Details
Tournament code nygc20090517
Description Monthly Rated and Ing-Qualifier
Tournament date 05/17/2009
Elab date 05/24/2009
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
May 17, 2009 Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Liang, Jie (11018) 0 7
May 17, 2009 Liu, Xiliang (14179) Kwon, Young K. (433) 0 7
May 17, 2009 Zhou, Xun (7316) Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) 0 7
May 17, 2009 Shiba (17471) Shainok, David (10819) 0 7
May 17, 2009 Chen, Walther (11796) Huang, Andrew (13637) 0 7
May 17, 2009 Kin, Koryu (17518) Huang, Zhijian (17519) 0 7
May 17, 2009 Wang, Yi (4444) Fodera, Michael (16547) 0 7
May 17, 2009 Holleran, Andrew (12851) Anderson, Paul (1448) 0 7
May 17, 2009 Xu, Robin (16845) Vizzarro Vallejos, Pedro (15428) 3 0
May 17, 2009 Mowshowitz, Avi (14885) Huang, Barbara (14149) 5 0
May 17, 2009 Chen, Jessie (17278) Shinmo, Kyoko (17520) 0 7
May 17, 2009 Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Liu, Xiliang (14179) 0 7
May 17, 2009 Liang, Jie (11018) Kwon, Young K. (433) 0 7
May 17, 2009 Zhou, Xun (7316) Pine, Steven (9600) 0 7
May 17, 2009 Fodera, Michael (16547) Shiba (17471) 2 7
May 17, 2009 Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) Chen, Walther (11796) 0 7
May 17, 2009 Huang, Andrew (13637) Lu, Ke (11746) 0 7
May 17, 2009 Huang, Zhijian (17519) Wang, Yi (4444) 0 7
May 17, 2009 Holleran, Andrew (12851) Hershberger, Matthew (14088) 0 7
May 17, 2009 Shainok, David (10819) Xu, Robin (16845) 2 0
May 17, 2009 Vizzarro Vallejos, Pedro (15428) Mowshowitz, Avi (14885) 0 7
May 17, 2009 Huang, Barbara (14149) Chen, Jessie (17278) 4 0
May 17, 2009 Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Kwon, Young K. (433) 0 7
May 17, 2009 Liang, Jie (11018) Liu, Xiliang (14179) 0 7
May 17, 2009 Zhou, Xun (7316) Chen, Walther (11796) 0 7
May 17, 2009 Shiba (17471) Xu, Robin (16845) 2 0
May 17, 2009 Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) Pine, Steven (9600) 0 7
May 17, 2009 Huang, Andrew (13637) Holleran, Andrew (12851) 0 7
May 17, 2009 Huang, Zhijian (17519) Fodera, Michael (16547) 2 0
May 17, 2009 Lu, Ke (11746) Anderson, Paul (1448) 0 7
May 17, 2009 Wang, Yi (4444) Hershberger, Matthew (14088) 0 7
May 17, 2009 Shainok, David (10819) Vizzarro Vallejos, Pedro (15428) 6 0
May 17, 2009 Mowshowitz, Avi (14885) Chen, Jessie (17278) 9 0
May 17, 2009 Huang, Barbara (14149) Shinmo, Kyoko (17520) 5 0
May 17, 2009 Liu, Zhi Yuan [Andy] (9893) Zhou, Xun (7316) 0 7
May 17, 2009 Kwon, Young K. (433) Chen, Walther (11796) 0 7
May 17, 2009 Liu, Xiliang (14179) Pine, Steven (9600) 0 7
May 17, 2009 Huang, Zhijian (17519) Shiba (17471) 4 0
May 17, 2009 Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) Anderson, Paul (1448) 0 7
May 17, 2009 Wang, Yi (4444) Xu, Robin (16845) 5 0
May 17, 2009 Lu, Ke (11746) Holleran, Andrew (12851) 0 7
May 17, 2009 Fodera, Michael (16547) Hershberger, Matthew (14088) 0 7
May 17, 2009 Shainok, David (10819) Mowshowitz, Avi (14885) 5 0
May 17, 2009 Vizzarro Vallejos, Pedro (15428) Huang, Barbara (14149) 5 0
May 17, 2009 Shinmo, Kyoko (17520) Chen, Jessie (17278) 0 0