Details
Tournament code nova20070203
Description Chinese Lunar New Year 2007
Tournament date 02/03/2007
Elab date 02/10/2007
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Feb. 3, 2007 Chou, Daniel (14833) Wu, James (13275) 3 0
Feb. 3, 2007 Robbins, Charles G. (4) Qiao, Jinglu (15197) 2 0
Feb. 3, 2007 Chen, Yi Jin (15198) Wong, David (966) 0 7
Feb. 3, 2007 Short, Daniel (13945) Perrin, Alan (8232) 0 0
Feb. 3, 2007 St.John, Peter (1083) Wei, Zhaozhi (15202) 0 7
Feb. 3, 2007 Wang, Eric (15199) Tan, Tianren [Alfred] (13460) 0 7
Feb. 3, 2007 Bernstein, Benson J. (144) Cheng, Lei (15203) 0 7
Feb. 3, 2007 London, Philip (14415) Fan, Jiwei (15201) 0 7
Feb. 3, 2007 Gao, Yu Ying (15200) Wei, Guo Xu (15204) 3 0
Feb. 3, 2007 Ferguson, Robert (13274) Qiu, Zongying [Kathy] (10488) 3 0
Feb. 3, 2007 Peterson, Max (10275) Zhao, John Q. (10487) 0 7
Feb. 3, 2007 Zimmerman, Samuel E. (841) Cobb, William S. (9) 0 7
Feb. 3, 2007 Jackson, Ethan (14835) Lancaster, John (12448) 0 7
Feb. 3, 2007 Blank, Justin (13891) Huang, Yimeng (9071) 0 0
Feb. 3, 2007 Schmitz, Nathan (14535) Bernstein, Neil (6042) 2 0
Feb. 3, 2007 Hang, Lu (15206) Fede, Samantha (13614) 0 7
Feb. 3, 2007 Sprang, Todd (14317) Chin, Kabe (11235) 3 0
Feb. 3, 2007 Allen, Patrick (14985) Li, Calvin (15207) 2 0
Feb. 3, 2007 Hubbard, Andrew (15063) Chin, Kevin (11236) 2 0
Feb. 3, 2007 Matthews, Lafayette (15171) Yang, Robert (15208) 2 0
Feb. 3, 2007 Griffith, Jacob Nephi (12866) Viemeister, Steven (14138) 2 0
Feb. 3, 2007 Garcia, Gaiton (15209) Phoon, Joey (15027) 16 0
Feb. 3, 2007 Yen, Alex (15004) Khan, Tariq Kaffey (14532) 2 0
Feb. 3, 2007 Chou, Daniel (14833) Qiao, Jinglu (15197) 4 0
Feb. 3, 2007 Robbins, Charles G. (4) Chen, Yi Jin (15198) 2 0
Feb. 3, 2007 Wu, James (13275) Short, Daniel (13945) 0 0
Feb. 3, 2007 LePore, Mike (9620) Perrin, Alan (8232) 2 0
Feb. 3, 2007 Tan, Tianren [Alfred] (13460) Fan, Jiwei (15201) 0 0
Feb. 3, 2007 Bernstein, Benson J. (144) St.John, Peter (1083) 0 7
Feb. 3, 2007 London, Philip (14415) Wei, Guo Xu (15204) 3 0
Feb. 3, 2007 Ferguson, Robert (13274) Peterson, Max (10275) 4 0
Feb. 3, 2007 Qiu, Zongying [Kathy] (10488) Zimmerman, Samuel E. (841) 0 7
Feb. 3, 2007 Zhao, John Q. (10487) Lancaster, John (12448) 0 7
Feb. 3, 2007 Jackson, Ethan (14835) Blank, Justin (13891) 0 0
Feb. 3, 2007 Bernstein, Neil (6042) Fede, Samantha (13614) 0 7
Feb. 3, 2007 Schmitz, Nathan (14535) Huang, Yimeng (9071) 0 0
Feb. 3, 2007 Hang, Lu (15206) Chin, Kabe (11235) 2 0
Feb. 3, 2007 Allen, Patrick (14985) Matthews, Lafayette (15171) 3 0
Feb. 3, 2007 Bacon, Bob (11286) Scott, Lisa (14837) 0 0
Feb. 3, 2007 Li, Calvin (15207) Chin, Kevin (11236) 3 0
Feb. 3, 2007 Hubbard, Andrew (15063) Yang, Robert (15208) 2 0
Feb. 3, 2007 Griffith, Jacob Nephi (12866) Kerns Jr., William J. (12789) 10 0
Feb. 3, 2007 Garcia, Gaiton (15209) Yen, Alex (15004) 14 0
Feb. 3, 2007 Viemeister, Steven (14138) Phoon, Joey (15027) 14 0
Feb. 3, 2007 Wang, Eric (15199) Wei, Zhaozhi (15202) 0 0