Details
Tournament code jujo20170204handi
Description Jujo Ing Cup Handicap section
Tournament date 02/04/2017
Elab date 02/04/2017
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Feb. 4, 2017 Li, Tu Qiang (23132) Chiu, Linden (12257) 0 -8
Feb. 4, 2017 Liu, Xudong (21659) Kim, Christopher (14578) 0 -8
Feb. 4, 2017 Ma, Albert (23134) Lou, James (20899) 0 8
Feb. 4, 2017 Huang, Yen-Ta (21484) Xie, James (12358) 0 0
Feb. 4, 2017 Burrall, Steven F. (1620) Ketner, Jonathan (23033) 0 -8
Feb. 4, 2017 Won, Jason (10978) Kim, K (23137) 0 0
Feb. 4, 2017 Lu, Wenhao (21284) Chan, Jay (17466) 0 8
Feb. 4, 2017 Zhong, Nan (23112) Lee, Hojin (23136) 0 8
Feb. 4, 2017 Mo, Matt (20924) Womack, Hal (1447) 0 8
Feb. 4, 2017 Long, Xiaofei (23117) Branlund, Eric (10270) 0 0
Feb. 4, 2017 Zhang, Chao (23068) Hu, Albert (15981) 0 -8
Feb. 4, 2017 Li, Elwin (21831) Moore, Tyler Michael (7932) 0 0
Feb. 4, 2017 Lee, Yunyen (18111) Doughty, Herb (242) 3 0
Feb. 4, 2017 Cha, Tai-An (16990) Burrall Li, Karoline (9220) 0 0
Feb. 4, 2017 Berlekamp, Elwyn R. (4879) Bouscal, Nathan (23077) 0 -8
Feb. 4, 2017 JIN, HYUN YONG (22662) McIntosh, Travis (22998) 0 0
Feb. 4, 2017 Li, Hongxi (23138) Bailey, Bruce W. (6702) 0 0
Feb. 4, 2017 Li, Xiaoxuan (23139) Baran, David (18242) 0 -8
Feb. 4, 2017 Dahlin, Casey (21276) Ma, Alice (23135) 0 8
Feb. 4, 2017 Green, Austen (23115) Bender, Adam (23002) 0 0
Feb. 4, 2017 Brown, Ernest (168) Ortega, Felipe (21253) 9 0
Feb. 4, 2017 Li, Tu Qiang (23132) Burrall, Steven F. (1620) 0 8
Feb. 4, 2017 Liu, Xudong (21659) Lou, James (20899) 0 -8
Feb. 4, 2017 Ma, Albert (23134) Chiu, Linden (12257) 0 8
Feb. 4, 2017 Huang, Yen-Ta (21484) Kim, Christopher (14578) 0 8
Feb. 4, 2017 Xie, James (12358) Won, Jason (10978) 0 0
Feb. 4, 2017 Ketner, Jonathan (23033) Chan, Jay (17466) 0 8
Feb. 4, 2017 Lu, Wenhao (21284) Zhong, Nan (23112) 0 8
Feb. 4, 2017 Mo, Matt (20924) Long, Xiaofei (23117) 0 8
Feb. 4, 2017 Lee, Hojin (23136) Womack, Hal (1447) 0 8
Feb. 4, 2017 Kim, K (23137) Awadah, Mishal (20141) 0 -8
Feb. 4, 2017 Zhang, Chao (23068) Li, Elwin (21831) 0 8
Feb. 4, 2017 Branlund, Eric (10270) Lee, Yunyen (18111) 2 0
Feb. 4, 2017 Moore, Tyler Michael (7932) Hu, Albert (15981) 0 8
Feb. 4, 2017 Cha, Tai-An (16990) JIN, HYUN YONG (22662) 0 0
Feb. 4, 2017 Berlekamp, Elwyn R. (4879) McIntosh, Travis (22998) 0 -8
Feb. 4, 2017 Burrall Li, Karoline (9220) Li, Xiaoxuan (23139) 2 0
Feb. 4, 2017 Doughty, Herb (242) Li, Hongxi (23138) 2 0
Feb. 4, 2017 Bouscal, Nathan (23077) Ortega, Felipe (21253) 0 -8
Feb. 4, 2017 Bailey, Bruce W. (6702) Baran, David (18242) 0 8
Feb. 4, 2017 Dahlin, Casey (21276) Green, Austen (23115) 0 8
Feb. 4, 2017 Ma, Alice (23135) Bender, Adam (23002) 0 0
Feb. 4, 2017 Li, Tu Qiang (23132) Huang, Yen-Ta (21484) 0 8
Feb. 4, 2017 Liu, Xudong (21659) Ma, Albert (23134) 0 -8
Feb. 4, 2017 Kim, Christopher (14578) Lou, James (20899) 0 8
Feb. 4, 2017 Burrall, Steven F. (1620) Xie, James (12358) 0 0
Feb. 4, 2017 Chiu, Linden (12257) Lee, Hojin (23136) 2 0
Feb. 4, 2017 Ketner, Jonathan (23033) Lu, Wenhao (21284) 0 0
Feb. 4, 2017 Won, Jason (10978) Womack, Hal (1447) 0 0
Feb. 4, 2017 Zhong, Nan (23112) Mo, Matt (20924) 0 8