Details
Tournament code nyrk19920315
Description Julius Caesar Memorial Tournament,
Tournament date 03/15/1992
Elab date 03/22/1992
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
March 15, 1992 Okoda, Yutaka (5426) Sonnenschein, Robert M. (2876) 0 0
March 15, 1992 Williams, Terry P. (6028) Garboski, Dennis J. (5781) 2 0
March 15, 1992 Watanabe, Sachio (5594) Lee, Si Yeon (5497) 0 0
March 15, 1992 Nishiyama, Katsumi (556) Shen, William Shun-Guo (3711) 0 0
March 15, 1992 Matsuda, Takao (486) Liu, Peng (6027) 0 0
March 15, 1992 Pierce, Franklin (5458) Hartman, William (5421) 3 0
March 15, 1992 Sano, Takuya (5440) Nagy, Jonathan (921) 0 0
March 15, 1992 Eggink, Jason (5672) An, Dong (4245) 0 0
March 15, 1992 Gan, Qiang (4964) Guo, Wei (3395) 0 0
March 15, 1992 Kim, Dae Yol (3039) Tao, Jin-Jay (2104) 0 0
March 15, 1992 Tanaka, Masanori (6015) Zhao, Donghui (5019) 0 0
March 15, 1992 Simon, Michael J. (2875) Takayama, Fumito (5747) 2 0
March 15, 1992 Ee, Chung Shik (4399) Noguchi, Shigeru (557) 0 0
March 15, 1992 Wang, Yuan (5749) Lee, Wing Shek (3390) 0 0
March 15, 1992 Mott, Rick (3199) Henderson, James E. (3288) 0 0
March 15, 1992 Liu, Peng (6027) Watanabe, Sachio (5594) 0 0
March 15, 1992 Mott, Rick (3199) Williams, Terry P. (6028) 2 0
March 15, 1992 Okoda, Yutaka (5426) Wang, Yuan (5749) 0 0
March 15, 1992 Matsuda, Takao (486) Kim, Dae Yol (3039) 0 0
March 15, 1992 Lee, Si Yeon (5497) Tao, Jin-Jay (2104) 0 0
March 15, 1992 Gan, Qiang (4964) Zhao, Donghui (5019) 0 0
March 15, 1992 Shen, William Shun-Guo (3711) Nagy, Jonathan (921) 0 0
March 15, 1992 Eggink, Jason (5672) Pierce, Franklin (5458) 0 0
March 15, 1992 Simon, Michael J. (2875) Tanaka, Masanori (6015) 0 0
March 15, 1992 Lee, Wing Shek (3390) Sonnenschein, Robert M. (2876) 0 0
March 15, 1992 Takayama, Fumito (5747) Noguchi, Shigeru (557) 0 0
March 15, 1992 Henderson, James E. (3288) Garboski, Dennis J. (5781) 5 0
March 15, 1992 Ee, Chung Shik (4399) Guo, Wei (3395) 0 0
March 15, 1992 Sano, Takuya (5440) Nishiyama, Katsumi (556) 0 0
March 15, 1992 An, Dong (4245) Hartman, William (5421) 3 0
March 15, 1992 Liu, Peng (6027) Kim, Dae Yol (3039) 0 0
March 15, 1992 Hartman, William (5421) Garboski, Dennis J. (5781) 5 0
March 15, 1992 Guo, Wei (3395) Simon, Michael J. (2875) 0 0
March 15, 1992 Wang, Yuan (5749) Sonnenschein, Robert M. (2876) 0 0
March 15, 1992 Pierce, Franklin (5458) An, Dong (4245) 4 0
March 15, 1992 Nishiyama, Katsumi (556) Zhao, Donghui (5019) 0 0
March 15, 1992 Henderson, James E. (3288) Williams, Terry P. (6028) 2 0
March 15, 1992 Lee, Wing Shek (3390) Mott, Rick (3199) 4 0
March 15, 1992 Matsuda, Takao (486) Lee, Si Yeon (5497) 0 0
March 15, 1992 Shen, William Shun-Guo (3711) Sano, Takuya (5440) 0 0
March 15, 1992 Gan, Qiang (4964) Nagy, Jonathan (921) 0 0
March 15, 1992 Okoda, Yutaka (5426) Eggink, Jason (5672) 0 0
March 15, 1992 Watanabe, Sachio (5594) Tao, Jin-Jay (2104) 0 0
March 15, 1992 Tanaka, Masanori (6015) Noguchi, Shigeru (557) 0 0
March 15, 1992 Ee, Chung Shik (4399) Takayama, Fumito (5747) 0 0
March 15, 1992 Liu, Peng (6027) Shen, William Shun-Guo (3711) 0 0
March 15, 1992 Lee, Si Yeon (5497) Kim, Dae Yol (3039) 0 0
March 15, 1992 Wang, Yuan (5749) An, Dong (4245) 0 0
March 15, 1992 Mott, Rick (3199) Garboski, Dennis J. (5781) 5 0
March 15, 1992 Noguchi, Shigeru (557) Guo, Wei (3395) 0 0