Details
Tournament code ncchamp20220918
Description NC Championship Tournament 2022, Raleigh
Tournament date 09/17/2022
Elab date 09/17/2022
State NC
Games
Game date White Black Handicap Komi
Sept. 17, 2022 Kuang, Jeff (13845) Zhang, Chen (25610) 0 7
Sept. 17, 2022 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) Guo, Pengyu (26070) 0 7
Sept. 17, 2022 Gan, Nianci [Neal] (14403) Yoon, Suyoung (23325) 0 7
Sept. 17, 2022 Guarino, Joshua (12197) Wen, Ji (24602) 0 7
Sept. 17, 2022 Huo, Sheng (24076) Yuan, Chen (24599) 0 7
Sept. 17, 2022 Anderson III, Leroy (22924) Wu, Xiaoping (13472) 0 7
Sept. 17, 2022 Bernadsky, Boris (13734) Krafick, Dakota (26081) 0 7
Sept. 17, 2022 Bitonti, Thomas (3540) Celmer, Paul (4910) 0 7
Sept. 17, 2022 Ma, Tao (23534) Fruchtenicht, David C. (2609) 0 7
Sept. 17, 2022 Parker, Masanari (17160) Blank, Justin (13891) 0 7
Sept. 17, 2022 Bacon, Bob (11286) Parrott, Benjamin (22897) 0 7
Sept. 17, 2022 Roncoli, Thomas (22607) Shao, YIhui (25980) 0 0
Sept. 17, 2022 Su, Justin (21377) Chiquito, Daniel (22928) 0 7
Sept. 17, 2022 Siekierski, Neal (25939) Wang, Sky (23870) 0 7
Sept. 17, 2022 Herman Jr, L. Russell (2776) Lin, Tianyi (25971) 3 0
Sept. 17, 2022 Zhang, Chen (25610) Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) 0 7
Sept. 17, 2022 Guo, Pengyu (26070) Huo, Sheng (24076) 0 7
Sept. 17, 2022 Yoon, Suyoung (23325) Kuang, Jeff (13845) 0 7
Sept. 17, 2022 Wen, Ji (24602) Gan, Nianci [Neal] (14403) 0 7
Sept. 17, 2022 Yuan, Chen (24599) Guarino, Joshua (12197) 0 7
Sept. 17, 2022 Krafick, Dakota (26081) Bitonti, Thomas (3540) 0 7
Sept. 17, 2022 Wu, Xiaoping (13472) Ma, Tao (23534) 0 7
Sept. 17, 2022 Anderson III, Leroy (22924) Bernadsky, Boris (13734) 0 7
Sept. 17, 2022 Celmer, Paul (4910) Parker, Masanari (17160) 0 7
Sept. 17, 2022 Blank, Justin (13891) Fruchtenicht, David C. (2609) 0 7
Sept. 17, 2022 Roncoli, Thomas (22607) Bacon, Bob (11286) 0 7
Sept. 17, 2022 Parrott, Benjamin (22897) Su, Justin (21377) 0 0
Sept. 17, 2022 Shao, YIhui (25980) Herman Jr, L. Russell (2776) 0 7
Sept. 17, 2022 Wang, Sky (23870) Chiquito, Daniel (22928) 0 7
Sept. 17, 2022 Siekierski, Neal (25939) Lin, Tianyi (25971) 4 0
Sept. 17, 2022 Zhang, Chen (25610) Guo, Pengyu (26070) 0 7
Sept. 17, 2022 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) Yoon, Suyoung (23325) 0 7
Sept. 17, 2022 Yuan, Chen (24599) Kuang, Jeff (13845) 0 7
Sept. 17, 2022 Huo, Sheng (24076) Gan, Nianci [Neal] (14403) 0 7
Sept. 17, 2022 Wu, Xiaoping (13472) Wen, Ji (24602) 0 7
Sept. 17, 2022 Guarino, Joshua (12197) Krafick, Dakota (26081) 0 7
Sept. 17, 2022 Bernadsky, Boris (13734) Bitonti, Thomas (3540) 0 7
Sept. 17, 2022 Parker, Masanari (17160) Anderson III, Leroy (22924) 0 7
Sept. 17, 2022 Ma, Tao (23534) Celmer, Paul (4910) 0 7
Sept. 17, 2022 Fruchtenicht, David C. (2609) Parrott, Benjamin (22897) 3 0
Sept. 17, 2022 Blank, Justin (13891) Bacon, Bob (11286) 0 0
Sept. 17, 2022 Roncoli, Thomas (22607) Su, Justin (21377) 0 7
Sept. 17, 2022 Wang, Sky (23870) Shao, YIhui (25980) 0 7
Sept. 17, 2022 Herman Jr, L. Russell (2776) Siekierski, Neal (25939) 0 7
Sept. 17, 2022 Chiquito, Daniel (22928) Lin, Tianyi (25971) 5 0
Sept. 17, 2022 Yoon, Suyoung (23325) Zhang, Chen (25610) 0 7
Sept. 17, 2022 Gan, Nianci [Neal] (14403) Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) 0 7
Sept. 17, 2022 Guo, Pengyu (26070) Yuan, Chen (24599) 0 7
Sept. 17, 2022 Huo, Sheng (24076) Guarino, Joshua (12197) 0 7
Sept. 17, 2022 Krafick, Dakota (26081) Wu, Xiaoping (13472) 0 7