Details
Tournament code nova20080202
Description NOVA Chinese Lunar New Year 08
Tournament date 02/02/2008
Elab date 02/09/2008
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Feb. 2, 2008 Song, Hong Suk (16211) Wang, Renjie (6451) 2 0
Feb. 2, 2008 Zhou, Yuan (4566) Waldron, Scott (13272) 4 0
Feb. 2, 2008 Chou, Daniel (14833) Bo, Quin (16317) 2 0
Feb. 2, 2008 Chen, Yi Jin (15198) Chen, Wei (16315) 0 0
Feb. 2, 2008 Wang, Li (9332) Wang, Eric (15199) 0 0
Feb. 2, 2008 Liang, Xing Ming (16299) Allen, Patrick (14985) 0 0
Feb. 2, 2008 Qiao, Jinglu (15197) Liu, Jian (16316) 0 0
Feb. 2, 2008 Lee, Seong-Min (14308) Fan, Jiwei (15201) 0 0
Feb. 2, 2008 Li, Ji (16318) Cheng, Lei (15203) 0 0
Feb. 2, 2008 Blatt, Todd (13610) Du, Xiaoling (16301) 2 0
Feb. 2, 2008 Hubbard, Andrew (15063) Vo, Quynh (14137) 2 0
Feb. 2, 2008 Peterson, Max (10275) Wei, Guo Xu (15204) 0 0
Feb. 2, 2008 Ding, Jian (10877) Chin, Kabe (11235) 0 0
Feb. 2, 2008 Zhao, John Q. (10487) Ehrlich, Robert (8994) 0 0
Feb. 2, 2008 Yee, Karl (16313) Matthews, Lafayette (15171) 0 0
Feb. 2, 2008 Fede, Samantha (13614) Chen, Jerry (16300) 0 0
Feb. 2, 2008 Harding, Matthew (14417) Li, Baifu (16314) 0 0
Feb. 2, 2008 Lash, Michael (57) Yeh, Raymond P. (10756) 0 7
Feb. 2, 2008 Vitanakorn, Wason (16305) Blackburn, Paul (1186) 0 0
Feb. 2, 2008 Ingram, C. Louise (5487) Park, Alex (16302) 0 0
Feb. 2, 2008 Blagrove, Anthony (5145) Park, Will (16297) 0 0
Feb. 2, 2008 Chin, Kevin (11236) Chuang, Sherwood (16312) 2 0
Feb. 2, 2008 Smith, Garrett (10261) Xie, Eric (16304) 3 0
Feb. 2, 2008 Shufflebarger, Matthew (15856) Zhang, Kevin (16311) 0 0
Feb. 2, 2008 Ou, Winston (16309) Chandra, Ajay (16298) 2 0
Feb. 2, 2008 Wang, Benjamin (15942) Zhao, Boyoung (16310) 5 0
Feb. 2, 2008 Khalsa, Gurujeet (15784) Zhao, Bryan (16303) 3 0
Feb. 2, 2008 Phoon, Joey (15027) Kasischke, Katherine (16308) 3 0
Feb. 2, 2008 Yen, Alex (15004) Cho, John (16067) 4 0
Feb. 2, 2008 Hsu, Justin (16066) Chao, Melody (14319) 3 0
Feb. 2, 2008 Huynh, Kenny (16307) Li, Julian (16306) 3 0
Feb. 2, 2008 Song, Hong Suk (16211) Chou, Daniel (14833) 0 0
Feb. 2, 2008 Zhou, Yuan (4566) Wang, Renjie (6451) 2 0
Feb. 2, 2008 Bo, Quin (16317) Jackson, Andrew (12443) 0 0
Feb. 2, 2008 Chen, Yi Jin (15198) Liang, Xing Ming (16299) 0 7
Feb. 2, 2008 Wang, Li (9332) Chen, Wei (16315) 0 0
Feb. 2, 2008 Wang, Eric (15199) Li, Ji (16318) 0 7
Feb. 2, 2008 Allen, Patrick (14985) Lee, Seong-Min (14308) 0 7
Feb. 2, 2008 Qiao, Jinglu (15197) Cheng, Lei (15203) 0 0
Feb. 2, 2008 Fan, Jiwei (15201) Blatt, Todd (13610) 0 0
Feb. 2, 2008 Liu, Jian (16316) Hubbard, Andrew (15063) 0 0
Feb. 2, 2008 Peterson, Max (10275) Du, Xiaoling (16301) 2 0
Feb. 2, 2008 Wei, Guo Xu (15204) Ding, Jian (10877) 3 0
Feb. 2, 2008 Zhao, John Q. (10487) Fede, Samantha (13614) 0 7
Feb. 2, 2008 Yee, Karl (16313) Harding, Matthew (14417) 0 7
Feb. 2, 2008 Ehrlich, Robert (8994) Chen, Jerry (16300) 0 7
Feb. 2, 2008 Matthews, Lafayette (15171) Lash, Michael (57) 0 7
Feb. 2, 2008 Li, Baifu (16314) Vitanakorn, Wason (16305) 0 7
Feb. 2, 2008 Yeh, Raymond P. (10756) Chin, Kabe (11235) 0 7
Feb. 2, 2008 Blackburn, Paul (1186) Ingram, C. Louise (5487) 0 0