Details
Tournament code nova20140215
Description Lunar New Year 14
Tournament date 02/15/2014
Elab date 02/15/2014
State VA
Games
Game date White Black Handicap Komi
Feb. 15, 2014 Chou, Daniel (14833) Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) 0 7
Feb. 15, 2014 Wang, Muyuan (20524) Arnold, Keith L. (81) 0 7
Feb. 15, 2014 Li, Jiamu (21062) Abramson, Allan (101) 0 0
Feb. 15, 2014 Hu, Yuxuan (21063) Hsing, Hsiaosu (21064) 0 0
Feb. 15, 2014 Erville, Julian (17400) Yang, Weiyu (11461) 0 7
Feb. 15, 2014 Sud, Mohan Pierre (19388) Wang, Weixin (21017) 0 0
Feb. 15, 2014 Phoon, Joey (15027) Hiltgen, Dan (19387) 0 7
Feb. 15, 2014 Khalsa, Gurujeet (15784) Tsai, Tevis (21013) 4 0
Feb. 15, 2014 Smith, Garrett (10261) Liu, Mulan (20338) 7 0
Feb. 15, 2014 Li, Julian (16306) Lin, Sean (15875) 5 0
Feb. 15, 2014 Su, Sid (20956) Lin, Benjamin (18002) 2 0
Feb. 15, 2014 Small, Elizabeth H. (2098) Liu, Mulan (20338) 4 0
Feb. 15, 2014 Li, Julian (16306) Su, Sid (20956) 8 0
Feb. 15, 2014 Khalsa, Gurujeet (15784) Phoon, Joey (15027) 0 7
Feb. 15, 2014 Tsai, Tevis (21013) Smith, Garrett (10261) 0 7
Feb. 15, 2014 Lin, Sean (15875) Lin, Benjamin (18002) 5 0
Feb. 15, 2014 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) Wang, Muyuan (20524) 2 0
Feb. 15, 2014 Chou, Daniel (14833) Arnold, Keith L. (81) 2 0
Feb. 15, 2014 WANG, YUAN (21054) Li, Jiamu (21062) 0 7
Feb. 15, 2014 Small, Haskell (1062) Abramson, Allan (101) 0 0
Feb. 15, 2014 Hu, Yuxuan (21063) Yang, Weiyu (11461) 0 0
Feb. 15, 2014 Epstein, Nathan (20532) Hsing, Hsiaosu (21064) 0 0
Feb. 15, 2014 Wang, Weixin (21017) Hiltgen, Dan (19387) 0 0
Feb. 15, 2014 Erville, Julian (17400) Sud, Mohan Pierre (19388) 2 0
Feb. 15, 2014 Wang, Muyuan (20524) Abramson, Allan (101) 2 0
Feb. 15, 2014 Li, Jiamu (21062) Small, Haskell (1062) 0 7
Feb. 15, 2014 Chou, Daniel (14833) WANG, YUAN (21054) 3 0
Feb. 15, 2014 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) Arnold, Keith L. (81) 2 0
Feb. 15, 2014 Hu, Yuxuan (21063) Sud, Mohan Pierre (19388) 3 0
Feb. 15, 2014 Wang, Weixin (21017) Phoon, Joey (15027) 0 0
Feb. 15, 2014 Yang, Weiyu (11461) Hsing, Hsiaosu (21064) 0 7
Feb. 15, 2014 Epstein, Nathan (20532) Erville, Julian (17400) 0 0
Feb. 15, 2014 Smith, Garrett (10261) Small, Elizabeth H. (2098) 3 0
Feb. 15, 2014 Li, Julian (16306) Lin, Benjamin (18002) 9 0
Feb. 15, 2014 Hiltgen, Dan (19387) Khalsa, Gurujeet (15784) 0 7
Feb. 15, 2014 Tsai, Tevis (21013) Liu, Mulan (20338) 7 0
Feb. 15, 2014 Lin, Sean (15875) Su, Sid (20956) 3 0
Feb. 15, 2014 Liu, Mulan (20338) Lin, Benjamin (18002) 9 0
Feb. 15, 2014 Small, Elizabeth H. (2098) Su, Sid (20956) 9 0
Feb. 15, 2014 Tsai, Tevis (21013) Lin, Sean (15875) 9 0
Feb. 15, 2014 Hiltgen, Dan (19387) Li, Julian (16306) 9 0
Feb. 15, 2014 Erville, Julian (17400) Wang, Weixin (21017) 3 0
Feb. 15, 2014 Khalsa, Gurujeet (15784) Smith, Garrett (10261) 4 0
Feb. 15, 2014 Epstein, Nathan (20532) Sud, Mohan Pierre (19388) 3 0
Feb. 15, 2014 Hu, Yuxuan (21063) Phoon, Joey (15027) 5 0
Feb. 15, 2014 WANG, YUAN (21054) Hsing, Hsiaosu (21064) 3 0
Feb. 15, 2014 Small, Haskell (1062) Yang, Weiyu (11461) 3 0
Feb. 15, 2014 Chou, Daniel (14833) Wang, Muyuan (20524) 2 0
Feb. 15, 2014 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) Li, Jiamu (21062) 3 0