Details
Tournament code jujo19960106b
Description 4th Annual Zhu Jiu Jiang GOE Tournament
Tournament date 01/06/1996
Elab date 01/13/1996
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Jan. 6, 1996 Bull, Michael (1431) Yen-Zen, Johnny Jan (2041) 0 7
Jan. 6, 1996 Chen, Wei-Wei (6919) Wang, Jonathan (6724) 0 7
Jan. 6, 1996 Zhao, Zhongxin (3665) Chen, Dong (7938) 0 7
Jan. 6, 1996 Ryu, Changsup (6699) Wang, Yuan Xi (7935) 0 7
Jan. 6, 1996 Sanet, Joel S. (1319) Ran, Qiao (7723) 0 7
Jan. 6, 1996 Nieh, Benjamin K. (6726) Phipps, Joanne (2162) 0 7
Jan. 6, 1996 Zhang, Ling Wen (5074) Chen, Tien Chang (7925) 0 7
Jan. 6, 1996 Yeh, Carl (5284) McClendon, Joe M. (1518) 0 7
Jan. 6, 1996 Simon, Burt (701) Wang, Sam (6917) 0 7
Jan. 6, 1996 Womack, Hal (1447) Wang, Jesse (6701) 0 7
Jan. 6, 1996 Lee, Elton (6910) Hlavka, Jim (354) 0 7
Jan. 6, 1996 Mou, Duenchien (7717) Hynes, Gary (7927) 0 7
Jan. 6, 1996 Willemsen, Michael (819) Dai, Jian (7942) 0 7
Jan. 6, 1996 Zhang, Bohai (7937) Zucker, Joshua (6722) 0 7
Jan. 6, 1996 Barkan, Ozdal (5282) Roach, Jared (4197) 0 7
Jan. 6, 1996 Kompella, Kireeti (5761) Liu, Bellamy (6925) 0 7
Jan. 6, 1996 Wei, Guo Ping (7936) Lin, Frank (7928) 0 7
Jan. 6, 1996 Shen, Guangping (7934) Chen, Li-Wen (7430) 0 7
Jan. 6, 1996 Huang, Eddy (7939) Liu, Kang (7929) 0 7
Jan. 6, 1996 Ma, Steven (7931) Wu, Kan (7940) 2 -2
Jan. 6, 1996 Peters, William (6449) Wolfe, David (3486) 0 7
Jan. 6, 1996 Kent, David W. (42) Chien, Michael (6708) 0 7
Jan. 6, 1996 Blake, Ken (4408) Cheng, Chu-sen (7941) 0 -1
Jan. 6, 1996 Wong, Isaac (5299) Lamping, John (6587) 0 -1
Jan. 6, 1996 Asano, Tetsuo (1497) Henerlau, Paul (3754) 0 -1
Jan. 6, 1996 Grever, Patrick O. (4890) Ma, Mark (7930) 0 -1
Jan. 6, 1996 Wahl, Troy A. (6709) Moore, Tyler Michael (7932) 0 -7
Jan. 6, 1996 Cano, Jonathan (6706) Pongracz, Gregory (6922) 0 7
Jan. 6, 1996 Rumley, Richard (6426) Ostroff, Maury (7013) 0 7
Jan. 6, 1996 Kohn, Gerald (3592) Meigs, Scott (3735) 0 -1
Jan. 6, 1996 Rinker, Mark (6704) Hutton, Rex (3734) 0 -1
Jan. 6, 1996 Schiek, Richard (7469) Dunlap, D. Christopher (3681) 0 -1
Jan. 6, 1996 Tanenbaum, Paul (7426) Pelter, Ken R. (6912) 0 -1
Jan. 6, 1996 Bailey, Bruce W. (6702) Gross, Lawrence E. (5078) 0 -1
Jan. 6, 1996 Chen, Abby (6908) Diamond, Martha (7926) 5 -5
Jan. 6, 1996 Diamond, Carl (7645) Salazar, Sean M. (7933) 0 7
Jan. 6, 1996 Yen-Zen, Johnny Jan (2041) Wang, Yuan Xi (7935) 0 -1
Jan. 6, 1996 Wang, Jonathan (6724) Zhao, Zhongxin (3665) 0 -1
Jan. 6, 1996 Bull, Michael (1431) Ryu, Changsup (6699) 0 -1
Jan. 6, 1996 Ran, Qiao (7723) Phipps, Joanne (2162) 0 7
Jan. 6, 1996 Chen, Dong (7938) Yeh, Carl (5284) 0 7
Jan. 6, 1996 Sanet, Joel S. (1319) Nieh, Benjamin K. (6726) 0 7
Jan. 6, 1996 Zhang, Ling Wen (5074) Simon, Burt (701) 0 7
Jan. 6, 1996 McClendon, Joe M. (1518) Chen, Tien Chang (7925) 0 7
Jan. 6, 1996 Wang, Jesse (6701) Wang, Sam (6917) 0 7
Jan. 6, 1996 Willemsen, Michael (819) Womack, Hal (1447) 0 7
Jan. 6, 1996 Zhang, Bohai (7937) Lee, Elton (6910) 0 7
Jan. 6, 1996 Mou, Duenchien (7717) Hlavka, Jim (354) 0 7
Jan. 6, 1996 Zucker, Joshua (6722) Hynes, Gary (7927) 0 7
Jan. 6, 1996 Liu, Kang (7929) Wei, Guo Ping (7936) 0 7