Details
Tournament code jujo20090103o
Description 17th Annual Zhu Jiu Jiang GOE Tournament
Tournament date 01/03/2009
Elab date 01/10/2009
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Jan. 3, 2009 Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) Ku, Lawrence (10804) 0 7
Jan. 3, 2009 Hung, Joey (5352) Xie, Chao (15594) 0 7
Jan. 3, 2009 Ngai, Kwok Sul (17074) Burrall, Matthew (8686) 0 7
Jan. 3, 2009 Phipps, Ned (596) Sun, Calvin (12602) 0 7
Jan. 3, 2009 Zhou, Yixian (11816) Xiao, Qiang (10800) 0 7
Jan. 3, 2009 Song, Lian-Pu (12364) Wang, Lu [Jeffrey] (11106) 0 7
Jan. 3, 2009 Jiang, Ming Jiu (10298) Tang, Wenhua (14940) 0 7
Jan. 3, 2009 Zhang, Hugh (13150) Min, Hong-yu (8723) 0 7
Jan. 3, 2009 Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) Xiao, Qiang (10800) 0 7
Jan. 3, 2009 Wang, Lu [Jeffrey] (11106) Zhang, Hugh (13150) 0 7
Jan. 3, 2009 Hung, Joey (5352) Ngai, Kwok Sul (17074) 0 7
Jan. 3, 2009 Sun, Calvin (12602) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 3, 2009 Tang, Wenhua (14940) Phipps, Ned (596) 0 7
Jan. 3, 2009 Xie, Chao (15594) Burrall, Matthew (8686) 0 7
Jan. 3, 2009 Ku, Lawrence (10804) Song, Lian-Pu (12364) 0 7
Jan. 3, 2009 Min, Hong-yu (8723) Zhou, Yixian (11816) 0 7
Jan. 3, 2009 Wang, Lu [Jeffrey] (11106) Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) 0 7
Jan. 3, 2009 Jiang, Ming Jiu (10298) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 3, 2009 Zhang, Hugh (13150) Song, Lian-Pu (12364) 0 7
Jan. 3, 2009 Sun, Calvin (12602) Tang, Wenhua (14940) 0 7
Jan. 3, 2009 Xiao, Qiang (10800) Ngai, Kwok Sul (17074) 0 7
Jan. 3, 2009 Burrall, Matthew (8686) Min, Hong-yu (8723) 0 7
Jan. 3, 2009 Ku, Lawrence (10804) Xie, Chao (15594) 0 7
Jan. 3, 2009 Phipps, Ned (596) Zhou, Yixian (11816) 0 7
Jan. 3, 2009 Jiang, Ming Jiu (10298) Wang, Lu [Jeffrey] (11106) 0 7
Jan. 3, 2009 Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 3, 2009 Ngai, Kwok Sul (17074) Song, Lian-Pu (12364) 0 7
Jan. 3, 2009 Burrall, Matthew (8686) Tang, Wenhua (14940) 0 7
Jan. 3, 2009 Bull, Michael (1431) Ku, Lawrence (10804) 0 7
Jan. 3, 2009 Xie, Chao (15594) Zhang, Hugh (13150) 0 7
Jan. 3, 2009 Zhou, Yixian (11816) Sun, Calvin (12602) 0 7
Jan. 3, 2009 Min, Hong-yu (8723) Xiao, Qiang (10800) 0 7
Jan. 3, 2009 Ngai, Kwok Sul (17074) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 3, 2009 Wang, Lu [Jeffrey] (11106) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 3, 2009 Burrall, Matthew (8686) Jiang, Zhu-jiu [Jujo] (3142) 0 7
Jan. 3, 2009 Song, Lian-Pu (12364) Tang, Wenhua (14940) 0 7
Jan. 3, 2009 Xiao, Qiang (10800) Xie, Chao (15594) 0 7
Jan. 3, 2009 Sun, Calvin (12602) Zhang, Hugh (13150) 0 7
Jan. 3, 2009 Ku, Lawrence (10804) Min, Hong-yu (8723) 0 7
Jan. 3, 2009 Zhou, Yixian (11816) Bull, Michael (1431) 0 7