Details
Tournament code jujo20100109open
Description 18th Annual Zhu Jiu Jiang GOE Tournament
Tournament date 01/09/2010
Elab date 01/09/2010
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Jan. 9, 2010 Lebl, Martin (8026) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 9, 2010 Burrall, Matthew (8686) Wang, Lu [Jeffrey] (11106) 0 7
Jan. 9, 2010 Zhou, Yixian (11816) Huang, Xiaohan (16637) 0 7
Jan. 9, 2010 Zhang, John (15125) Gurevich, Alex (4463) 0 7
Jan. 9, 2010 Sun, Calvin (12602) Feng, Wenyi (9465) 0 7
Jan. 9, 2010 Jiang, Ming Jiu (10298) Hamilton, Robert (327) 0 7
Jan. 9, 2010 Burrall, Steven F. (1620) Li, Song (10146) 0 7
Jan. 9, 2010 Liu, Chen-Chang (1181) Givens, John S. (298) 0 7
Jan. 9, 2010 Wang, Lu [Jeffrey] (11106) Zhang, John (15125) 0 7
Jan. 9, 2010 Li, Song (10146) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 9, 2010 Givens, John S. (298) Zhou, Yixian (11816) 0 7
Jan. 9, 2010 Hung, Joey (5352) Sun, Calvin (12602) 0 7
Jan. 9, 2010 Feng, Wenyi (9465) Liu, Chen-Chang (1181) 0 7
Jan. 9, 2010 Hamilton, Robert (327) Lebl, Martin (8026) 0 7
Jan. 9, 2010 Gurevich, Alex (4463) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
Jan. 9, 2010 Huang, Xiaohan (16637) Burrall, Matthew (8686) 0 7
Jan. 9, 2010 Wang, Lu [Jeffrey] (11106) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 9, 2010 Sun, Calvin (12602) Zhou, Yixian (11816) 0 7
Jan. 9, 2010 Zhang, John (15125) Hamilton, Robert (327) 0 7
Jan. 9, 2010 Burrall, Matthew (8686) Hung, Joey (5352) 0 7
Jan. 9, 2010 Feng, Wenyi (9465) Li, Song (10146) 0 7
Jan. 9, 2010 Givens, John S. (298) Gurevich, Alex (4463) 0 7
Jan. 9, 2010 Huang, Xiaohan (16637) Lebl, Martin (8026) 0 7
Jan. 9, 2010 Liu, Chen-Chang (1181) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
Jan. 9, 2010 Jiang, Ming Jiu (10298) Sun, Calvin (12602) 0 7
Jan. 9, 2010 Li, Song (10146) Wang, Lu [Jeffrey] (11106) 0 7
Jan. 9, 2010 Gurevich, Alex (4463) Zhou, Yixian (11816) 0 7
Jan. 9, 2010 Burrall, Matthew (8686) Feng, Wenyi (9465) 0 7
Jan. 9, 2010 Burrall, Steven F. (1620) Huang, Xiaohan (16637) 0 7
Jan. 9, 2010 Lebl, Martin (8026) Liu, Chen-Chang (1181) 0 7
Jan. 9, 2010 Hamilton, Robert (327) Bull, Michael (1431) 0 7
Jan. 9, 2010 Zhou, Yixian (11816) Jiang, Ming Jiu (10298) 0 7
Jan. 9, 2010 Sun, Calvin (12602) Wang, Lu [Jeffrey] (11106) 0 7
Jan. 9, 2010 Hamilton, Robert (327) Li, Song (10146) 0 7
Jan. 9, 2010 Gurevich, Alex (4463) Burrall, Matthew (8686) 0 7
Jan. 9, 2010 Huang, Xiaohan (16637) Liu, Chen-Chang (1181) 0 7
Jan. 9, 2010 Bull, Michael (1431) Lebl, Martin (8026) 0 7
Jan. 9, 2010 Feng, Wenyi (9465) Burrall, Steven F. (1620) 0 7