Details
Tournament code jujo20010107
Description 9th Annual Zhu Jiu Jiang GOE Tournament
Tournament date 01/07/2001
Elab date 01/14/2001
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Jan. 7, 2001 Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) Li, Song (10146) 0 7
Jan. 7, 2001 Jiang, Ming Jiu (10298) Zhang, Dong (8921) 0 7
Jan. 7, 2001 Kim, Janice (2140) Kemper, Lance (3758) 0 7
Jan. 7, 2001 Lee, Won Sik (6626) Nam, Chi-hyoung (9259) 0 7
Jan. 7, 2001 Feng, Yun (10297) Lan, Di (5973) 0 7
Jan. 7, 2001 Hung, Joey (5352) Chien, James (4358) 0 7
Jan. 7, 2001 Phipps, Ned (596) Li, Jie (9229) 0 7
Jan. 7, 2001 Hamilton, Robert (327) Bull, Michael (1431) 0 7
Jan. 7, 2001 Jiang, Ming Jiu (10298) Bull, Michael (1431) 0 7
Jan. 7, 2001 Feng, Yun (10297) Li, Jie (9229) 0 7
Jan. 7, 2001 Lee, Won Sik (6626) Kim, Janice (2140) 0 7
Jan. 7, 2001 Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 7, 2001 Chien, James (4358) Nam, Chi-hyoung (9259) 0 7
Jan. 7, 2001 Li, Song (10146) Zhang, Dong (8921) 0 7
Jan. 7, 2001 Lan, Di (5973) Hamilton, Robert (327) 0 7
Jan. 7, 2001 Kemper, Lance (3758) Phipps, Ned (596) 0 7
Jan. 7, 2001 Lee, Won Sik (6626) Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) 0 7
Jan. 7, 2001 Jiang, Ming Jiu (10298) Feng, Yun (10297) 0 7
Jan. 7, 2001 Li, Jie (9229) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 7, 2001 Kim, Janice (2140) Li, Song (10146) 0 7
Jan. 7, 2001 Kemper, Lance (3758) Lan, Di (5973) 0 7
Jan. 7, 2001 Chien, James (4358) Hamilton, Robert (327) 0 7
Jan. 7, 2001 Nam, Chi-hyoung (9259) Phipps, Ned (596) 0 7
Jan. 7, 2001 Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) Feng, Yun (10297) 0 7
Jan. 7, 2001 Jiang, Ming Jiu (10298) Li, Jie (9229) 0 7
Jan. 7, 2001 Lee, Won Sik (6626) Lan, Di (5973) 0 7
Jan. 7, 2001 Chien, James (4358) Kim, Janice (2140) 0 7
Jan. 7, 2001 Hung, Joey (5352) Li, Song (10146) 0 7
Jan. 7, 2001 Kemper, Lance (3758) Nam, Chi-hyoung (9259) 0 7
Jan. 7, 2001 Bull, Michael (1431) Phipps, Ned (596) 0 7
Jan. 7, 2001 Li, Jie (9229) Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) 0 7
Jan. 7, 2001 Lee, Won Sik (6626) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 7, 2001 Feng, Yun (10297) Kim, Janice (2140) 0 7
Jan. 7, 2001 Nam, Chi-hyoung (9259) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 7, 2001 Lan, Di (5973) Chien, James (4358) 0 7
Jan. 7, 2001 Phipps, Ned (596) Li, Song (10146) 0 7
Jan. 7, 2001 Kemper, Lance (3758) Bull, Michael (1431) 0 7
Jan. 7, 2001 Bump, Daniel (1538) Xu, Renjie (9820) 0 7
Jan. 7, 2001 Harris, Mark S. (1782) Anselm, David (9174) 0 7
Jan. 7, 2001 Peng, Hanwei (10304) Wei, Guo Ping (7936) 0 7
Jan. 7, 2001 Ma, Mark (7930) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
Jan. 7, 2001 Min, Hong-yu (8723) Nieh, Benjamin K. (6726) 0 7
Jan. 7, 2001 Wang, Herbert (9126) Gowen, Lloyd (315) 0 7
Jan. 7, 2001 Yeh, Carl (5284) Luu, Nguu (7516) 0 7
Jan. 7, 2001 Ho, Alfred (6802) Chen, Tien Chang (7925) 0 7
Jan. 7, 2001 Phipps, Joanne (2162) Liu, Li-Gian (9823) 0 -1
Jan. 7, 2001 Kierulf, Anders (2798) Chen, Li-Wen (7430) 0 7
Jan. 7, 2001 Tang, Isaac (8964) Elchert, Ken (3835) 0 7
Jan. 7, 2001 Fotland, David (7) Sanet, Joel S. (1319) 0 7
Jan. 7, 2001 Tanenbaum, Paul (7426) Jiang, Justine (10302) 0 7