Details
Tournament code noca20040724h
Description northern california handicap
Tournament date 07/24/2004
Elab date 07/31/2004
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
July 24, 2004 Chang, Toby (12673) Chen, Selina [Jun-Yi] (12675) 0 7
July 24, 2004 Patire, Anthony (12823) Dang, Julia (12677) 0 7
July 24, 2004 Liang, Pamela (12824) Xie, Derek (12681) 0 0
July 24, 2004 Chen, Angie (12671) Maw, Soe (12825) 0 -5
July 24, 2004 Burrall, Matthew (8686) Zhong, Shude (12816) 0 7
July 24, 2004 Huang, Jim (9827) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
July 24, 2004 Cheng, Wayne (11471) Tsai, Tiffany E. (9149) 0 7
July 24, 2004 Chen, Wan Yu (10116) Miller, Adam (10213) 0 7
July 24, 2004 Cheng, Hank (11477) Guo, Jimmy (10810) 0 7
July 24, 2004 Zhang, Jinlong (12682) Wahl, Troy A. (6709) 0 7
July 24, 2004 Chou, Kevin (9136) McCarthy, Michael (12333) 0 7
July 24, 2004 Yen, Jonathan (12818) Branlund, Eric (10270) 0 0
July 24, 2004 Chong, Jacky (12025) Wang, Ray (5057) 0 7
July 24, 2004 Rhodes, Dennis (4357) Lee, Bertram (8390) 0 7
July 24, 2004 Hopkins, Carl F. [Fred] (5909) Doughty, Herb (242) 0 7
July 24, 2004 Zhang, Tony (11492) Berlekamp, Elwyn R. (4879) 0 7
July 24, 2004 Pelter, Ken R. (6912) Chan, Raymond (10151) 3 0
July 24, 2004 Zhang, Pamela (11491) Huang, George (9828) 0 0
July 24, 2004 Tien, Jonathan (12112) Burks, Morgan (11774) 2 0
July 24, 2004 Zhang, Joy (11493) Won, Jason (10978) 0 0
July 24, 2004 Tsai, Ariana (12354) Chen, Andrew (8447) 0 0
July 24, 2004 Burrall Li, Karoline (9220) Burrall, Julie (9654) 5 0
July 24, 2004 Miller, Douglas (12804) Chou, Connie (9135) 4 0
July 24, 2004 Zihe, Zack (12819) Kline, Roger (12820) 2 0
July 24, 2004 Liang, Yuehang (12821) Tien, David (12111) 0 -5
July 24, 2004 Kwan, Isabel (12676) Chen, Selina [Jun-Yi] (12675) 2 0
July 24, 2004 Huynh, Eric (12822) Dang, Julia (12677) 0 7
July 24, 2004 Chang, Toby (12673) Patire, Anthony (12823) 0 7
July 24, 2004 Liang, Pamela (12824) Maw, Soe (12825) 2 0
July 24, 2004 Chen, Angie (12671) Xie, Derek (12681) 0 0
July 24, 2004 Zhong, Shude (12816) Huang, Jim (9827) 0 7
July 24, 2004 Burrall, Steven F. (1620) Burrall, Matthew (8686) 0 7
July 24, 2004 Chen, Wan Yu (10116) Cheng, Wayne (11471) 0 7
July 24, 2004 Tsai, Tiffany E. (9149) Cheng, Hank (11477) 0 0
July 24, 2004 Miller, Adam (10213) Zhang, Jinlong (12682) 0 7
July 24, 2004 Wahl, Troy A. (6709) Guo, Jimmy (10810) 0 7
July 24, 2004 Chou, Kevin (9136) Yen, Jonathan (12818) 0 7
July 24, 2004 McCarthy, Michael (12333) Chong, Jacky (12025) 0 0
July 24, 2004 Branlund, Eric (10270) Rhodes, Dennis (4357) 0 0
July 24, 2004 Wang, Ray (5057) Lee, Bertram (8390) 0 7
July 24, 2004 Marvit, Dave (8436) Hopkins, Carl F. [Fred] (5909) 0 7
July 24, 2004 Zhang, Tony (11492) Pelter, Ken R. (6912) 0 0
July 24, 2004 Doughty, Herb (242) Berlekamp, Elwyn R. (4879) 0 7
July 24, 2004 Tien, Jonathan (12112) Zhang, Pamela (11491) 0 7
July 24, 2004 Huang, George (9828) Chan, Raymond (10151) 0 7
July 24, 2004 Tsai, Ariana (12354) Burrall Li, Karoline (9220) 0 0
July 24, 2004 Chen, Andrew (8447) Zhang, Joy (11493) 0 7
July 24, 2004 Won, Jason (10978) Miller, Douglas (12804) 3 0
July 24, 2004 Burrall, Julie (9654) Zihe, Zack (12819) 0 7
July 24, 2004 Chou, Connie (9135) Liang, Yuehang (12821) 0 7