Details
Tournament code hous19961026
Description
Tournament date 10/26/1996
Elab date 11/02/1996
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Oct. 26, 1996 Jiang, Danning (7346) Kim, Dong Soo (3573) 0 0
Oct. 26, 1996 Wang, Joseph H. (2901) Im, Hong Geun (8090) 0 0
Oct. 26, 1996 Chen, Guangjiong (5185) Li, Xiangshang (8045) 0 0
Oct. 26, 1996 Yu, Lianzhou (4813) Wang, Xuelin (8318) 0 0
Oct. 26, 1996 Doi, Shojiro (7922) Lan, Di (5973) 0 0
Oct. 26, 1996 Kim, Moon Chong (5334) Lu, Qing (8310) 0 0
Oct. 26, 1996 Qiu, Limin (8314) Kao, Edward (7985) 0 0
Oct. 26, 1996 Rho, Seung K. (6250) Peng, Peilung M. [Mike] (6) 0 0
Oct. 26, 1996 Chen, Guangjiong (5185) Kim, Moon Chong (5334) 0 0
Oct. 26, 1996 Kim, Dong Soo (3573) Doi, Shojiro (7922) 0 0
Oct. 26, 1996 Kao, Edward (7985) Peng, Peilung M. [Mike] (6) 0 0
Oct. 26, 1996 Wang, Xuelin (8318) Wang, Joseph H. (2901) 0 0
Oct. 26, 1996 Lan, Di (5973) Jiang, Danning (7346) 0 0
Oct. 26, 1996 Li, Xiangshang (8045) Rho, Seung K. (6250) 0 0
Oct. 26, 1996 Im, Hong Geun (8090) Yu, Lianzhou (4813) 0 0
Oct. 26, 1996 Lu, Qing (8310) Qiu, Limin (8314) 0 0
Oct. 26, 1996 Kim, Moon Chong (5334) Peng, Peilung M. [Mike] (6) 0 0
Oct. 26, 1996 Qiu, Limin (8314) Im, Hong Geun (8090) 0 0
Oct. 26, 1996 Doi, Shojiro (7922) Wang, Joseph H. (2901) 0 0
Oct. 26, 1996 Rho, Seung K. (6250) Lan, Di (5973) 0 0
Oct. 26, 1996 Wang, Xuelin (8318) Chen, Guangjiong (5185) 0 0
Oct. 26, 1996 Kao, Edward (7985) Kim, Dong Soo (3573) 0 0
Oct. 26, 1996 Jiang, Danning (7346) Yu, Lianzhou (4813) 0 0
Oct. 26, 1996 Lu, Qing (8310) Li, Xiangshang (8045) 0 0
Oct. 26, 1996 Yu, Lianzhou (4813) Lu, Qing (8310) 0 0
Oct. 26, 1996 Lan, Di (5973) Qiu, Limin (8314) 0 0
Oct. 26, 1996 Wang, Joseph H. (2901) Kim, Moon Chong (5334) 0 0
Oct. 26, 1996 Peng, Peilung M. [Mike] (6) Doi, Shojiro (7922) 0 0
Oct. 26, 1996 Im, Hong Geun (8090) Rho, Seung K. (6250) 0 0
Oct. 26, 1996 Chen, Guangjiong (5185) Kao, Edward (7985) 0 0
Oct. 26, 1996 Kim, Dong Soo (3573) Wang, Xuelin (8318) 0 0
Oct. 26, 1996 Li, Xiangshang (8045) Jiang, Danning (7346) 0 0
Oct. 26, 1996 Jiang, Danning (7346) Wang, Joseph H. (2901) 0 0
Oct. 26, 1996 Li, Xiangshang (8045) Yu, Lianzhou (4813) 0 0
Oct. 26, 1996 Lu, Qing (8310) Lan, Di (5973) 0 0
Oct. 26, 1996 Kim, Moon Chong (5334) Qiu, Limin (8314) 0 0
Oct. 26, 1996 Doi, Shojiro (7922) Im, Hong Geun (8090) 0 0
Oct. 26, 1996 Rho, Seung K. (6250) Chen, Guangjiong (5185) 0 0
Oct. 26, 1996 Kim, Dong Soo (3573) Peng, Peilung M. [Mike] (6) 0 0
Oct. 26, 1996 Wang, Xuelin (8318) Kao, Edward (7985) 0 0
Oct. 26, 1996 Wang, Vincent H. (4378) Wang, Owen (6605) 0 -5
Oct. 26, 1996 Pien, Lu-An (6851) Zhang, Yue (5319) 0 -5
Oct. 26, 1996 Shaevel, Jeff (17) Ouyang, Shaoze (4916) 0 5
Oct. 26, 1996 Chen, Yinan (6374) Wang, Jiun-Chung (7382) 0 5
Oct. 26, 1996 Wang, Jing (7756) Newman, William (4420) 0 -5
Oct. 26, 1996 Wang, Howard (4903) Hu, Han Chuan (8312) 0 5
Oct. 26, 1996 Baron, Misha (8297) Feng, Jeff (8256) 0 5
Oct. 26, 1996 Wang, Vincent H. (4378) Pien, Lu-An (6851) 0 -5
Oct. 26, 1996 Wang, Owen (6605) Zhang, Yue (5319) 0 5
Oct. 26, 1996 Ouyang, Shaoze (4916) Wang, Jiun-Chung (7382) 0 5