153) Zeng, Robert (3794) 0 5
Oct. 23, 1993 Hsi, Yu Jang (7175) Peng, Peilung M. [Mike] (6) 0 5
Oct. 23, 1993 Chang, Chi-Hsiun (5964) Lan, Di (5973) 0 5
Oct. 23, 1993 Kim, Dong Soo (3573) Peng, Peilung M. [Mike] (6) 0 5
Oct. 23, 1993 Chen, Guangjiong (5185) Yu, Lianzhou (4813) 0 5
Oct. 23, 1993 Kwan, Jurn (7112) Kim, Moon Chong (5334) 0 5
Oct. 23, 1993 Zeng, Michael (1495) Pu, Howard (2862) 0 5
Oct. 23, 1993 Zeng, Robert (3794) Hsi, Yu Jang (7175) 0 5
Oct. 23, 1993 Wang, Owen (6605) Zhu, Yi (6153) 0 5
Oct. 23, 1993 Chang, Chi-Hsiun (5964) Guo, Stephen (5962) 0 5
Oct. 23, 1993 Pien, Lu-An (6851) Lan, Di (5973) 0 5
Oct. 23, 1993 Kim, Chul (6812) Zhang, Yue (5319) 2 0
Oct. 23, 1993 Park, Hyung S. (6813) Peng, Welker (6734) 0 5
Oct. 23, 1993 Song, John (7036) Taff, Jason D. (4204) 0 5
Oct. 23, 1993 Anderson, David (3565) Ko, Joe Kon (6818) 0 -5
Oct. 23, 1993 Yun, Che-Cho (5975) Smith, Clay Chip (3) 0 5
Oct. 23, 1993 Shieh, Ming K. (5970) Mi, Davy (5977) 0 5
Oct. 23, 1993 Huang, Yingshiou (6430) Wang, Zhigang (6815) 0 5
Oct. 23, 1993 Freeman, Carl (5959) Slavin, Sean (3839) 0 5
Oct. 23, 1993 Carter, Jimmy (3524) Ruiz, Michael Daniel (5663) 0 -5
Oct. 23, 1993 Teng, Hse Kuang (5969) Wang, George J. (6736) 0 -5