Details
Tournament code nygi19940605
Description
Tournament date 06/05/1994
Elab date 06/12/1994
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
June 5, 1994 Deng, Kaifan (6224) Peng, Weimin (6766) 3 0
June 5, 1994 Henderson, James E. (3288) Merkin, James (4164) 2 0
June 5, 1994 Ishii, Takafumi (7265) Zhang, David (7327) 5 0
June 5, 1994 Kim, Dae Yol (3039) Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) 0 0
June 5, 1994 Kuo, Kuan Chu (432) Hiroshi, Oshigiri (6218) 3 0
June 5, 1994 Marx, Gerard (6765) Fofonoff, Nicholas (6757) 3 0
June 5, 1994 Matsuda, Takao (486) Simon, Michael J. (2875) 2 0
June 5, 1994 Noguchi, Shigeru (557) Palmer, Marc (4291) 3 0
June 5, 1994 Ostroff, Maury (7013) Ruthven, Colin (6767) 2 0
June 5, 1994 Paquin, Serge (6579) Schmeidler, Richard L. (676) 2 0
June 5, 1994 Peng, Zhi Li (1910) Chen, Yong (5018) 2 0
June 5, 1994 Roth, Michael (5529) Murray, Daniel (5582) 2 0
June 5, 1994 Tracey, Thomas (765) Grosett-Ryan, Daphne (4681) 3 0
June 5, 1994 Deng, Kaifan (6224) Zhang, David (7327) 3 0
June 5, 1994 Fofonoff, Nicholas (6757) Merkin, James (4164) 0 0
June 5, 1994 Grosett-Ryan, Daphne (4681) Ruthven, Colin (6767) 2 0
June 5, 1994 Henderson, James E. (3288) Ostroff, Maury (7013) 2 0
June 5, 1994 Ishii, Takafumi (7265) Peng, Weimin (6766) 2 0
June 5, 1994 Kim, Dae Yol (3039) Simon, Michael J. (2875) 2 0
June 5, 1994 Kuo, Kuan Chu (432) Chen, Yong (5018) 0 0
June 5, 1994 Marx, Gerard (6765) Roth, Michael (5529) 0 0
June 5, 1994 Matsuda, Takao (486) Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) 0 0
June 5, 1994 Noguchi, Shigeru (557) Paquin, Serge (6579) 0 0
June 5, 1994 Palmer, Marc (4291) Schmeidler, Richard L. (676) 0 0
June 5, 1994 Peng, Zhi Li (1910) Hiroshi, Oshigiri (6218) 4 0
June 5, 1994 Tracey, Thomas (765) Murray, Daniel (5582) 4 0
June 5, 1994 Deng, Kaifan (6224) Paquin, Serge (6579) 0 0
June 5, 1994 Fofonoff, Nicholas (6757) Grosett-Ryan, Daphne (4681) 0 0
June 5, 1994 Ishii, Takafumi (7265) Palmer, Marc (4291) 2 0
June 5, 1994 Kim, Dae Yol (3039) Peng, Zhi Li (1910) 0 0
June 5, 1994 Liu, Yong-Xin [Vincent] (3700) Chen, Yong (5018) 0 0
June 5, 1994 Marx, Gerard (6765) Ostroff, Maury (7013) 3 0
June 5, 1994 Matsuda, Takao (486) Kuo, Kuan Chu (432) 0 0
June 5, 1994 Murray, Daniel (5582) Ruthven, Colin (6767) 0 0
June 5, 1994 Noguchi, Shigeru (557) Zhang, David (7327) 3 0
June 5, 1994 Peng, Weimin (6766) Schmeidler, Richard L. (676) 0 0
June 5, 1994 Roth, Michael (5529) Henderson, James E. (3288) 0 0
June 5, 1994 Simon, Michael J. (2875) Hiroshi, Oshigiri (6218) 0 0
June 5, 1994 Tracey, Thomas (765) Merkin, James (4164) 4 0