Details
Tournament code jujo20100109hand
Description 18th Annual Zhu Jiu Jiang GOE Tournament
Tournament date 01/09/2010
Elab date 01/09/2010
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Jan. 9, 2010 Fu, Matthew (12786) Carlton, David (6269) 0 7
Jan. 9, 2010 Womack, Hal (1447) Zhang, Sammy (13805) 0 7
Jan. 9, 2010 Fang, Alex (15809) Chiu, Linden (12257) 0 7
Jan. 9, 2010 Okun, Andrew (11121) Fang, Kevin (15812) 0 7
Jan. 9, 2010 Liu, Daniel (14457) Branlund, Eric (10270) 0 7
Jan. 9, 2010 Brown, Ernest (168) Ye, Aaron (17069) 0 -1
Jan. 9, 2010 Qiao, Ting (17905) Guo, Zhi Qiang (17904) 0 7
Jan. 9, 2010 Li, Min Yong (12360) Li, Mike Yunxuan (15726) 0 -1
Jan. 9, 2010 Lu, Jing (8370) Qu, Hongya (16159) 0 -1
Jan. 9, 2010 Fu, Sybil (17561) Lu, William (17909) 4 -4
Jan. 9, 2010 Kasper, David (17906) Chiu, Antoine (17908) 4 -4
Jan. 9, 2010 Qu, Larry (17045) Sumner, Eric (17757) 0 -7
Jan. 9, 2010 Dror, David (16462) Wu, Charlie (17831) 0 -1
Jan. 9, 2010 Feng, Gilbert (16787) Swen, Donald (17729) 5 -5
Jan. 9, 2010 Leung, Alan (15807) Schrag, Roger (12898) 0 7
Jan. 9, 2010 Hambelton, Chris (17755) Van, Eric (8917) 0 -1
Jan. 9, 2010 Burrall, Julie (9654) Zhai, Jingxi (13149) 0 -1
Jan. 9, 2010 Zhou, Andy (17832) Okuma, Brad (16859) 0 7
Jan. 9, 2010 Chan, Jay (17466) Huang, Vincent (16096) 0 7
Jan. 9, 2010 McNelis, Nick (12961) Doughty, Herb (242) 0 7
Jan. 9, 2010 Huang, Corey (15598) Ye, April (17070) 0 7
Jan. 9, 2010 Cameron, Chris (13654) Guan, Raymond (16160) 0 -1
Jan. 9, 2010 Carlton, David (6269) Chou, Kevin (9136) 0 7
Jan. 9, 2010 Zhang, Sammy (13805) Chiu, Linden (12257) 0 7
Jan. 9, 2010 Womack, Hal (1447) Fang, Alex (15809) 0 7
Jan. 9, 2010 Fu, Matthew (12786) Fang, Kevin (15812) 0 7
Jan. 9, 2010 Branlund, Eric (10270) Okun, Andrew (11121) 0 7
Jan. 9, 2010 Ye, Aaron (17069) Liu, Daniel (14457) 0 7
Jan. 9, 2010 Lu, Jing (8370) Qiao, Ting (17905) 0 -1
Jan. 9, 2010 Guo, Zhi Qiang (17904) Li, Mike Yunxuan (15726) 0 -1
Jan. 9, 2010 Li, Min Yong (12360) Qu, Hongya (16159) 0 -1
Jan. 9, 2010 Lu, William (17909) Chiu, Antoine (17908) 0 7
Jan. 9, 2010 Fu, Sybil (17561) Sumner, Eric (17757) 0 -1
Jan. 9, 2010 Kasper, David (17906) Qu, Larry (17045) 0 -7
Jan. 9, 2010 Wu, Charlie (17831) Swen, Donald (17729) 2 -2
Jan. 9, 2010 Feng, Gilbert (16787) Dror, David (16462) 0 -7
Jan. 9, 2010 Schrag, Roger (12898) Hambelton, Chris (17755) 0 7
Jan. 9, 2010 Okuma, Brad (16859) Van, Eric (8917) 0 7
Jan. 9, 2010 Zhou, Andy (17832) Zhai, Jingxi (13149) 0 -1
Jan. 9, 2010 McNelis, Nick (12961) Burrall, Julie (9654) 0 -1
Jan. 9, 2010 Huang, Corey (15598) Huang, Vincent (16096) 0 7
Jan. 9, 2010 Chan, Jay (17466) Ye, April (17070) 0 7
Jan. 9, 2010 Guan, Raymond (16160) Doughty, Herb (242) 0 7
Jan. 9, 2010 Fang, Kevin (15812) Cameron, Chris (13654) 0 7
Jan. 9, 2010 Chou, Kevin (9136) Fu, Matthew (12786) 0 7
Jan. 9, 2010 Okun, Andrew (11121) Carlton, David (6269) 0 7
Jan. 9, 2010 Chiu, Linden (12257) Branlund, Eric (10270) 0 7
Jan. 9, 2010 Fang, Alex (15809) Liu, Daniel (14457) 0 7
Jan. 9, 2010 Brown, Ernest (168) Zhang, Sammy (13805) 0 -1
Jan. 9, 2010 Ye, Aaron (17069) Womack, Hal (1447) 0 7