Details
Tournament code mass20181201open
Description 2018 Mass State Championship (Top Division)
Tournament date 12/01/2018
Elab date 12/01/2018
State MA
Games
Game date White Black Handicap Komi
Dec. 1, 2018 Chen, Walther (11796) Jian, Zhongfan (21528) 0 7
Dec. 1, 2018 Park, Chanho (8323) Liang, Jie (11018) 0 7
Dec. 1, 2018 Xu, Yilin (23798) Zhang, Sammy (13805) 0 7
Dec. 1, 2018 Liu, Juelin (24315) Xu, Sheng (22083) 0 7
Dec. 1, 2018 Feldman, Micah Y. (1454) Wagner, Annie (24333) 0 7
Dec. 1, 2018 Torrey, Rebecca (10840) Li, Hantong (23814) 0 7
Dec. 1, 2018 Osman, Eric (573) Xu, Hancheng (21265) 0 7
Dec. 1, 2018 Liang, Jie (11018) Xu, Yilin (23798) 0 7
Dec. 1, 2018 Xu, Sheng (22083) Jian, Zhongfan (21528) 0 7
Dec. 1, 2018 Chen, Walther (11796) Park, Chanho (8323) 0 7
Dec. 1, 2018 Wagner, Annie (24333) Luff, William (16983) 0 7
Dec. 1, 2018 Feldman, Micah Y. (1454) Torrey, Rebecca (10840) 0 7
Dec. 1, 2018 Zhang, Sammy (13805) Xu, Hancheng (21265) 0 7
Dec. 1, 2018 Li, Hantong (23814) Liu, Juelin (24315) 0 7
Dec. 1, 2018 Gallucci, Michaela (24311) Osman, Eric (573) 0 7
Dec. 1, 2018 Jian, Zhongfan (21528) Xu, Yilin (23798) 0 7
Dec. 1, 2018 Xu, Sheng (22083) Chen, Walther (11796) 0 7
Dec. 1, 2018 Liang, Jie (11018) Feldman, Micah Y. (1454) 0 7
Dec. 1, 2018 Wagner, Annie (24333) Zhang, Sammy (13805) 0 7
Dec. 1, 2018 Xu, Hancheng (21265) Luff, William (16983) 0 7
Dec. 1, 2018 Liu, Juelin (24315) Park, Chanho (8323) 0 7
Dec. 1, 2018 Li, Hantong (23814) Gallucci, Michaela (24311) 0 7
Dec. 1, 2018 Osman, Eric (573) Torrey, Rebecca (10840) 0 7
Dec. 1, 2018 Jian, Zhongfan (21528) Liang, Jie (11018) 0 7
Dec. 1, 2018 Wagner, Annie (24333) Xu, Sheng (22083) 0 7
Dec. 1, 2018 Xu, Yilin (23798) Feldman, Micah Y. (1454) 0 7
Dec. 1, 2018 Xu, Hancheng (21265) Chen, Walther (11796) 0 7
Dec. 1, 2018 Torrey, Rebecca (10840) Zhang, Sammy (13805) 0 7
Dec. 1, 2018 Park, Chanho (8323) Li, Hantong (23814) 0 7
Dec. 1, 2018 Gallucci, Michaela (24311) Liu, Juelin (24315) 0 7
Dec. 1, 2018 Luff, William (16983) Osman, Eric (573) 0 7