Details
Tournament code jujo20190210handi
Description Jujo Ing Cup Handicap section
Tournament date 02/10/2019
Elab date 02/10/2019
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Feb. 10, 2019 Yao, Jin (11489) Chen, Steven (22862) 0 8
Feb. 10, 2019 Machlup, Eric (3539) Liu, Xudong (21659) 0 0
Feb. 10, 2019 Smith, Ryan (12376) Chiu, Linden (12257) 0 0
Feb. 10, 2019 Kim, Christopher (14578) OU , QING AI (24390) 0 8
Feb. 10, 2019 Chou, Kevin (9136) Munakata, Fujio (7765) 0 8
Feb. 10, 2019 Lou, James (20899) Bell, Timothy (23757) 0 0
Feb. 10, 2019 Huang, Hengyi (24442) Rui, Keyan (21759) 0 8
Feb. 10, 2019 Liao, Austen (16715) Ma, Albert (23134) 0 8
Feb. 10, 2019 Tang, Jun Yun (24451) Lee, Hojin (23136) 0 8
Feb. 10, 2019 Popote, Damien (24450) Brown, Ernest (168) 0 -8
Feb. 10, 2019 Chan, Jay (17466) Yu, Mark (23071) 0 8
Feb. 10, 2019 Zhong, Nan (23112) Chen, Ziru (24453) 0 -8
Feb. 10, 2019 Womack, Hal (1447) Long, Xiaofei (23117) 0 8
Feb. 10, 2019 Fuller, Max (23284) Wang, Lucy Lu (22140) 0 0
Feb. 10, 2019 Rui, Kexin (21756) Lee, Yunyen (18111) 0 -8
Feb. 10, 2019 Wang, Qin Ying (24452) Yang, Kevin (23636) 0 -8
Feb. 10, 2019 Moore, Tyler Michael (7932) Lear, Ryan A. (16958) 0 8
Feb. 10, 2019 Cha, Tai-An (16990) Tcheng, Vincent (24392) 0 8
Feb. 10, 2019 Schrag, Roger (12898) Scher, Steven (24448) 0 -8
Feb. 10, 2019 Cano, Jonathan (6706) JIN, HYUN YONG (22662) 0 0
Feb. 10, 2019 Yang, Tony (23626) Becker, Barry (23847) 0 -8
Feb. 10, 2019 Sawicki-ciuk, Michal (24449) Baran, David (18242) 0 8
Feb. 10, 2019 Bailey, Bruce W. (6702) Chen, Zimu (24454) 0 -8
Feb. 10, 2019 Li, David (24436) Babych, Tim (24034) 3 0
Feb. 10, 2019 Qu, Ethan (24443) Yang, Eric (23699) 0 -8
Feb. 10, 2019 Yao, Jin (11489) Smith, Ryan (12376) 0 0
Feb. 10, 2019 Chen, Steven (22862) Liu, Xudong (21659) 0 0
Feb. 10, 2019 Machlup, Eric (3539) OU , QING AI (24390) 0 -8
Feb. 10, 2019 Kim, Christopher (14578) Chiu, Linden (12257) 0 8
Feb. 10, 2019 Lou, James (20899) Liao, Austen (16715) 0 -8
Feb. 10, 2019 Munakata, Fujio (7765) Lee, Hojin (23136) 0 8
Feb. 10, 2019 Popote, Damien (24450) Bell, Timothy (23757) 0 0
Feb. 10, 2019 Huang, Hengyi (24442) Ma, Albert (23134) 0 8
Feb. 10, 2019 Rui, Keyan (21759) Zhong, Nan (23112) 0 0
Feb. 10, 2019 Tang, Jun Yun (24451) Womack, Hal (1447) 2 0
Feb. 10, 2019 Chan, Jay (17466) Rui, Kexin (21756) 0 -8
Feb. 10, 2019 Yu, Mark (23071) Wang, Lucy Lu (22140) 2 0
Feb. 10, 2019 Fuller, Max (23284) Long, Xiaofei (23117) 0 8
Feb. 10, 2019 Chen, Ziru (24453) Lee, Yunyen (18111) 0 -8
Feb. 10, 2019 Wang, Qin Ying (24452) Schrag, Roger (12898) 2 0
Feb. 10, 2019 Yang, Kevin (23636) Cha, Tai-An (16990) 0 0
Feb. 10, 2019 Moore, Tyler Michael (7932) Tcheng, Vincent (24392) 0 8
Feb. 10, 2019 Lear, Ryan A. (16958) Cano, Jonathan (6706) 0 0
Feb. 10, 2019 Yang, Tony (23626) Scher, Steven (24448) 0 8
Feb. 10, 2019 JIN, HYUN YONG (22662) Sawicki-ciuk, Michal (24449) 2 0
Feb. 10, 2019 Baran, David (18242) Becker, Barry (23847) 0 8
Feb. 10, 2019 Bailey, Bruce W. (6702) Li, David (24436) 0 -8
Feb. 10, 2019 Chen, Zimu (24454) Yang, Eric (23699) 6 0
Feb. 10, 2019 Babych, Tim (24034) Qu, Ethan (24443) 3 0
Feb. 10, 2019 Yao, Jin (11489) Machlup, Eric (3539) 0 8