Details
Tournament code jujo20030104open
Description 11th Annual Zhu Jiu Jiang GOE Tournament
Tournament date 01/04/2003
Elab date 01/11/2003
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Jan. 4, 2003 Yao, Jin (11489) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 4, 2003 Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) Chien, James (4358) 0 7
Jan. 4, 2003 Hung, Joey (5352) hong, kevin (2998) 0 7
Jan. 4, 2003 Phipps, Ned (596) Wang, Justin (7335) 0 7
Jan. 4, 2003 Chen, Wei-Yu (7944) Xu, Patrick (8098) 0 7
Jan. 4, 2003 Kemper, Lance (3758) Bull, Michael (1431) 0 7
Jan. 4, 2003 Jiang, Ming Jiu (10298) Phipps, Ned (596) 0 7
Jan. 4, 2003 Bull, Michael (1431) Chen, Wei-Yu (7944) 0 7
Jan. 4, 2003 Chien, James (4358) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 4, 2003 Wang, Justin (7335) Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) 0 7
Jan. 4, 2003 hong, kevin (2998) Yao, Jin (11489) 0 7
Jan. 4, 2003 Xu, Patrick (8098) Kemper, Lance (3758) 0 7
Jan. 4, 2003 Bull, Michael (1431) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 4, 2003 Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 4, 2003 Phipps, Ned (596) Chen, Wei-Yu (7944) 0 7
Jan. 4, 2003 Xu, Patrick (8098) hong, kevin (2998) 0 7
Jan. 4, 2003 Wang, Justin (7335) Chien, James (4358) 0 7
Jan. 4, 2003 Yao, Jin (11489) Kemper, Lance (3758) 0 7
Jan. 4, 2003 Jiang, Ming Jiu (10298) Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) 0 7
Jan. 4, 2003 Bull, Michael (1431) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 4, 2003 hong, kevin (2998) Chen, Wei-Yu (7944) 0 7
Jan. 4, 2003 Chien, James (4358) Yao, Jin (11489) 0 7
Jan. 4, 2003 Phipps, Ned (596) Xu, Patrick (8098) 0 7
Jan. 4, 2003 Wang, Justin (7335) Kemper, Lance (3758) 0 7
Jan. 4, 2003 Chen, Wei-Yu (7944) Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) 0 7
Jan. 4, 2003 Jiang, Ming Jiu (10298) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 4, 2003 Bull, Michael (1431) hong, kevin (2998) 0 7
Jan. 4, 2003 Xu, Patrick (8098) Chien, James (4358) 0 7
Jan. 4, 2003 Wang, Justin (7335) Yao, Jin (11489) 0 7
Jan. 4, 2003 Phipps, Ned (596) Kemper, Lance (3758) 0 7