Details
Tournament code jujo20040103o
Description 12th Annual Zhu Jiu Jiang GOE Tournament
Tournament date 01/03/2004
Elab date 01/10/2004
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Jan. 3, 2004 Xu, Patrick (8098) Kemper, Lance (3758) 0 7
Jan. 3, 2004 Hamilton, Robert (327) Song, Lian-Pu (12364) 0 7
Jan. 3, 2004 Chen, Wei-Yu (7944) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 3, 2004 Hung, Joey (5352) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
Jan. 3, 2004 Peng, Hanwei (10304) Bull, Michael (1431) 0 7
Jan. 3, 2004 Givens, John S. (298) Phipps, Ned (596) 0 7
Jan. 3, 2004 Song, Lian-Pu (12364) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 3, 2004 Bull, Michael (1431) Phipps, Ned (596) 0 7
Jan. 3, 2004 Burrall, Steven F. (1620) Xu, Patrick (8098) 0 7
Jan. 3, 2004 Peng, Hanwei (10304) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 3, 2004 Kemper, Lance (3758) Chen, Wei-Yu (7944) 0 7
Jan. 3, 2004 Givens, John S. (298) Hamilton, Robert (327) 0 7
Jan. 3, 2004 Xu, Patrick (8098) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 3, 2004 Hung, Joey (5352) Phipps, Ned (596) 0 7
Jan. 3, 2004 Chen, Wei-Yu (7944) Song, Lian-Pu (12364) 0 7
Jan. 3, 2004 Bull, Michael (1431) Givens, John S. (298) 0 7
Jan. 3, 2004 Peng, Hanwei (10304) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
Jan. 3, 2004 Kemper, Lance (3758) Hamilton, Robert (327) 0 7
Jan. 3, 2004 Hung, Joey (5352) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 3, 2004 Chen, Wei-Yu (7944) Phipps, Ned (596) 0 7
Jan. 3, 2004 Bull, Michael (1431) Xu, Patrick (8098) 0 7
Jan. 3, 2004 Burrall, Steven F. (1620) Song, Lian-Pu (12364) 0 7
Jan. 3, 2004 Peng, Hanwei (10304) Kemper, Lance (3758) 0 7
Jan. 3, 2004 Phipps, Ned (596) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 3, 2004 Chen, Wei-Yu (7944) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 3, 2004 Bull, Michael (1431) Song, Lian-Pu (12364) 0 7
Jan. 3, 2004 Givens, John S. (298) Xu, Patrick (8098) 0 7
Jan. 3, 2004 Kemper, Lance (3758) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
Jan. 3, 2004 Augustin, Reid (2122) Peng, Hanwei (10304) 0 7